Vietnamese German Dictionary

Tiếng Việt - Deutsch

vô trách nhiệm in German: