gramatyka 7

 0    57 flashcards    marcincackowski
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Mówi się, że pracuje 16 godzin dziennie.
start learning
She is said to work 16 hours a day.
lub It is said that she works...
Domniemuje sie, ze on uderzył policjanta.
start learning
He is alleged to have hit a policeman.
Uważa się (przypuszcza sie, wierzy sie), że chłopiec ma na sobie biały sweter.
start learning
The boy is believed to be wearing a white jumper.
Oczekuje sie, ze Strajk ma się wkrótce skończyć.
start learning
The strike is expected to end soon.
Zameldowano,(zgloszono), ze Dwie osoby zostały ranne podczas eksplozji.
start learning
Two people are reported to have been injured in the explosion.
Miała do mnie (oczekiwalem tego) zadzwonić zeszłej nocy, ale nie zrobiła tego.
start learning
She was supposed to phone me last night, but she didn't.
Masz nie przechodzić przez czerwone światło.
start learning
You are not supposed to go through a red light.
Wszyscy mają płacić podatki
start learning
Everyone is supposed to pay taxes
Miała nas odwiedzić, ale nie zrobiła tego.
start learning
She was supposed to visit us, but she didn't.
Jak mam skończyć, jeśli ciągle mi przerywasz?
start learning
How am I supposed to finish if you keep interrupting me?
Co mamy teraz zrobić, kiedy nie mamy pieniędzy?
start learning
What are we supposed to do now, when we have no money?
On jest ponoc bardzo biedny.
start learning
He is supposed to be very poor.
Te samochody sa ponoc bardzo szybkie.
start learning
These cars are supposed to be very fast.
Uważa się (wierzy sie), że złodzieje dostali się przez okno na dachu.
start learning
The thieves are believed to have got in through a window in the roof.
Uważa się (mysli sie), że więzień uciekł, wspinając się po ścianie.
start learning
The prisoner is thought to have escaped by climbing over a wall.
Twierdzi się, że mężczyzna jechał z prędkością pięćdziesięciu mil na godzinę.
start learning
The man is alleged to have been driving at fifty miles an hour.
Zaraportowano, ze Budynek został poważnie uszkodzony przez pożar.
start learning
The building is reported to have been badly damaged by the fire.
Mówi się, że firma traci dużo pieniędzy.
start learning
The company is said to be losing a lot of money.
Uważa się (wierzy sie), że w zeszłym roku firma straciła dużo pieniędzy.
start learning
The company is believed to have lost a lot of money last year.
spodziewa się, ze firma w tym roku poniesie straty.
start learning
The company is expected to make a loss this year.
Miał być aktorem (przepuszcza sie), kiedy był młodszy.
start learning
He is supposed to have been an actor when he was younger.
każdy zdaje się wiedzieć o planie, ale ma to być tajemnica.
start learning
everybody seems to know about a plan, but it is supposed to be a secret.
Nie powinienem jeść tego ciasta. Mam być na diecie.
start learning
I shouldn't be eating that cake. I am supposed to be on a diet.
Przepraszam za to, co powiedziałem. Miałem być zabawny.
start learning
I'm sorry for what I said. I was supposed to be a joke.
Nie powinieneś teraz czytać gazety. Miales pracować.
start learning
You shouldn't be reading the paper now. You are supposed to be working.
Mamy zacząć pracę o ósmej, ale rzadko robimy coś przed dziewiątą.
start learning
We are supposed to start work at eight, but we rarely do anything before nine.
Te drzwi są wyjściem ogniowym. Miales ich nie blokować.
start learning
This door is a fire exit. You are not supposed to block it.
Wczoraj naprawiła dach. (ktos naprawil)
start learning
She had the roof repaired yesterday.
Gdzie miałeś obcięte włosy?
start learning
Where did you have your hair cut?
Twoje włosy wyglądają ładnie. Sciąłeś je (u kogos)?
start learning
your hair looks nice. Have you had it cut?
Nasz sąsiad właśnie zbudował garaż.(ktos zbudowal)
start learning
Our neighbour has just had a garage built.
W tej chwili malujemy dom.(ktos maluje)
start learning
We are having the house painted at the moment.
Jak często masz serwisowany samochód? (przez kogos)
start learning
How often do you have your car serviced?
Myślę, że powinieneś wyczyścić ten płaszcz.(ktos ma wyczyscic)
start learning
I think you should have that coat cleaned.
Nie lubię robić zdjęć.(jak ktos robi)
start learning
I don't like having my photograph taken.
Kiedy zamierzasz naprawić dach? (ktos ma naprawic)
start learning
When are you going to get the roof repaired?
to get lub to have
Myślę, że powinieneś obciac wlosy bardzo krotko (ktos ma obciac).
start learning
I think you should get your hair cut really short.
to get lub to have
Ona ścina włosy. (sama sobie)
start learning
She is cutting her hair.
Obcina wlosy (ktos jej obcina)
start learning
She is having her hair cut.
Czyści swoje buty.(sam czysci)
start learning
He is cleaning his shoes.
Czyści swoje buty.(ktos mu czysci)
start learning
He is having his shoes cleaned.
Robi fotografię. (sama robi)
start learning
She is taking a photograph.
Ona robi zdjęcie. (ktos jej robi)
start learning
She is having her photograph taken.
Aby naprawić mój samochód.
Why did you go to the garage?
start learning
To have my car serviced.
Dlaczego poszłaś do jubilera? aby naprawić mój zegarek.
start learning
Why did you go to the jeweller's? to have my watch repaired.
Sam nie dostarczyłem kwiatów. Dostarczyłem je.(ktos dostarczyl)
start learning
I didn't deliver the flowers myself. I had them delivered.
Zgubiłem mój klucz. Będę musiał dorobic kolejny klucz.(ktos dorobi)
start learning
I lost my key. I'll have to have another key made.
Kiedy ostatnio miałeś obcięte włosy? (ktos obcial)
start learning
When was the last time you had your hair cut?
Obawiam się, że jeszcze nie wywolalem filmu.(ktos wywolal)
start learning
I'm afraid I haven't had the film developed yet.
Muszę go wyczyścić.(ktos wyczysci)
start learning
I must have it cleaned.
Mam to naprawione.(ktos naprawil)
start learning
I have had it repaired.
I had it rapaired.
Miał złamany nos.(ktos zlamal)
start learning
He had his nose broken.
Skradziono jej torebkę.(ktos ukradl)
start learning
She had her handbag stolen.
Miał zdewastowany samochód.(ktos zdewastowal)
start learning
He had his car vandalised.
Mam dość ludzi, którzy mówią mi, co mam robić.
start learning
I'm fed up with people telling me what to do.
Musi mieć dość nauki.
start learning
He must be fed up with studying.
Jakie są zalety posiadania samochodu.
start learning
What are the advantages of having a car.

You must sign in to write a comment