Czas nauki

 0    22 flashcards    weronikarubajczyk
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zajęcia plastyczne
start learning
art
fizyka
start learning
Physics
geografia
start learning
Geography
biologia
start learning
Biology
historia
start learning
History
muzyka
start learning
Music
chemia
start learning
Chemistry
matematyka
start learning
Maths
informatyka
start learning
IT
zajęcia muzuczno-teatralne
start learning
music and drama
wychowanie fizyczne
start learning
physical education
języki obce
start learning
foreign languages
religia
start learning
religious education
Polski
start learning
Polish
przepisywać pracę domową
start learning
copy homework
nie zdać egzaminu
start learning
fail an exam
uzyskać niski / wysoki stopień
start learning
get a low/top mark
przedstawić prezentację
start learning
give a presentation
mieć egzamin, podchodzić do egzaminu
start learning
have an exam
opuścić lekcję
start learning
miss a lesson
zdać egzamin
start learning
pass an exam
powtarzać do testu
start learning
revise for a test

You must sign in to write a comment