Gramatyka

 0    28 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
liczba mnoga rzeczownika
start learning
dodaj końcówkę "-en" lub "-s", gdy chcesz utworzyć liczbę mnogą rzeczownika.
stopień najwyższy przymiotnika
np. kort (krótki) -> kortst (najkrótszy)
start learning
dodaj końcówkę "-st" (nie dotyczy przymiotników nieregularnych)
formy grzecznościowe
start learning
zwracaj sie do wszystkich, używając zaimka osobowego "u" (Pani, Pan, Państwo) i czasownika w 3. os. l. poj. + "alstublieft" (proszę), gdy konieczne
imiesłów dokonany
start learning
ge + rdzeń czasownika + d/t (nie dotyczy to czywiście czasowników nieregularnych, w tym "gaan")
np. werken -> gewerkt
zdanie pytające w czasie przeszłym Perfektum
Dlaczego poszła do szkoły?
start learning
(słówko pytające) + czasownik posiłkowy w formie osobowej + podmiot + reszta zdania za wyjątkiem imiesłowu dokonanego + imiesłów dokonany +?
Waarom is ze naar de school gegaan?
stopień wyższy przymiotnika
np. groot (duży) -> groter (większy)
start learning
dodaj końcówkę "-er" (nie dotyczy przymiotników nieregularnych)
zdanie przeczące w czasie teraźniejszym
My nie idziemy do szkoły.
start learning
podmiot + czasownik w formie osobowej + niet/geen + cała reszta
We gaan niet naar school.
+21 flashcards
The lesson is part of the course
"Niderlandzki: dzień drugi"
(total 284 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment