angielski zawowody

 0    69 flashcards    maciekdudek7
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
płatnik
start learning
payer
Płatnik punktualny
start learning
Prompt payer
platnik opieszały
start learning
slow payer
placenie, realizacja platnosci
start learning
paying (1)
książeczka wpłat (na konto)
start learning
paying in book
formularz wpłat (na konto)
start learning
paying slip = US deposit slip
dochodowy, przynoszący zysk
start learning
paying (2)
dochodowy interes
start learning
paying business
TRS płatni pasażerowie i ładunek
start learning
payload
platność, zapłata
start learning
payment
Płatność przedterminowa
start learning
anticipated payment
bilans płatniczy
start learning
balance of payments
płatność gotówką
start learning
cash payment
płatność gotówką przy odbiorze
start learning
cash on delivery = payment on delivery
niewywiązanie się z płatności w terminie
start learning
default on payment
Płatność rozłożona na dłuższy termin (np. płatności ratalne)
start learning
deferred payments
baza transakcji - Płatne przy odbiorze dostawy
start learning
delivery against payment
żądanie zapłaty
start learning
demand for payment
Baza transakcji – dokumenty w zamian za zapłatę
start learning
documents against payment
Przedpłata
start learning
down payment
płatność w niewielkich ratach
start learning
easy payments
Płatność pełna
start learning
Full payment
bodźce finansowe (dla pracowników)
start learning
incentive payments
płatność z dołu (kredytowa)
start learning
payment after delivery
Zapłata w zamian za dokumenty (Jako baza transakcji)
start learning
payment against documents
Płatność po dojściu do określonego terminu
start learning
Payment at maturity
zlecenie/Upoważnienie do dokonania płatności
start learning
payment authorization
płatność progresywna
start learning
payment by results
zapłata natychmiast po otrzymaniu faktury
start learning
Payment on invoice
płatne za okazaniem
start learning
payment on presentation
Płatne przy składaniu zamówienia
start learning
payment with order (p.w.o) = cash with order
Płatność po terminie
start learning
payment out of grace
płatność Honorowa (spłata weksla nie honorowanego)
start learning
payment supra protest
zapłata natychmiastowa
start learning
prompt payment
warunki płatności
start learning
terms of payment
dokonać zapłaty
start learning
to effect a payment
Żądać zapłaty
start learning
to demand payment
uchylać się od zapłaty
start learning
to evade payment
rozłożyć zapłatę (na raty)
start learning
to spread a payment
spłacić
start learning
pay off v.
spłata długu
start learning
pay off n.
telewizja Kablowa
start learning
pay TV
GŁD Stosunek ceny rynkowej akcji do wytwarzanego przez nią zysku
start learning
P/E ratio = price/ earnings ratio
szczyt
start learning
peak
szczytowy popyt/zapotrzebowanie
start learning
peak demand
szczytowa wydajność produkcji
start learning
peak output
okres szczytowy
np. szczyt energetyczny
start learning
peak period
poza szczytem
start learning
off peak
osiągnąć szczyt
start learning
to peak = to reach a peak
Miara zboża i innych produktów
2 galony
start learning
peck
pieniężny, dotyczący pieniędzy
start learning
pecuniary
prowadzić handel domokrążny
start learning
peddle
US somokrążca
start learning
peddler
utrzymywać bez zmian
start learning
peg v.
zatrzymać wzrost cen/płac
start learning
to peg prices/wages
FIN metoda utrzymania prawie stałego kursu walut
start learning
crawling peg
pióro
start learning
pen
flamaster, mazak
start learning
felt pen
czytnik kodu kreskowego (na opakowaniach produktów handlowych)
start learning
light pen
znacznik, marker
start learning
marker pen
karać, stosować kary umowne
start learning
penalize
Kara
start learning
penalty
Kara Skarbowa
start learning
fiscal penalty
klauzula kar (na wypadek niewywiązania się z umowy)
start learning
penalty bond
klauzura kar umownych
start learning
penalty clause
Kara za zerwanie/ niewykonanie umowy
start learning
Penalty for breach / for non-perfulfillment
Kara za zwłokę
start learning
penalty for delay
Szanowni Państwo, Informujemy, że wysłaliśmy już oryginalną fakturę, o którą poprosiliśmy pod osobną ochroną. Dokonaj płatności zgodnie z ustaleniami. Z poważaniem
start learning
Dear Sirs, This is to advise you that we have already sent you an original invoice a requested under a separate cover. Please effect the payment as agreed. Yours faithfully
Szanowni Państwo, Podaj nam nazwę swojego banku i numer konta, pod którym powinniśmy wysłać ci pieniądze. Z góry dziękuję. Z poważaniem
start learning
Dear Sirs, Please advise us the name of your bank and your account number where we should send you the money. Thank you in advance. With best regards

You must sign in to write a comment