high flyers

 0    68 flashcards    grzegorzpiszczek
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
mądry, bystry, sprytny
start learning
clever
Zakłada się
start learning
assumed
podwójnie pierwszy
start learning
double first
niewystarczająco stymulujące
start learning
insufficiently stimulating
stopień (temperatury), stopień naukowy
start learning
degree
uznany za międzynarodowy
start learning
found international
luka intelektualna
start learning
intelectual gap
podpowiedział komuś
start learning
prompted sb
przejście na emeryturę
start learning
retirement
zamiast
start learning
instead
niewystarczająco konkurencyjny
start learning
not competitive enough
podczas
start learning
while on
podziw
start learning
admiration
alienacja
start learning
alienation
wyczarowane
start learning
conjured up
duch hiperkonkurencyjny
start learning
hyper-competitive spirit
jeden stoi przed wieloma
start learning
one facing many
osiągnąć szczyt
start learning
reach the pinnacle
nieco bardziej podniesiony grzbiet
start learning
slightly more elevated ridge
wielu walczy
start learning
many struggle
najwyższej jakości
start learning
top-grade
jakość zarządzania
start learning
managerial quality
Konkurencyjność
start learning
competitivness
wprowadzenie opłat
start learning
put in charge
załoga z tyłu
start learning
crew behind
zaniepokojony, troskliwy
start learning
concerned
kiedyś / raz
start learning
once
prowadzona
start learning
carried on
angażować
start learning
engage
istotne cechy przywódcze
start learning
vital leadership traits
cechy
start learning
traits
okres próbny
start learning
probationary period
pozostając dalej
start learning
staying on beyond
ustalanie celów
start learning
goal-setting
zbędny
start learning
redundant
do zamykania fabryk
start learning
to close factories
wycofać się z krajów
start learning
pull out of countries
wzbraniać się
start learning
shrink from
chyba że
start learning
unless
odłamek
start learning
splinter of
uczciwość
start learning
fairness
przyzwoity szacunek
start learning
decent respect
zamiast
start learning
rather than
świadek
start learning
witness
sabotaż piłki
start learning
ball-tampering
zastępca
start learning
deputy
rozdrobnione
start learning
shredded
porządny
start learning
decent
niezwykły
start learning
unusual
palnąć głupstwo
start learning
blunder on
rzadki (o gatunku)
start learning
rare
wstęp jest taki godny podziwu
start learning
admission is so admirable
szczególnie
start learning
particularly
skromny
start learning
modest
całkiem oczywiste
start learning
pretty evident
nieostrożny
start learning
careless
szkody firm
start learning
companies damage
szkoda / krzywda
start learning
damage
nieuczciwa przewaga
start learning
unfair advantage
cecha czegoś
start learning
feature of something
Wymagania
start learning
demands
pragnąc
start learning
wishing to
kierować sie w stronę domu
start learning
heading home
niemiły
start learning
unpleasant
uczynić zbędną, zwolnić kogoś
start learning
make redundant
daj siebie
start learning
give yourself
przypuszczać
start learning
presume
cywilny, obywatelski
start learning
civil

You must sign in to write a comment