Conference & engagement

 0    30 flashcards    klaudia17871303
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Co o tym sądzisz? Jak Ci się to podoba?
start learning
How do you feel about it?
Jak się czujesz?
start learning
How are you feeling?
Czujesz się trochę lepiej?
start learning
Are you feeling any better?
luźna atmosfera
start learning
relaxed atmosphere
getting to know people in professional field
start learning
networking
Żałował tego.
start learning
He regretted it.
Robi magistra.
start learning
He's doing his masters degree.
On pracuje u nas w firmie dłużej ode mnie.
start learning
He's been working in our company longer than me.
Gdzie się zatrzymałaś? (kiedy byłaś na konferencji)
start learning
Where did you stay?
Gdzie się zatrzymałaś? (teraz)
start learning
Where are you staying?
Hotel jest w porządku?
start learning
Is the hotel nice?
Jestem mężatką od dwóch miesięcy.
start learning
I've been married for two months.
kierownik budowy
start learning
construction site manager
Mogłam więcej ćwiczyć.
start learning
I could have practised more.
izolacja (np. hydroizolacja)
start learning
insulation
O czym była konferencja?
start learning
What was the conference about?
Prezentowałaś?
start learning
Did you present?
Tylko słuchałaś innych?
start learning
Did you just listen to other people?
Jak długo trwała konferencja?
start learning
How long was the conference?
Ile dni trwała?
start learning
How many days was it?
Zwiedzałaś?
start learning
Did you go sightseeing?
Ta konferencja jest co dwa lata.
start learning
This conference is every two years.
Byliśmy na ślubie znajomych.
start learning
We were at our friends' wedding.
Nie mogłam znaleźć tańszej sukienki.
start learning
I couldn't have found a cheaper dress.
Zerwałam z chłopakiem.
start learning
I broke up with my boyfriend.
Zeszliśmy się dwa lata temu.
start learning
We got together two years ago.
Przeprowadził się do Łodzi i znalazł tu pracę.
start learning
He moved to Łódź and found a job here.
Zaręczyliśmy się w sylwestra.
start learning
We got engaged in new years eve.
Pobraliśmy się 27 lipca.
start learning
We got married on July 27th.
Poznaliśmy się w liceum.
start learning
We met in high school first time.

You must sign in to write a comment