Business Terms

 0    36 flashcards    ewach777
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
przekonujący (siła perswazji)
start learning
persuasive, convincing
ustalać cele
start learning
to set objectives
rozwijać strategie
start learning
to develop strategies
poprawiać wyniki
start learning
to improve performance
podwładni
start learning
subordinates
nadzorować ludzi (super oko)
start learning
to supervise people
zarządzanie kryzysowe
start learning
crisis management
dostarczać
start learning
to supply
wykonalny, zarządzalny
start learning
manageable
poprawka (jeszcze jedna poprawka i amen, koniec)
start learning
amendment
zaangażowanie osobiste (Komitet PZPR)
start learning
commitment
podlegać komuś (żołnierz raportuje do dowódcy)
start learning
to report to
układać tak aby części na siebie zachodziły
start learning
overlap
narażać się na ryzyko (wbiegać na ryzyko)
start learning
to run the risk of
unikać
start learning
avoid
prowizja (płacimy komisji bankowej)
start learning
commission
równowaga finansowa
start learning
cash balance
udział w rynku (akcje na rynku)
start learning
market share
akcje giełdowe
start learning
shares
giełda papierów
start learning
stock market
samofinansowanie
start learning
self-financing
dokonać zawyżonej oceny
start learning
overestimate
dokonać zaniżonej oceny
start learning
underestimate
zakup (kupujemy purchawki)
start learning
purchase
analiza porównawcza (siedzimy na ławce...)
start learning
benchmarking
popularny produkt (niebieskie chipy w chipsach)
start learning
blue chip
projekt, strategia (niebieski nadruk długopis)
start learning
blueprint
pozyskiwanie klientów (can wasser woda w puszkach)
start learning
canvassing
nadwyżka
start learning
surplus
wprowadzić (na rynek)
start learning
launch
artykuł sprzedawany poniżej kosztów w celu wypromowania go (straceniec, stracony lider)
start learning
loss leader
ankieta (surowy język ankiety)
start learning
survey
ludzka siła robocza
start learning
manpower
okrążenie, zakładka
start learning
lap
projekt, strategia (niebieski nadruk - długopis)
start learning
design strategy (blue print - pen)
pozyskiwanie klientów (can wasser - woda w puszkach)
start learning
customer acquisition (can wasser - water, canned)

You must sign in to write a comment