Google Meet

 0    35 flashcards    Piwniczan
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
konferencja
Konferencja odbędzie się 31 maja.
start learning
conference
The conference will be held on 31st of May.
użytkownik
Na tym pliku może pracować jednocześnie kilku użytkowników.
start learning
user
Multiple users can work on this file simultaneously.
peron
Z którego peronu odjeżdża pociąg do Nowego Jorku?
start learning
platform
Which platform does the train to New York depart from?
cecha
start learning
feature
naciśnięcie klawisza
start learning
keystroke
polepszyć
start learning
improve
magnetowid
start learning
video
układ, rozmieszczenie
start learning
layout
dachówka
start learning
tile
ekran
Na ekranie widoczne są różne ikony.
start learning
screen
Various icons are displayed on the screen.
wystarczający
start learning
sufficient
hałas
start learning
noise
szybki
Nasze działania muszą być szybkie i skuteczne.
start learning
rapid
Our actions have to be rapid and efficient.
uczestniczyć
start learning
participate
tło
start learning
background
zdolność
start learning
ability
połączenie
Mam szybkie połączenie internetowe.
start learning
connection
I have a fast Internet connection.
jakość
start learning
quality
produkt
Chcemy zmienić odbiór (postrzeganie) naszego produktu.
start learning
product
We want to change the reception of our product.
bezpieczeństwo
W poniedziałek są warsztaty poświęcone bezpieczeństwu w pracy.
start learning
safety
On Monday there is a workshop on safety rules.
wzrost / przyrost
start learning
increase
zdolny
start learning
able
wszechświat
start learning
universe
niezbędny / potrzebny
start learning
necessary
pogląd
start learning
view
napisał
Romeo napisał długi list do Julii.
start learning
wrote
Romeo wrote a long letter to Julia.
spotkać
start learning
meet
wprowadzać
Chcielibyśmy wprowadzić nowy produkt w następnym miesiącu.
start learning
introduce
We'd like to introduce the new product next month.
publiczny, powszechny
start learning
public
klocek
start learning
block
operacja
start learning
operation
kontakt
Straciliśmy z nią kontakt.
start learning
contact
We’ve lost contact with her.
przez coś
start learning
across
typ
Nienawidzę ludzi tego typu.
start learning
type
I hate this type of people.
milion
milion dzieci
start learning
million
million children

You must sign in to write a comment