ćwiczenia 62-65

 0    112 flashcards    julia213
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
nożyczki
start learning
scissors
plastyka
start learning
art
zajęcia plastyczne
start learning
art and crafts
zadanie
start learning
task
być znudzonym czymś
start learning
be bored with
być gotowym
start learning
be ready for
być zmartwionym czymś
start learning
be upset about
belong to
start learning
należeć do
biology
start learning
biologia
borrow from
start learning
pożyczać od
przerwa
start learning
break
stołówka
start learning
cafeteria
kalkulator
start learning
calcurator
dogonić
start learning
catch up with
- swiadectwo
start learning
certificate
chemia
start learning
chemistry
szachy
start learning
chess club
wiedza o społeczeństwie
start learning
citizenship
klarnet
start learning
clarinet
kolega z klasy
start learning
classmate
gry komputerowe
start learning
computer games
informatyka
start learning
computing
gotowanie
start learning
cookery
korytarz
start learning
corridor
kurs
start learning
course
taniec
start learning
dance class
technika
start learning
desing and technology
nie zgadzać się
start learning
disagree with
odrabiać prace domową
start learning
do homework
zajęcia teatralne
start learning
drama
perkusja
start learning
drums
kształcić uczniów
start learning
educate students
jezyk angielski
start learning
English
gumka
start learning
rubber
pisanie wypracowań
start learning
essay writing
zajęcia pozalekcyjne
start learning
extra-curricular activites
nie zdać
start learning
fail
odstawać
start learning
fall behind
flamaster
start learning
felt-tip pen
dowiedzieć się
start learning
find out
flet
start learning
flute
teczka
start learning
folder
pilka nożna
start learning
football
godzina wychowawcza
start learning
form time
wychowawca
start learning
form tutor
język francuski
start learning
French
długopis żelowy
start learning
gel pen
geografia
start learning
geography
przygotowywać się
start learning
get ready
klej
start learning
glue
grafika komputerowa
start learning
graphic design
gitara
start learning
guitar
siłownia
start learning
gym
oddać
start learning
hand in
charakter pisma
start learning
handwritting
zakreślacz
start learning
highlighter
historia
start learning
history
zadanie domowe
start learning
homework assignment
w klasie 8
start learning
in year 8
wspinaczka na ściance
start learning
climbing on the wall
uczyc się języka niemieckiego
start learning
learn German
czas wolny
start learning
leisure
lekcje
start learning
lesson
biblioteka
start learning
library
literatura
start learning
literature
wyglądać brzydko
start learning
look ugly
podejmować decyzje
start learning
take a decisions
zarabiać pieniądze
start learning
make money
ocena
start learning
mark
matematyka
start learning
maths
języki obce nowożytne
start learning
modern foreign languages
muzyka
start learning
music
zanotować
start learning
note down
robienie notatek
start learning
note taking
przeszukiwanie informacji w internecie
start learning
online research
spinacz
start learning
paper clip
zdać
start learning
pass
piórnik
start learning
pencil case
temperówka
start learning
pencil sharpener
wychowanie fizyczne
start learning
physical education
fizyka
start learning
physics
pianino
start learning
piano
plac zabaw
start learning
playground
przygotowywać się do
start learning
prepare for
projekt
start learning
project
praca nad projektem
start learning
project work
uczeń
start learning
pupil
czytać
start learning
read
rekreacja
start learning
recreation
relaks
start learning
relax
powtarzać do
start learning
revice for
linijka
start learning
ruler
przyroda
start learning
science
laboratorium
start learning
science lab
rozmawiac, dyskutowac w klasie
start learning
speak in class
wydawać pieniądze
start learning
spend money
zszywacz
start learning
stapler
uczyć sie o 2 wojnie światowej
start learning
study the second world war
osiągnąć sukces
start learning
succeed
klub pływacki
start learning
swim club
zainteresowac się (czymś)
start learning
take in interest
podejść do testów
start learning
take exams
tasma klejąca
start learning
tape
zadanie
start learning
task
uczyć
start learning
teach
test
start learning
test
trenować
start learning
train
trenować
start learning
train
trener
start learning
trainer
skrzypce
start learning
violin
wear a school uniform
start learning
nosić mundurek szkolny
używać podręczników
start learning
use referencje books

You must sign in to write a comment