Historia - wszystkie daty

 0    85 flashcards    filipkoto
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Pierwsze igrzyska olimpijskie
start learning
776 p.n.e
Założenie starożytnego Rzymu
start learning
753 p.n.e
Podział Imperium Rzymskiego
start learning
395
Upadek imperium Rzymskiego
start learning
476
Chrzest Chlodwiga
start learning
496
Ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny
start learning
622
Koronacja Karola Wielkiego
start learning
800
Traktat w Verdun
start learning
843
Koronacja Ottona I
start learning
962
Chrzest Polski
start learning
966
Bitwa pod Cedynią z Niemcami
start learning
972
Zjazd Gnieźnieński
start learning
1000
Koronacja Bolesława Chrobrego
start learning
1025
Schizma Wschodnia
start learning
1054
Koronacja Bolesława Szczodrego
start learning
1076
Pierwsza krucjata
start learning
1096
Sprór o inwestyture
start learning
1122
Testament Bolesława Krzywoustego
start learning
1138
Sprowadzenie Krzyżaków do Poslki
start learning
1226
Bitwa pod Legnicą
start learning
1241
Koronacja Przemysła II
start learning
1295
Koronacja Wacława II
start learning
1300
Koronacja Władysława Łokietka
start learning
1320
Bitwa pod Płowcami
start learning
1331
Założenie Alademii Krakowskiej
start learning
1364
Przywilej Koszycki
start learning
1374
Unia Polsko-Litewska
start learning
1385
Wielka wojna z Krzyżakami
start learning
1409-1411
Powstanie zakonu Pruskiego
start learning
1440
Akt inkorporacji
start learning
1454
Wojna 13-letnia
start learning
1454-1466
Bartłomiej Diaz dotarł do Przylądka Dobrej Nadziei
start learning
1488
Krzysztof Kolumb odkrył Ameryke
start learning
1492
Powstanie sejmu Walnego
start learning
1493
Vasco da Gamma dotarł drogą morksą do Indi
start learning
1498
Nihil Novi
start learning
1505
Układ Jagielońsko-Habsburski
start learning
1515
Wystąpienie Marcina Lutra
start learning
1517
Podróż Ferdynada Magellana//Ostatnia wojna z Krzyżakami
start learning
1519-1521
Hołd Pruski
start learning
1525
Wystąpienie Henryka VII z Kościoła Katolickiego
start learning
1534
Sobór Trydencki
start learning
1545-1563
Pokój w Augsburgu
start learning
1555
Unia Lubelska (Unia realna miedzy Polską a Litwą)
start learning
1569
I król elekcyjny - Henryk Walezy
start learning
1573
II król elekcyjny - Stefan Batory
start learning
1575
Rozejm Poslko-Rosyjski
start learning
1582
Unia Brzeska
start learning
1596
Bitwa pod Kircholmem ze Szwecją
start learning
1605
Bitwa pod Kłuszynem z Rosją
start learning
1610
Bitwa pod Cecorą z Turcją
start learning
1620
Bitwa Chocimiem z Turcją
start learning
1621
Powstanie Chmielnickiego
start learning
1648
Porozumienie Perejesławiu
start learning
1654
Potop Szwedzki
start learning
1655
Pokój w Oliwie ze Szwecją
start learning
1660
II bitwa pod Chocimiem z Turcją
start learning
1673
Odsiecz Wiedeńska
start learning
1683
Koniec wojny z Rosją i Kozakami
start learning
1686
Pokój w Karłowicach z Turcją
start learning
1699
Traktat 3 czarnych orłów
start learning
1732
Ostatni król elekcyjny - Stanisław August Poniatowski
start learning
1764
Konfederacja Barska
start learning
1768
I rozbiór polski
start learning
1772
Sejm rozbiorczy//Bostońskie picie herbaty
start learning
1773
Deklaracja niepodległości USA
start learning
1776
Anglia uznaje niepodległość USA
start learning
1783
Konstytucja USA
start learning
1787
Rewolucja Francuska//Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela
start learning
1789
Konstytucja 3 maja//Konstytucja Francuska
start learning
1791
Konfederacja Targowicka
start learning
1792
II rozbiór Polski
start learning
1793
II rozbiór Polski
start learning
1793
Powstanie Kościuszkowskie
start learning
1794
III rozbiór Polski
start learning
1795
Powstanie Legionów Polskich
start learning
1797
Napoleon zostaje cesarzem Francuzów//powstanie Kodeksu Napoleona
start learning
1804
Powstanie Księstwa Warszawskiego//Zwycięstwo wojsk Francuskich pod Frydlandem//Porozumienie w Tylży
start learning
1807
Bitwa pod Lipskiem (porażka Napoleona)
start learning
1813
Napoleon wraca do Francji//bitwa pod Waterloo//Wyganie Napoleona na wyspę św. Heleny
start learning
1815
Powstanie Listopadowe
start learning
1830
Wiosna Ludów
start learning
1848
Wojna secesyjna (wojna domowa w USA)
start learning
1861-1865
Powstanie Styczniowe
start learning
1863
Zjednoczenie Niemiec
start learning
1871

You must sign in to write a comment