Czasowniki nieregularne

 0    92 flashcards    agniesia3423
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
być
start learning
be - was/were - been
uderzyć/bić
start learning
beat, beat, beaten
stać się
start learning
become, became, become
rozpocząć
start learning
begin, began, begun
gryźć
start learning
bite, bit, bitten
dmuchać/wiać
start learning
blow, blew, blown
złamać/zerwać
start learning
break, broke, broken
przynieść
start learning
bring, brought, brought
budować
start learning
build, built, built
palić
start learning
burn, burnt/burned, burnt/burned
kupić
start learning
buy, bought, bought
móc
start learning
can, could, be able to
złapać
start learning
catch, caught, caught
wybierać
start learning
choose, chose, chosen
chodź
start learning
come, came, come
kosztować
start learning
cost, cost, cost
ciąć/kroić
start learning
cut, cut, cut
robić
start learning
do, did, done
rysować
start learning
draw, drew, drawn
śnić
start learning
dream, dreamt/dreamed, dreamt/dreamed
pić
start learning
drink, drank, drunk
jechać
start learning
drive, drove, driven
jeść
start learning
eat, ate, eaten
upadać
start learning
fall, fell, fallen
karmić
start learning
feed, fed, fed
czuć
start learning
feel - felt - felt
walczyć
start learning
fight - fought - fought
znaleźć
start learning
find - found - found
latać
start learning
fly - flew - flown
zapominać
start learning
forget - forgot - forgotten
wybaczać
start learning
forgive - forgave - forgiven
zamrażać
start learning
freeze - froze - frozen
dostać
start learning
get - got - got
dawać
start learning
give - gave - given
iść
start learning
go - went - gone
rosnąć
start learning
grow - grew - grown
mieć
start learning
have - had - had
wieszać
start learning
hang - hung - hung
słyszeć
start learning
hear - heard - heard
chować
start learning
hide - hid - hidden
uderzać
start learning
hit - hit - hit
trzymać
start learning
hold - held - held
ranić, urazić
start learning
hurt - hurt - hurt
trzymać
start learning
keep - kept - kept
wiedzieć
start learning
know - knew - known
prowadzić
start learning
lead - led - led
uczyć się
start learning
learn - learnt (learned) - learnt (learned)
zostawiać, wyjść, wyjechać
start learning
leave - left - left
pożyczać (coś komuś)
start learning
lend - lent - lent
pozwolić
start learning
let - let - let
zapalać, rozpalać, oświetlać
start learning
light - lit - lit
gubić
start learning
lose - lost - lost
robić
start learning
make - made - made
znaczyć
start learning
mean - meant - meant
spotkać
start learning
meet - met - met
płacić
start learning
pay - paid - paid
kłaść
start learning
put - put - put
czytać
start learning
read - read - read
jeździć
start learning
ride - rode - ridden
dzwonić
start learning
ring - rang - rung
podnosić się, wzrastać
start learning
rise - rose - risen
biegać
start learning
run - ran - run
mówić/powiedzieć/wyrażać
start learning
say - said - said
widzieć
start learning
see - saw - seen
sprzedawać
start learning
sell - sold - sold
wysyłać
start learning
send - sent - sent
nastawić
start learning
set - set - set
strzelać
start learning
shoot - shot - shot
pokazywać
start learning
show - showed - shown
zamykać
start learning
shut - shut - shut
śpiewać
start learning
sing - sang - sung
siadać
start learning
sit - sat - sat
spać
start learning
sleep - slept - slept
pachnieć
start learning
smell - smelt(smelled) - smelt(smelled)
mówić
start learning
speak - spoke - spoken
spędzać, wydawać
start learning
spend - spent - spent
rozlewać
start learning
spill - spilt - spilt
dzielić
start learning
split - split - split
stać
start learning
stand - stood - stood
kraść
start learning
steal - stole - stolen
przyklejać
start learning
stick - stuck - stuck
pływać
start learning
swim - swam - swum
brać
start learning
take - took - taken
drzeć, rozdzierać
start learning
tear - tore - torn
opowiadać
start learning
tell - told - told
myśleć
start learning
think - thought - thought
rzucać
start learning
throw - threw - thrown
rozumieć
start learning
understand - understood - understood
budzić się
start learning
wake - woke - woken
nosić, ubierać coś
start learning
wear - wore - worn
wygrać
start learning
win - won - won
pisać
start learning
write - wrote - written

You must sign in to write a comment