daty do zaliczenia ;/

5  1    47 flashcards    adasieron
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
480 r.p.n.e
start learning
Bitwa pod Termopilami i Salaminą
431-404 r.p.n.e
start learning
Wojna peloponeska
509 r.p.n.e
start learning
początek republiki rzymskiej
490 r.p.n.e
start learning
Bitwa pod maratonem
776 r.p.n.e
start learning
pierwsze igrzyska olimpijskie
753 r.p.n.e
start learning
legendarna data założenia rzymu
30 r.p.n.e
start learning
przejęcie wladzy przez oktawiana // początek cesarstwa rzymskiego
44 r.p.n.e
start learning
śmierć Juliusza Cezara
313r.
start learning
ogłoszenie wolności religijnej w rzymie
476r.
start learning
upadek zachodniej częsci imperium rzymskiego.// koniec starożytności
622r.
start learning
ucieczka Mahometa z mekki do medyny // początek islamu
800r.
start learning
koronacja karola wielkiego na cesarza
962r
start learning
Koronacja ottona I na cesarza
966r
start learning
chrzest polski
997r.
start learning
męczeńska śmierć biskupa Wojciecha
1000r.
start learning
zjazd gnieźnieński
1025r.
start learning
koronacja Bolesława Chrobrego na króla polski
1054R.
start learning
wielka schizma// podział kościoła na prawoslawny i katolicki
1058r.
start learning
kraków stolicą polski
1076r.
start learning
koronacja bolesława śmiałego
1079r.
start learning
męczeńska śmierć Biskupa Stanisława// wygnanie bolesława śmiałego z kraju
1122r.
start learning
konkordat wormacki, koniec konfliktu o inwestyturę
1138r.
start learning
testament Bolesława Krzywoustego // podział polski na dzielnice
1215r.
start learning
wielka karta swobód w Anglii
1226r.
start learning
sprowadzenie krzyżaków do polski przez konrada mazowieckiego
1308r.
start learning
utrata pomorza gdańskiego przez krzyżaków
1320r.
start learning
koronacja Władysława Łokietka na króla polski
1343r.
start learning
pokoj z krzyżakamiw kaliszu
1364r.
start learning
założenie akademi krakowskiej przez kazimierza wielkiego
1370r.
start learning
śmierć Kazimierza wielkiego, koniec dynastii piastowskiej
1385r.
start learning
personalna unia polsko litewska w krewie
1410r.
start learning
Bitwa pod Grunwaldem
1444r.
start learning
bitwa pod warną// smierć władysława II Warneńczyka
1450r.
start learning
wynalezienie ruchomych czcionek przez Jana Gutenberga
1453r.
start learning
zdobycie konstantynopola przez Turków// upadek bizancjum
1454-1466r.
start learning
wojna trzynastoletnia
1466r.
start learning
II pokój Toruński //odzyskanie Pomorza gdańskiego
1493r.
start learning
początek dwuizbowego sejmu walnego
1492r.
start learning
odkrycie ameryki przez krzysztofa kolumba//nowozytność
1505r.
start learning
konstytucja Nihil Novi
1517r.
start learning
wystąpienie marcina lutra// poczatek reformacji
1519-1522
start learning
Wyprawa do okoła ziemi (Fryderyk magellan
1525r.
start learning
hołd pruski
1569r.
start learning
unia lubelska. rzeczpospolita obojga narodów
1572r.
start learning
smierć Zygmunta Augusta// koniec panowania jagiellonów
1573r.
start learning
pierwa wolna elekcja (henryk walezy) // konfederacja warszawska (RP krajem tolerancji religijnej)
1598r.
start learning
warszawa stolicą polski (zygmunt III waza)

You must sign in to write a comment