aviation english

 0    97 flashcards    wiktorradomski
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
układ, rozmieszczenie
start learning
layout
wykres przekrojowy
start learning
sectional chart
podzielony
start learning
divided
wyznaczony
start learning
designated
utrzymać
start learning
maintain
znajomy
start learning
familiar
rozszerzać, rozwijać, rozbudowac
start learning
expending
żrący, korodujący
start learning
caustic, corrosive
nadmierny
start learning
excessive
przeszkadza
start learning
hampers
podniecenie
start learning
arusal
koperta
start learning
envelope
uciążliwy
start learning
disruptive
uznać
start learning
acknowlage
wątpliwość
start learning
doubt
radzenia sobie
start learning
coping
dostrzec
start learning
perceive
posiadać
start learning
possess
zwężenie naczyń
start learning
vasoconstriction
trwały
start learning
sustained
zaistniały
start learning
substained
wydalanie
start learning
excrection
w czymś, w ciągu
start learning
within
ostry, przenikliwy (o bólu)
start learning
severe
nieprzytomny, nieświadomy
start learning
uncounsious
głupi
start learning
foolish
przedpole, hangar
start learning
apron
ukryte zagrożenie
start learning
latent threat
kadłub samolotu
start learning
cowling
zmęczenie, omdlałość
start learning
fatigue
trafny
start learning
pertinent
przekierowane
start learning
diverted
utrzymanie np. komputera, bazy danych
start learning
maintenance
kapotaż
start learning
nose over
w kierunku
start learning
toward
wsunięty, wyciągnięte
wyciągnięte podwozie
start learning
retracted
utrzymać
start learning
maintain
rozkrzyczany
start learning
shouting
dotyczące ustanowienia synergii
start learning
concerning establishment of synergy
inaczej
start learning
otherwise
przeciążony, zatłoczony
start learning
congested
mało ważny, nieistotny
start learning
minor
zrozumienie
start learning
comprehension
kadłub samolotu
start learning
fuselage
azot
start learning
nitrogen
rtęć
start learning
mercury
ze względu na wzór
start learning
in due to the pattern
opady atmosferyczne
start learning
precipitation showery
należy powołać się z powodu ustawienia normalnego lub pomocniczego
start learning
refere due as normal or load aid setting
wyznaczony
start learning
designated
płytki
start learning
shallow
mżawka
start learning
drizzle
kompas pivot
start learning
compass pivot
zakrzywiona ścieżka
start learning
curved path
przyspieszenie odśrodkowe
start learning
centrifugal acceleration
równoległy
start learning
parallel
poprzecznie
start learning
athwartship
południk magnetyczny
start learning
magnetic meridian
półkula
start learning
hemisphere
dalej, dalszy, kolejny
start learning
further
sprzyjać
start learning
to further
tkanki
start learning
tissues
oddychanie
start learning
respiration
taśma produkcyjna
start learning
conveyor belt
ciągnięcie, transportowanie, wciąganie, holowanie
start learning
hauling
pęcherzyki
start learning
alveoli
naczynia włosowate
start learning
capillaries
powracają
start learning
revert
próg
próg pasa
start learning
threshold
wyrównawcza
start learning
compensatory
wielkość
start learning
magnitude
różni się
start learning
differs
wrażliwy
start learning
vulnerable
siatkówka oka
start learning
retina of the eye
zatrucie
start learning
poisoning
czas przebudzenia
start learning
waking time
górnych dróg
start learning
upper respiratory
wydajność, efektywność
start learning
performance
celowy
start learning
advisible
korzystny
start learning
expedient
pomija
start learning
omits
odbiór bodźców
start learning
reception of stimuli
czujność
start learning
vigilance
niewłaściwie
start learning
inappropriately
zmniejszony
start learning
lessened
konformizm
start learning
conformity
ulepszony
start learning
enhanced
samozadowolenie
start learning
complacency
nieuzasadnione
start learning
unjustified
ubezwłasnowolnienie
start learning
incapacitation
wyciek
start learning
spillage
cel
start learning
purpose
oznacza, pociąga za sobą, sugeruje, zakłada
start learning
implies
uważać, traktować, dotyczyć
start learning
regard
tak więc / tym samym
start learning
thus
zdolność
start learning
capability
cechy
start learning
traits

You must sign in to write a comment