0 Person likes this. Give a Like!

filipkoto filipkoto

I started using VocApp 1044 days ago. I have 39 study days, and my study streak is 0 days. I am the author of 22 lessons. The date of my last visit is 2019-10-16 09:49:30.

Flashcards created by me


żywienie II
praca II
zakupy i uslugi I
zakupy i usługi II
Historia-daty I (753r. p.n.e. - 1000r.)
Historia-daty II (1025r.-1385r.)
Turystyka
Historia-daty III (1409r.-1596r.)
Historia-daty IV (1605r.-1764r.)
Historia-daty V (1768r.-1797r.)
Historia-daty VI (1804r.-1871r.)
Historia - wszystkie daty
zdrowie
zdrowie
1 zestaw
podróżowanie I
Kartkówka 2
Do spr
dział 1
niemiecki TEB
Kartkówka 3
Kartkówka Niem nowa

You must sign in to write a comment