Vietnamese Georgian Dictionary

Tiếng Việt - ქართული

vô trách nhiệm Georgian: