can you do it?

 0    56 flashcards    mamaczworgaczworga
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
co robisz w przyszłym tygodniu?
start learning
what are you doing next week?
Idę do nowej kawiarni
start learning
I'm going to a new cafe
proszę pożyczyć mi trochę pieniędzy
start learning
can do lend me some money please
Mogę ci porzyczyć trochę pieniędzy!!!?!?........
start learning
I can lend you some money
Poproszę trochę lodów
start learning
I'd like some ice cream please
co robisz w tygodniu!?!?,
start learning
what do you do in the week
ona pyta, ile kosztuje książka
start learning
she is asking how much the book is
jaki rozmiar nosisz?
start learning
what size do you take
ulubiony
start learning
favorite
Zgadnij
start learning
Guess
Widzę
start learning
I can see
racja
start learning
that's right
pyszne
start learning
yummy
pikantny
start learning
spicy
ostry jak zawsze
start learning
spicy as always
Mam nadzieję, że
start learning
I hope
Mam nadzieję, że będzie tak ostry jak zawsze
start learning
I hope it'll be as spicy as always
pewnie nie ma problemu
start learning
sure no problem
jest prawie gotowy
start learning
it's almost ready
prawie
start learning
almost
tylko kilka minut
start learning
just a few minutes
piekarnik
start learning
oven
zaledwie kilka minut w piekarniku
start learning
just a few minutes in the oven
pamiętać
start learning
remember
Pamiętam, że położyłeś ser
start learning
I remember you put a cheese
tylko
start learning
just
podawać
start learning
to serve
tuż przed podaniem
start learning
just before you served
przed / zanim
start learning
before
Oczywiście skarbie
start learning
of course my dear
proszę
start learning
here you are
co jesz?
start learning
what are you eating
czy to Ci smakuje?
start learning
is it taste you
Nie lubiłem kapusty
start learning
I didn't like cabbage
kapusta
start learning
a cabbage
poza tym
start learning
besides
poza tym kapusta jest zdrowa!?!?...
start learning
besides cabbage is health
co jeszcze w tym jest?
start learning
what else is in it
fasolka
start learning
beans jeans
Chciałbym mieć
start learning
I'd like to have
sałatka owocowa
start learning
fruit salad
Chciałbym mieć sałatkę owocową
start learning
I'd like to have fruit salad
wszystko
start learning
everything
odnaleźć
start learning
find
możesz znaleźć
start learning
you can find
lodówka
start learning
a fridge
wszystko znajdziesz w lodówce
start learning
you can find everything in a fridge
są ananasy i banany
start learning
there are pineaple and bananas
winogrona
start learning
grapes
czy są jakieś winogrona?
start learning
are there any grapes
A ty?/ co chcesz
start learning
how about you
także
start learning
as well
tak, są też winogrona
start learning
yes there are some grapes as well
czy też chciałbyś sałatkę?
start learning
would you like a salad too
czy mógłbyś zrobić dla mnie jedną?
start learning
could you make one for me
Czy możesz zrobić?
start learning
could you make

You must sign in to write a comment