B. Pawlikowska S ANG 12

 0    56 flashcards    adi0
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
kiedy?
start learning
when?
kiedy lubisz jeść owoce?
start learning
when do you like to eat fruit?
kiedy chcesz jechać do Francji?
start learning
when do you want to go to France?
kiedy chcesz zjeść obiad?
start learning
When do you want to eat dinner?
kiedy idziesz do sklepu
start learning
when you go to the shop
kiedy chcesz napisać list
start learning
when do you want to write a letter
jak często?
start learning
how ofen
jak często myjesz ręce?
start learning
how often do you wash your hands?
jak często chodzisz do kina?
start learning
how often do you go to the cinema?
jak często zmieniasz spodnie?
start learning
how often do you change your trousers?
jak często piszesz maile
start learning
how often do you write e-mails
jak często przyjeżdżasz do Anglii?
start learning
how often do you come to England?
jak często dostajesz pieniądze
start learning
how often do you get money?
jak dlugo?
start learning
how long?
jak długo spisz rano
start learning
how long do you sleep in the morning
jak długo mieszkasz w Polsce?
start learning
how long do you live in Poland?
jak długo chcesz zostać w tym hotelu?
start learning
How long do you want to stay in this hotel?
jak długo pociąg tutaj stoi na stacji
start learning
how long the train is standing here at the station
dlaczego?
start learning
why?
dlaczego nie mogę iść na mecz
start learning
why can not I go to the match
dlaczego chcesz kupić ten sweter?
start learning
Why do you want to buy this sweater?
dlaczego chcesz kupić ten brzydki sweter?
start learning
Why do you want to buy this ugly sweater?
dlaczego chcesz iść do parku?
start learning
Why do you want to go to the park?
który?
start learning
which
Który jest lepszy?
start learning
Which is better?
który długopis jest lepszy
start learning
which pen is better
który długopis jest czarny?
start learning
which pen is black?
ile?
start learning
how much?
ile łóżek ma ten pokój
start learning
how many beds does this room have
ile jabłek mogę kupić za jeden funt?
start learning
how many apples can I buy for one pound?
ile rzeczy masz w torebce?
start learning
how many things do you have in your purse?
ile chcesz pomarańczy?
start learning
how many orange do you want?
ile to kosztuje?
start learning
how much is it?
ile czasu potrzebujesz?
start learning
how much time do you need?
ile cukru lubisz w swoje kawie?
start learning
how much sugar do you like in your coffee?
ile chcesz masła?
start learning
How much butter do you want?
co?
start learning
what?
lubisz jeść?
start learning
you like to eat?
co lubisz jeść na śniadanie?
start learning
what do you like to eat for breakfast?
co lubisz jeść rano na śniadanie
start learning
what do you like to eat in the morning for breakfast
co chcesz kupić?
start learning
What do you want to buy?
co mówisz?
start learning
What do you say?
co robisz?
start learning
What are you doing?
czego szukasz?
start learning
you're looking for?
czego chcesz
start learning
what do you want
co chcesz robić?
start learning
what do you want to do?
co myślisz?
start learning
what do you think?
co o tym myślisz?
start learning
What do you think?
co chcesz zobaczyć?
start learning
what do you want to see?
gdzie?
start learning
where?
gdzie mieszkasz?
start learning
where do you live?
gdzie lubisz jeść kolację?
start learning
where do you like to eat supper
gdzie chcesz się zatrzymać
start learning
where do you want to stay
gdzie mogę zapłacić
start learning
where can i pay
gdzie jedziesz?
start learning
where are you going?
gdzie mogę znależć kafejkę internetową
start learning
where can I find an internet cafe

You must sign in to write a comment