Drugie 50 WI-ZUT Angielski

 0    50 flashcards    ranger8
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
kartoteka bazy danych
start learning
database directory
magazyn bazy danych
start learning
database repository
datagram (paczka danych w sieci transmisji danych)
start learning
datagram
1) uruchamianie programu, 2) usuwanie błędów z programu
start learning
debugging
problem rozstrzygalny
start learning
decidable problem
korekcja dziesiętna
start learning
decimal adjustment
dziesiętna notacja kropkowa
start learning
decimal dot notation
atrybut domyślny
start learning
default attribute
katalog domyślny
start learning
default directory
ustawienia domyślne
start learning
default settings
adresowanie pośrednie
start learning
deferred addressing
transmisja opóźniona
start learning
deferred transmission
defragmentacja
start learning
defragmentation
tryb dostarczania
start learning
delivery mode
sprowadzanie na żądanie (sposb przemiennego wykorzystania pamięci)
start learning
demand fetching
żądanie dostępu poza kolejnością
start learning
demand priority access
sterowany żądaniami
start learning
demand-driven
odbiorca nieosiągalny
start learning
destination unreachable
partycjonowanie niszczące
start learning
destructive partitioning
odejmowalny, odłączalny
start learning
detachable
układ cyfrowy, logiczny
start learning
digital circuit
metoda półtonów cyfrowa
start learning
digital halftoning method
pamięć o dostępie bezpośrednim
start learning
direct-access storage
bufor podręczny katalogu
start learning
directory cache
tłumik echa
start learning
echo suppressor
zlewanie krawędzi
start learning
edge merging
wygładzanie krawędzi
start learning
edge smoothing
zapis przełączany krawędzią
start learning
edge-triggered write
do edycji
start learning
editable
prawa efektywne
start learning
effective privileges
adres efektywny
start learning
effective address
wstawiony odstęp
start learning
embedded blank
aktywny słownik danych
start learning
embedded data dictionary
wstawianie, wbudowywanie, osadzenie
start learning
embedding
awaryjny dostęp zdalny
start learning
emergency remote access
koniec wątku
start learning
end of thread
koniec bloku transmisji
start learning
end of transmission block
zniekształcenia końcowe
start learning
end distortion
tryb zakończenia (rozkazu)
start learning
end mode
węzeł końcowy (sieci komputerowej)
start learning
end node
użytkownik finalny, docelowy
start learning
end user
bit końca pakietu
start learning
end of packet bit
pętla nieskończona
start learning
endless loop
pasek wprowadzania
start learning
entry bar
śledzenie punktu wejścia
start learning
entry trace
użytkownik o podstawowych wymaganiach
start learning
entry-level user
fabryczne ustawienia domyślne
start learning
factory default settings
blaknąć
start learning
fade
system bezawaryjny
start learning
fail-safe system
procesor wyłączający sie w przypadku uszkodzenia
start learning
fail-stop processor

You must sign in to write a comment