BUSINESS - MAJ

 0    106 flashcards    astak
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
cel, zamiar, dążenie
start learning
aim
mieć na celu, dążyć
start learning
to aim
zdolność, pojemność
start learning
capacity
liczba dwucyfrowa
start learning
double-digit number
na całym świecie
start learning
worldwide
popyt, zapotrzebowanie
start learning
demand
równoważyć
start learning
to offset
zakłócenie, zamęt
start learning
disruption
gdzie indziej, w innym miejscu
start learning
elsewhere
ciężki, poważny
start learning
severe
podnieść na duchu, spowodować wzrost
start learning
to buoy
uderzyć, wykończyć
start learning
to hit
zauważyć, podnieść
start learning
to ramp up
odczynnik chemiczny
start learning
chemical reagent
zanik, spadek
start learning
decline
własność intelektualna
start learning
intellectual property
ostatecznie, w końcu, finalnie
start learning
ultimately
naruszenie, pogwałcenie
start learning
breach
podrabiać, fałszować
start learning
to counterfeit
połączenie, fuzja
start learning
merger
spełniać, realizować
start learning
to fulfill
czoło, czołówka
start learning
forefront
pokorny, skromny
start learning
humble
naprawdę, rzeczywiście
start learning
truly living
solidny, wiarygodny
start learning
reliable
test immunologiczny
start learning
immunoassay
oddanie, poświęcenie
start learning
dedication
specyficzność, szczegółowość
start learning
specificity
kluczowy, niezbędny
start learning
crucial
wybitny, wyróżniający się
start learning
outstanding
celnie, precyzyjnie
start learning
accurately
określić
start learning
to determine
przemiana,
start learning
transition
zajmować się, podejmować
start learning
to engage
niezbędne, decydujące źródło
start learning
vital source
przeciążenie, przeładowanie
start learning
overload
kształtować,
start learning
to shape
porzucać, opuszczać
start learning
to abandon
wgląd, spostrzeżenie, obserwacja
start learning
insight
wzmacnianie, umacnianie
start learning
strengthening
budujący
start learning
elevating
wynieść, podwyższyć
start learning
to elevate
ciekawość, zaciekawienie
start learning
curiosity
istotny, znaczący, odpowiedni
start learning
relevant
mędrzec, mądry
start learning
sage
zastępca, zastępstwo
start learning
proxy
święto wniebostąpienia
start learning
ascension day
rozszerzyć działalność, rozwinąć
start learning
to roll out
wpisać, wstukać (kod, klawiaturę)
start learning
to tap in
podawać, wręczać
start learning
to hand
podawać, przekazywać
start learning
to hand over
płatny z góry
start learning
paid in advance, upfront
umowa licencyjna
start learning
license agrement
zwiększać, powiększać
start learning
to compound
wyjść z czegoś, wyniknąć z czegoś
start learning
to come out of something
rozwój
start learning
a development
wybierać, optować
start learning
to opt
oceniać
start learning
to evaluate, to assess
jawić się, wydawać się
start learning
to appear
zwiększać, poprawiać
start learning
to boost
odczyt (z ekranu)
start learning
readout
sceptycznie, z dużą rezerwą
start learning
with a grain of salt
zostawać w tyle
start learning
to fall behind, to lag
rzekomo, podobno
start learning
reportedly
państwo członkowskie
start learning
Member state
nabywać, zdobywać
start learning
to acquire
ujawniać, wyjawniać
start learning
to reveal
zebrane dane
start learning
pooled data
zaburzenie, choroba
start learning
disorder, disease
młodociany, dorastający
start learning
adolescent
zgodnie z czymś
start learning
according to something
wskazywać
start learning
to indicate
ulepszony, polepszony
start learning
enhanced
wypuszczać, uwalniać, emitować
start learning
to release
przekonać, namówić
start learning
to convince
departament obrony
start learning
department of defense
z grubsza, mniej więcej
start learning
roughly
wśród, pośród
start learning
amid, amidst
zapas, zasób, skrytka
start learning
hoard
zaopatrzenie, zapas
start learning
supply
zwiększać, poszerzać
start learning
to expand
punkt opieki
start learning
point of care
nabytek, zakup, przejęcie
start learning
acquisition
dalszy, dodatkowy
start learning
further
podkreślać coś, zaakcentować coś
start learning
to stress something
ustalać coś, stawiać
start learning
to put up something
hamować, utrudniać
start learning
to hamper
ostrzegać, upominać
start learning
to warn
oczekiwanie, wyczekiwanie
start learning
to anticipation
drugorzędny, filia, oddział
start learning
subsidiary
fiolka, flakonik
start learning
a vial
z powodu
start learning
due to something
przerwać, zawiesić
start learning
to suspend
w ciągu, w czasie
start learning
within
głód, pożądanie
start learning
a hunger
być zaangażowanym
start learning
be concerned
odporność, krzepkość, siła
start learning
robustness
krytykować
start learning
to criticize
odrzucać, zaprzeczać
start learning
to reject
wybuch (epidemii)
start learning
outbreak (epidemic)
odkupienie, wykupienie
start learning
repurchase
zmieniać, modyfikować
start learning
to alter
wkład, udział
start learning
a stake
zachować, zatrzymać
start learning
to retain
krzywa (wykres funkcji życiowych)
start learning
wave-form
połączenie, związek, powiązanie
start learning
tie-up

You must sign in to write a comment