EGZAMIN Z BE - SŁÓWKA

 0    244 flashcards    olasiergiej
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
business crisis
start learning
kryzys biznesowy
fear of making mistakes
start learning
strach przed popełnianiem błędów
stress factors
start learning
czynniki stresowe
interest of every company
start learning
zainteresowanie każdej firmy
high percentage of employess
start learning
wysoki odsetek zatrudnionych
decision maker
start learning
decydent
area of expertise
start learning
Obszar zainteresowań
courses of action
start learning
kierunki działania
the majority of managers
start learning
większość menedżerów
wild range of problems
start learning
szeroki zakres problemów
to depict society
start learning
przedstawiać społeczeństwo
downside
start learning
minus, wada
train derail
start learning
wykolejenie pociągu
the gravity of the situation
start learning
powaga sytuacji
the image become viral
start learning
obraz staje się wirusowy
to amplify challanges
start learning
wzmacniać wyzwania
simultaneously
start learning
równocześnie
credibility
start learning
wiarygodność
ultimately
start learning
ostatecznie
stakeholders
start learning
interesariusze
when the crisis struck
start learning
kiedy wybuchł kryzys
to withdraw
start learning
wycofać się
digital landscape
start learning
cyfrowy krajobraz
contrary
start learning
przeciwnie
precautionary
start learning
zapobiegawczy
to encypt data
start learning
w celu szyfrowania danych
proactive mindset
start learning
proaktywne nastawienie
identity theft
start learning
kradzież tożsamości
empower the team
start learning
wzmocnić zespół
vulnerable
start learning
podatny
seek oportunity
start learning
szukać okazji
unprecendented opportunities
start learning
bezprecedensowe możliwości
leverage
start learning
dźwignia finansowa
a major problem
start learning
poważny problem
shelter
start learning
schronienie
vincity
start learning
w pobliżu
to be exposed to virus
start learning
być narażonym na wirusa
to fall back on something
start learning
polegać na czymś
overhelming
start learning
przytłaczający
handle a problem
start learning
poradzić sobie z problemem
handle a crisis
start learning
poradzić sobie z kryzysem
handle a investigation
start learning
prowadzić dochodzenie
handle a recall
start learning
załatwić wycofanie
handle the public
start learning
obsługiwać społeczeństwo
handle a issue
start learning
poradzić sobie z problemem
issue warning
start learning
ostrzeżenie o problemie
issue a recall
start learning
wydać wycofanie
to face a problem
start learning
zmierzyć się z problemem
face a crisis
start learning
zmierzyć się z kryzysem
face an investigation
start learning
stawić czoła śledztwu
face a recall
start learning
zmierzyć się z wycofaniem
face the public
start learning
zmierzyć się z publicznością
announce an investigation
start learning
ogłosić dochodzenie
announce a recall
start learning
ogłosić wycofanie
to cope with a problem
start learning
poradzić sobie z problemem
cope with a crisis
start learning
poradzić sobie z kryzysem
cope with an investigation
start learning
poradzić sobie z dochodzeniem
cope with a recall
start learning
poradzić sobie z wycofaniem
cope with a public
start learning
radzić sobie z opinią publiczną
deal with a public
start learning
radzić sobie z opinią publiczną
deal with a warning
start learning
radzić sobie z ostrzeżeniem
deal with crisis
start learning
radzić sobie z kryzysem
deal with an investigation
start learning
zajmować się dochodzeniem
deal with a recall
start learning
radzić sobie z wycofaniem
deal with the public
start learning
kontakt ze społeczeństwem
deal with an issue
start learning
rozwiązać problem
reasure the public
start learning
zaspokoić publiczność
repair kit
start learning
zestaw naprawczy
pushchair
start learning
wózek
fingertips were chopped off
start learning
odcięto opuszki palców
hinge
start learning
zawias
product recall
start learning
wycofanie produktu
dispatch
start learning
wysyłka
outrage ensued
start learning
nastąpiło oburzenie
stroller [am], pushchair [br]
start learning
wózek [am], wózek [br]
coverage
start learning
relacja
inevitable part
start learning
nieunikniona część
fallible
start learning
omylny
share price
start learning
cena akcji
decline
start learning
spadek (np. cen)
semiconductors
start learning
półprzewodniki
to assess
start learning
postawić ocenę
commited to its products
start learning
zobowiązał się do swoich produktów
prepeardness
start learning
gotowość
forward thinking
start learning
przyszłościowe myślenie
regulation
start learning
zarządzenie
directive
start learning
dyrektywa
recommendation
start learning
rekomendacje
decision
start learning
decyzja
rulling
start learning
postanowienie
handle complaints
start learning
rozpatrywać reklamacje
establish a rapport
start learning
nawiązać porozumienie
money back guarantee
start learning
Gwarancja zwrotu pieniędzy
meet their standards of service
start learning
spełniają swoje standardy usług
giving refunds
start learning
udzielanie zwrotów
goodwill payment
start learning
płatność wartości firmy
financial compensation
start learning
rekompensata finansowa
customer expectations
start learning
oczekiwania klienta
buying habits
start learning
zwyczaje zakupowe
retain customer loyality
start learning
zachowaj lojalność klientów
high-quality customer service
start learning
wysokiej jakości obsługa klienta
minimum expectations
start learning
minimalne oczekiwania
pass the buck
start learning
zwalać odpowiedzialność
get to the bottom of the problem
start learning
przejdź do sedna problemu
the last straw (that breaks the camel's back)
start learning
kropla przepełniająca czarę goryczy
slip my mind
start learning
zejdź mi z głowy
ripped off
start learning
oszukany
talk at cross purposses
start learning
rozmawiać na różne cele
go the extra mile
start learning
idź o krok dalej
boutique hotel
start learning
hotel butikowy
exceed
start learning
przekraczać
consistent standard of service
start learning
spójny standard usług
to pay lip service
start learning
składać puste obietnice
face to face
start learning
twarzą w twarz
world of mouth
start learning
marketing szeptany
bread and butter business
start learning
biznes powszechny
bad press
start learning
zła prasa
right choices
start learning
właściwe wybory
on a global scale
start learning
na globalną skalę
confectioner
start learning
cukiernik
drive sales
start learning
zwiększyć sprzedaż
recail from
start learning
wycofać się z
meet their reqsuisement
start learning
spełniają ich wymagania
pre empting the customer's needs
start learning
wyprzedzając potrzeby klienta
insight
start learning
bystrość
compled with
start learning
w połączeniu z
collate and analyse
start learning
zestawiać i analizować
central repository
start learning
centralny magazyn
triggered
start learning
wywołany
irate or frustrated
start learning
rozdrażniony lub sfrustrowany
intercede
start learning
interweniować
conned script responses
start learning
mechaniczne odpowiedzi
poorly trained
start learning
źle wyszkolony
chunky system
start learning
masywny system
leaked out
start learning
wyciekło
indulgence
start learning
wyrozumiałość
lip service
start learning
głosowne poparcie
revenue
start learning
przychód
reap the rewards
start learning
czerpać korzyści
retreat from the norm
start learning
wycofać się z normy
empathy with
start learning
empatia z
consistant
start learning
konsekwentny
front line employees
start learning
pracownicy pierwszej linii
go under
start learning
upaść
brazerly
start learning
bezczelnie
query
start learning
zapytanie
predict what crisis occur
start learning
przewidzieć, jaki kryzys nastąpi
to set up a crisis management team
start learning
założyć zespół zarządzania kryzysowego
inform the directors
start learning
poinformować dyrektorów
disclose as much information as you can
start learning
ujawnić jak najwięcej informacji
analyse the action you took
start learning
przeanalizuj podjęte działanie
practise making decision
start learning
ćwiczyć podejmowanie decyzji
role-play a potential crisis
start learning
odgrywanie roli w potencjalnym kryzysie
crisis management team
start learning
zespół zarządzania kryzysowego
crisis management programme
start learning
program zarządzania kryzysowego
action plan
start learning
plan działania
admission of liability
start learning
przyznanie odpowiedzialności
contingency plan
start learning
plan awaryjny
damage limitation
start learning
ograniczenie szkód
flow of infromation
start learning
przepływ informacji
legal action
start learning
sprawa
loss of confidence
start learning
utrata pewności siebie
press conference (n)
start learning
konferencja prasowa (n)
press release
start learning
informacja prasowa
speed of response
start learning
szybkość odpowiedzi
implent an action plan
start learning
wszczepić plan działania
to issue a press release
start learning
wydać komunikat prasowy
to take legal action
start learning
podjąć kroki prawne
hold a press conference
start learning
zorganizować konferencję prasową
suffer a loss of confidence
start learning
cierpieć utratę pewności siebie
prepeare a contigency plan
start learning
przygotować plan awaryjny
take care
start learning
dbać
take responsibility
start learning
brać odpowiedzialność
emergency procedures
start learning
procedury awaryjne
financial efects of an accidents
start learning
skutki finansowe wypadków
business leader
start learning
lider biznesu
substantive
start learning
materialny
treaty
start learning
traktat
legal order
start learning
porządek prawny
member state
start learning
państwo członkowskie
sovereign
start learning
suwerenny
recipients
start learning
odbiorcy
sanctions
start learning
sankcje
binding
start learning
wiążący
regulation
start learning
zarządzenie
applicable
start learning
mający zastosowanie
transpose
start learning
transponować
invoke
start learning
odwołać się
measure
start learning
sposób, środek, działanie
entirely
start learning
całkowicie
inherent
start learning
nieodłączny, przyrodzony
indivisible
start learning
niepodzielny
reiterated
start learning
powtórzył
inalienable
start learning
niezbywalny
entail
start learning
nakładać
custailing
start learning
odrzucanie
due
start learning
z powodu
refrain from
start learning
powstrzymać się od
ratified
start learning
ratyfikowany
cornerstone
start learning
sedno sprawy
abuses
start learning
nadużycia
facilitates
start learning
ułatwia
enjoyment
start learning
przyjemność
consent
start learning
zgoda
adversely
start learning
niekorzystnie
joint venture
start learning
wspólne przedsięwzięcie
management buyout = MBO
start learning
zarządzanie przez cele
merger
start learning
fuzja inkorporacyjna
takeover
start learning
przejąć
acquisition
start learning
przejęcie / akwizycja
bid
start learning
oferta przetargowa
stake
start learning
udział
take a stake
start learning
przejąć udziały
make a bid
start learning
złożyć ofertę
launch a bid
start learning
uruchomić ofertę
target a company
start learning
spółka przejmowana
set up a joint venture
start learning
założyć wspólne przedsięwzięcie
make an acquisition
start learning
dokonać przejęcia
reject a bid
start learning
odrzucić ofertę
sell a stake
start learning
sprzedać udziały
acquired
start learning
nabyty
acquiring company
start learning
firma przejmująca
oferee
start learning
przyjmujący ofertę
offerer
start learning
oferent
subject to the condition
start learning
z zastrzeżeniem warunku
accept the offer
start learning
Zaakceptuj ofertę
takeover bid
start learning
oferta przejęcia
hostile takeover
start learning
wrogie przejęcie
merge
start learning
łączyć
competition authorities
start learning
organy ochrony konkurencji
regulate ani-competitive concentrations
start learning
regulują koncentracje konkurencyjne
clerance
start learning
ocalenie
regulatory autorities
start learning
organy regulacyjne
adible by
start learning
przestrzegać
disclose dealings
start learning
ujawniać transakcje
revant securities
start learning
odnawialne papiery wartościowe
guiding pronciples
start learning
zasady przewodnie
recent poll
start learning
ostatnia ankieta
a once revered brand
start learning
niegdyś szanowana marka
expiration date
start learning
termin ważności
flagging
start learning
słabnący
good fit
start learning
dobre dopasowanie
thats the extent of my role
start learning
taki jest zakres mojej roli
acquirer
start learning
nabywca

You must sign in to write a comment