farmakologia cw 3

 0    53 flashcards    chomikmimi
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Układ autonomiczny - funkcje
start learning
Utrzymanie homeostazy organizmu poprzez kierowanie funkcjami, które nie są zależne od woli i świadomości tj.:
Utrzymanie homeostazy organizmu poprzez kierowanie funkcjami, które nie są zależne od woli i świadomości tj.:
start learning
funkcje uk krwionosnego, uk oddechowego, pokarmowego, gruczolow wydzieliania zew i wewnetrznego, funkcjami rozrodczymi
Funkcjami układu krwionośnego
start learning
działanie chrono/dromo/inotropowe na m. sercowy oraz wazodylatacja lub wazokontrukcja;
Funkcjami układu oddechowego
start learning
działanie bronchospazmatyczne lub bronchodylatacyjne oraz regulacja częstości oddechów;
Funkcjami układu pokarmowego
start learning
wpływ na perystaltykę w obrębie w/w;
Funkcjami mięśni gładkich
start learning
regulacja napięcia np.: pęcherzyka żółciowego, pęcherza moczowego;
Funkcjami gruczołów wydzielania zewnętrznego jak i wewnętrznego
start learning
regulacja wydzielania np.: gruczołów potowych, ślinowych, w jelitach i żołądku;
Funkcjami rozrodczymi
start learning
np.: erekcja.
aun Możemy wyróżnić części (wg funkcji i anatomii):
start learning
Współczulną (sympatyczną); • Przywspółczulną (parasympatyczną);
aun Oraz (wg organizacji anatomicznej)
start learning
Ośrodkową; • Obwodową;
Zwykle (choć nie wszystkie!) narządy otrzymują impulsację
start learning
z obu w/w i pozostają one do siebie w roli przeciwstawnej (antagonizm funkcjonalny);
Układ współczulny w dużym uproszczeniu odpowiada za
start learning
reakcje ergotropowe (zdolność do wysiłku i dawania sobie rady z otoczeniem), a układ przywspółczulny za reakcje trofotropowe (potrzebne organizmowi w spoczynku).
Anatomia układu współczulnego cz osrodkowa znajduje się w
start learning
znajduje się w rdzeniu kręgowym;
Anatomia układu współczulnego cz obwodowa
start learning
gałąź łącząca biała; • zwoje pnia współczulnego; • gałąź łącząca szara; • gałąź naczyniowa; • nerwy trzewne; • gałęzie trzewne; • zwoje współczulne przedkręgowe;
uklad wspolcziny Jedno włókno przedzwojowe dochodzi do
start learning
zwoju, a od zwoju odchodzą włókna w liczbie 20.
Cz osrodkowa sympatyczna
start learning
Tworzy ją jądro pośrednioboczne. Leży ono w rogach bocznych istoty szarej w rdzeniu kręgowym na wysokości neuromerów C8-L2/3.
jadro posrednioboczne gorna cz
start learning
Jego część górna przeznaczona jest dla głowy i szyi, od C8 do Th2 nosi specjalną nazwę tzn. ośrodek rzęskowo-rdzeniowy (ciliospinal center);
cz osrodkowa sympatyczna Neuromery
start learning
Th2-Th7 przeznaczone są dla narzadów klatki piersiowej;
W jądrze pośredniobocznym znajdują się
start learning
ośrodki: • Wazomotoryczne; • Pilomotoryczne („gęsia skórka”); • Potowe; • Z jądra pośredniobocznego wyrasta część obwodowa sympatyczna dla całego ustroju.
Część obwodowa sympatyczna wychodzi z
start learning
części ośrodkowej w postaci gałęzi łączących białych (white communicating branches), każda gałąź łącząca biała dochodzi do zwoju pnia współczulnego (kręgowy lub przykręgowy) (ganglion of sympathetic trunk);
cz obwodowa sympatyczna pnie wspolczulne
start learning
Są 2 pnie, każdy ma 20-25 zw skonfigurowanych w drabinkę sympa. Jako, że jest 25 zwojów po każdej stronie, a gałąź łąc biała doch do każdego z nich, więc każdy ze zwojów pnia wsp otrzymuje g ł białą (nie jest ona pojedyncza- niesie ze sobą wiele włókien);
obwodowa sympatyczna 70% włókien, to
start learning
włókna zazwojow są niezmielinizowane, przełączone (nie mają osłonki mielinowej, więc mogą już unerwiać narządy), a 30% to włókna przedzwojowe, które są nadal przed przełączeniem, a więc zmielinizowane, nic nie unerwiają- przebiegają tranzytem;
obwodowa sympatyczna Owe 30% (przedzwojowe, zmielinizowane), to
start learning
nerwy trzewne, jest ich tyle ile zwojów tj.: 50 nerwów trzewnych, przebiegających tranzytem przez zwój pnia współ, a przełączają się dopiero dalej na obwodzie w zwojach sym przedkr albo zw symp srodscienn narz wydraz
obwodowa sympatyczna Nerwy trzewne tworzą
start learning
wielkie przedkręgowe sploty autonomiczne, np. splot sercowy;
70% włókien przełączonych sympatycznych, które są gotowe do unerwienia po opuszczeniu zwoju
start learning
unerwiają cały ustrój!
Ponieważ w pobliżu kręgosłupa biegnie aorta, to 30% z nich owija się wokół niej unerwiając
start learning
obszar zaopatrzenia aorty. Są to więc gałęzie naczyniowe (vascular branches). Oplatają aortę, a ta zaopatruje w sposób pośredni lub bezpośredni wszystkie tkanki i narządy.
Kolejne 30% włókien zazwojowych, przez otwory międzykręgowe, nazywanych gałęzią łączącą szarą (grey ramus communicans) rozsądnie podłącza się do
start learning
gałęzi nerwów rdzeniowych, dając im włókna autonomiczne sympatyczne;
10% to gałęzie
start learning
trzewne (visceral branches), cienkie, zaopatrują narządy w pobliżu kręgosłupa.
Gałęzie łączące białe dochodzą do
start learning
każdego zwoju;
Każdy ze zwojów oddaje
start learning
po 4 rodzaje gałęzi: • gałąź łącząca szara; • nn. trzewne i związane z nimi zwoje sympatyczne przedkręgowe i ścienne; • gałęzie naczyniowe; • gałęzie trzewne;
Ponadto zwoje sympatyczne inne niż zwoje pnia współczulnego:
start learning
zwoje przedkręgowe (leżą przed kręgosłupem); • zwoje śródścienne (leżą w ścianie narządów).
Neuroprzekaźnictwo w układzie sympatycznym
start learning
Włókno sympatyczne przedzwojowe wydziela acetylocholinę działając na receptory nikotynowe (nicotynic receptors), natomiast włókna sympatyczne zazwojowe wydzielają noradrenalinę;
Włókna zazwojowe pobudzające gruczoły potowe wydzielają
start learning
wyjątkowo acetylocholinę.
uklad przywspl Część ośrodkowa:
start learning
W pniu mózgu tworzą ją 4 jądra parasympatyczne nerwów czaszkowych (III, VIIa, IX i X); • W odcinku krzyżowym jest to jądro pośrednioprzyśrodkowe neuromerów krzyżowych S1-S5.
uklad przywsp cz obwodowa Parasympatyczne włókna nerwu III przełączają się
start learning
w zwoju rzęskowym (cillary ganglion), po czym unerwiają zwieracz źrenicy (sphincter pupillae m.) i m. rzęskowy (cillary m.);
uklad przywsp cz obwodowa Parasympatyczne włókna nerwu VII
start learning
rozwidlają się na 2 włókna parasympatyczne:
Parasympatyczne włókna nerwu VII rozwidlają się na 2 włókna parasympatyczne:
start learning
grater petrosal nerve i chorda tympani
n. skalisty większy (greater petrosal nerve)
start learning
przełącza się w zwoju skrzydłowo-podniebiennym (pterygopalatine ganglion) i unerwia gruczoł łzowy (lacrimal gland), gruczoły nosowe (nasal glands) i podniebienne (palatine glands);
struna bębęnkowa (chorda tympani)
start learning
przełącza się w zwoju podżuchwowym (submandibular ganglion) i po przełączeniu unerwia śliniankę podżuchwową i podjęzykową (submandibular and sublingual);
Parasympatyczne włókna nerwu IX w zwoju usznym,
start learning
unerwiają przyusznicę, gruczoły językowe tylne;
Nerw błędny (X) włóknami parasympatycznymi zasila
start learning
2 wielkie sploty autonomiczne: • sercowy (cardiac plexus); • trzewny (celiac/visceral plexus);
nerw bledny Jego włókna przełączają się w
start learning
parasympatycznych zwojach bezimiennych. Nerw błędny jest więc korzeniem parasympatycznym dla splotu sercowego i trzewnego.
Neuroprzekaźnictwo w układzie przywspółczulnym
start learning
W układzie parasympatycznym jedynym mediatorem jest acetylocholina, część przedzwojowa działa na obszary nikotynowe, a zazwojowa na receptory muskarynowe;
neuroprzezk w ukl przywsp, miejsce
start learning
Zarówno w pniu mózgu (odcinek czaszkowy), jak i w rdzeniu kręgowym (odcinek krzyżowy).
m1
start learning
salivary glans, enetric nerves
m2
start learning
heart smooth muscle
m3
start learning
smooth muscle, salivary glands
m4
start learning
brain (diffuse), lung
m5
start learning
brain (substantia nigra), eye
Pobudzenie receptora a1
start learning
aktw fosfolipazy C przez bialko g-> wzm synteza IP3 oraz DANG ->uwolnienie ca2+z ER -> naplyw Ca2+ do kom -> skurcz naczyn krwionosnych
pobudzenie receptora a2
start learning
zahamowanie cyklazy adenylanowej->zabl ca2+ -> akt kanalow k+ -> spadek uwalaniania noradrenaliny do szcz synaptycznej
pobudzenie receptroa b1
start learning
pobudzenie bialka g ->akt cykl adenylanowej -> akt kinazy bialkowej -> fosforylacja kan ca2+ -> naplyw jonow ca2+ -> przysp narastania poten w sercu (dzialanie enotropowe+, chronotropowe+
pobudzenie receptora b2
start learning
wzrost akt bialka gs -> wzrost ilosc cAMP -> akt kinazy bialkowje PKA -> akt bialka Rho -> spadek poziomu ca2+ w kom

You must sign in to write a comment