BIOTECHNOLOGIA I INZYNIERIA GENETYCZNA

 0    21 flashcards    olajadach
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Biotechnologia
start learning
ogół działań czlowieka zmierzajacy do uzyskania lub wykorzystywania w celach praktycznych organizmow o porzadanych cechach
Biotechnologia tradycyjna
start learning
wykorzystuje naturalnie wystepujace w przyrodzie organizmy lub produkowane przez nie substancje
Biotechnologia molekularna
start learning
wykorzystuje organizmy, komórki lub enzymy które są zmodyfikowane za pomocą technik inzynierii genetycznej
Inżynieria genetyczna
start learning
dzialania człowieka polegajace na bezposredniej manipulacji materialem genetycznym, zaczela sie rozwijac od momentu powstania enzymow restrykcyjnych
Enzymy restrykcyjne
start learning
enzymy pochodzace z komorek bakteryjnych, potrafia rozcinac czasteczki DNA w miejscach sekwencji palindromowych oraz sluza bakteriom do obrony przed obcym DNA np. wirusami
Sekwencje palindromowe
start learning
sekwencje, ktore na jednej nici sa odwroceniem sekwencji na drugiej nici
Lepkie końce
start learning
krótkie odcinki 1 niciowe komplementarne do siebie
Plazmid
start learning
mała, kolista cząsteczka DNA obecna w komórkach bakteryjnych, nie zawierająca informacji niezbędnej do przeżycia bakterii
Zmienność genetyczna
start learning
zmiany jakie moga następować w materiale genetycznym
Zmienność rekombinacyjna
start learning
tworzenie nowym zestawów genów np. rozmnazanie sie - losowe laczenie sie gamet w procesie zaplodnienia, crossing-over - wymiana fragmentu chromatyd w trakcie mejozy, oraz losowe rozchodzenie sie chromosomow w trakcie mejozy do potomnych komorek
Mutacja
start learning
nagła, trwała, skokowa, bezkierunkowa zmiana w materiale genetycznym (nierokmbinacyjna)
Mutacja nagła
start learning
nie wiemy kiedy ani gdzie dana zmiana zajdzie (rekombinacja jest zaplanowana)
Mutacja trwała
start learning
prawdopodobienstwo ich odwrócenia jest bardzo małe
Mutacja skokowa
start learning
mutacja zachodzi albo nie zachodzi, nie ma stanu pośredniego między zmutowanym a niezmutowanym
Mutacja bezkierunkowa
start learning
mutacja zachodzi nie majac okreslonego celu
MUTACJA GENOWA
start learning
gdy zmiany w DNA obejmuja fragment mniejszy niz 1 gen
MUTACJA PUNKTOWA
start learning
gdy zmianie podlega 1 para nukleotydow
Substytucja
start learning
zamiana jednej pary na inna
Insercja
start learning
wstawianie
Delecja
start learning
ubytek
Insercja i Delecja
start learning
skutkuja tym ze od miejsca takiej mutacji wszystkie kodony w genie, a tym samym w mRNA zmieniaja swoje znaczenie, czyli koduja inne aminokwasy

You must sign in to write a comment