Dominik słówka na sprawdzian 201902

 0    24 flashcards    przemasgaj
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Bądź ostrożny!
start learning
Be careful!
zaczynać
Uroczystość zaczęła się od przecięcia wstęgi.
start learning
to begin
The event began with cutting the ribbon.
trudny
Ta nowa gra jest dla mnie zbyt trudna.
start learning
difficult
This new game is too difficult for me.
Czy możemy?
start learning
Can we?
każdy
start learning
everybody
przyszłość
Nie możemy przewidzieć przyszłości.
start learning
future
We can’t predict the future.
ważny
Mój paszport jest ważny do 2012 roku.
start learning
important
My passport is valid until 2012.
góra
Większość najwyższych gór świata znajduje się w Himalajach.
start learning
a mountain
Most of the world's highest mountains are located in the Himalayas.
wyścig
start learning
a race
Tak sądzę
start learning
I think so
sztuki walki
Karate, judo i aikido to przykłady sztuk walki.
start learning
martial arts
Some martial arts are karate, judo and aikido.
rzucać piłkę
start learning
throw the ball
powiedz mi
start learning
tell me
dotykać
Nie dotykaj garnka - jest gorący.
start learning
touch
Don't touch the pot - it's hot.
świat
Jaki ten świat mały!
start learning
world
Small world!
gwiazda na niebie
start learning
star in the sky
tradycyjny
start learning
traditional
Co jest takie zabawne?
start learning
What's so funny?
Zaczynajmy
start learning
Let's begin
mistrz
On chce zostać mistrzem świata.
start learning
a champion
He wants to be the champion of the world.
liczyć
Nauczyłem się liczyć w wieku trzech lat.
start learning
to count
I learnt to count at the age of three.
wynik/strzelać
start learning
score
gwizdać
start learning
to whistle
uczeń
start learning
schoolchild

You must sign in to write a comment