ANGIELSKI ĆWICZENIA 1 słownictwo

 0    233 flashcards    marzenalangowska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
account
start learning
konto / rachunek
accountant
start learning
księgowy
accounting methods
start learning
metody księgowania
acquisition
start learning
przejęcie / akwizycja
affluent
start learning
zamożny
agenda
start learning
porządek obrad / spotkania
amendment
start learning
poprawka
amortisation
start learning
amortyzacja
analyst
start learning
analityk
applicant
start learning
aplikant
asset alocation
start learning
alokacja aktywów
asset management
start learning
zarządzanie aktywami
internal auditing
start learning
Audyt wewnętrzny
external auditing
start learning
audyt zewnętrzny
automatic deposit machine
start learning
wpłatomat
automatic teller machine (ATM)
start learning
bankomat (ATM)
cash dispenser
start learning
bankomat
banking machine
start learning
namkomat
cashpoint
start learning
bankomat
balance
start learning
bilans
balance sheet
start learning
bilans
bank charges
start learning
opłaty bankowe
bank draft
start learning
przekaz bankowy (transfer)
banknote
start learning
banknot
coin
start learning
moneta
bankrupt
start learning
bankrut
go bankrupt
start learning
zbankrutować
bankruptcy
start learning
bankructwo
bear market
start learning
bessa, "niedzwiedzi", słaby rynek
beneficiary
start learning
beneficjant
bond
start learning
obligacja
bondholder
start learning
posiadacz obligacji
bookkeeping
start learning
prowadzenie ksieg rachunkowych
boom
start learning
boom gospodarczy, rozkwit, wzrost
borrow
start learning
pożyczać od kogoś
borrower
start learning
pożyczkobiorca
branch
start learning
filia
brand name
start learning
nazwa marki
bull market
start learning
hossa, "byk", mocny rynek
buying spree
start learning
szał zakuów
call centre
start learning
call center
capital
start learning
kapitał
capital accumulation
start learning
akumulacja kapitału
capital preservation
start learning
utrzymanie kapitału
cash flow
start learning
przepływ środków pieniężnych/ przepływy pieniężne
central bank
start learning
bank centralny
chair
start learning
przewodniczący
chairman
start learning
prezes
collateral
start learning
zabezpieczenie
commercial bank
start learning
bank komercyjny
commission
start learning
prowizja
commodity
start learning
towar
competition
start learning
konkurencja
in compliance with
start learning
w zgodzie z
complain
start learning
skarżyć się
complaint
start learning
powództwo, skarga
concession
start learning
koncesja
conflict of interest
start learning
Konflikt interesów
consensus
start learning
ugoda
consultant
start learning
konsultant
corpration
start learning
korporacja
corporate
start learning
korporacyjny
cost accounting
start learning
kalkulacja kosztów
crash
start learning
załamanie (na giełdzie)
credit card
start learning
karta kredytowa
credit limit
start learning
limit kredytowy
credit line
start learning
Linia kredytowa
credit rating
start learning
Ocena kredytowa
credit risk
start learning
ryzyko kredytowe
currency
start learning
waluta
current account
start learning
rachunek bieżący
customs clearance
start learning
odprawa celna
customs duties
start learning
cła, opłay celne
customer base
start learning
baza klientów
deal
start learning
interes
debit
start learning
debet
debt
start learning
dług
delivery
start learning
dostawa
distribution channel
start learning
kanał dystrybucyjny
demand for
start learning
Zapotrzebowanie na
deposit
start learning
lokata
depositor
start learning
depozytor
depreciation
start learning
deprecjacja
deregulation
start learning
deregulacja
derivatives
start learning
pochodne
devalue
start learning
dewaluować
devaluation
start learning
dewaluacja
discount
start learning
obniżka
dividend
start learning
dywidenda
domestic
start learning
krajowy / domowy
earn
start learning
zarabiać
earnings
start learning
zarobek
endorse
start learning
reklamować swym nazwiskiem
equities
start learning
akcje zwykłe
exchange rate
start learning
kurs wymiany
expenditure
start learning
wydatek
expenses
start learning
wydatki
export
start learning
eksport
exporter
start learning
eksporter
facilities
start learning
udogodnienia
fee
start learning
oplata
financial accounting
start learning
rachunkowość finansowa
financial institution
start learning
instytucja finansowa
financial records
start learning
dokumenty finansowe
fine
start learning
grzywna, kara
fixed exchange rate
start learning
stała kurs wymiany
floating exchange rate
start learning
Płynny kurs walutowy
fixed interest rate
start learning
oprocentowanie stałe
fluctuations
start learning
Wahania, fluktuacje
foreign currency
start learning
obca waluta
foreign exchange
start learning
giełda walut obcych
foreign trade
start learning
handel zagraniczny
franchise fee
start learning
opłata franczyzowa
fraud
start learning
oszustwo
fraudulent
start learning
oszukańczy
fund
start learning
fundusz
growth
start learning
wzrost / rozwój
gold convertibility
start learning
wymienialność złota
gross
start learning
brutto
net
start learning
netto
hedge fund
start learning
fundusz hedgingowy
hole-in-the-wall
start learning
bankomat (dziura w ścianie)
human resources
start learning
zasoby ludzkie
import
start learning
import
importer
start learning
importer
income tax
start learning
podatek dochodowy
tax statement
start learning
deklaracja podatkowa
inflation
start learning
inflacja
deflation
start learning
deflacja
insurance
start learning
ubezpieczenie
insurance company
start learning
ubezpieczalnia
intangible
start learning
niematerialny
tangible
start learning
materialny
interest rate
start learning
stopa procentowa
international trade
start learning
handel międzynarodowy
invest
start learning
inwestować
investor
start learning
inwestor
investment advisor
start learning
doradca inwestycyjny
investment bank
start learning
bank inwestycyjny
investment rating
start learning
Ocena inwestycji
invoice
start learning
faktura
issue
start learning
wydać, opublikować
joint venture
start learning
wspólna spóka
labour
start learning
praca
labour market
start learning
rynek pracy
law
start learning
prawo
ledger
start learning
księga główna
lender
start learning
pożyczkodawca
liabilities
start learning
pasywa
life insurance
start learning
ubezpieczenie na życie
health insurance
start learning
ubezpieczenie zdrowotne
liquidity
start learning
płynność
loan
start learning
pożyczka
loan application
start learning
wnioskek o pożyczkę
long term
start learning
długoterminowe
short term
start learning
krótki termin
management
start learning
zarządzanie
margin
start learning
marża
market share
start learning
udział w rynku
maturity date
start learning
data ważności
merge
start learning
połączyć się
merger
start learning
fuzja inkorporacyjna
minutes
start learning
protokołować
monetary policy
start learning
polityka pieniężna/ monetarna
mortgage
start learning
hipoteka
negotiation
start learning
negocjacja
night safe
start learning
sejf nocny
online banking
start learning
bankowości online
organisation chart
start learning
schemat organizacyjny
outsourcing
start learning
zlecanie prac wykonawcom zewnętrznym
overdraft
start learning
kredyt w rachunku bieżącym
overhead costs
start learning
koszty ogólne
own
start learning
własny, posiadać
owner
start learning
właściciel
pay
start learning
płacić
payment
start learning
płatność, zapłata
payer
start learning
płatnik
pension
start learning
emerytura
personal identification number PIN
start learning
osobisty numer identyfikacyjny PIN
plant
start learning
zakład
portfolio
start learning
portfel
position
start learning
stanowisko
premium
start learning
składka
presentation
start learning
prezentacja
price
start learning
cena
profit pre tax
start learning
zysk przed opodatkowaniem
profit after tax
start learning
Zysk po opodatkowaniu
profit and loss account
start learning
rachunek zysków i strat
property
start learning
własność, mienie
propose
start learning
zaproponować
proposal
start learning
propozycja
purchase
start learning
zakup
raise capital
start learning
pozyskać kapitał
real estate
start learning
nieruchomości
recession
start learning
recesja
regulation
start learning
regulacja
renumeration
start learning
wynagrodzenie
reserves
start learning
rezerwy
reatail
start learning
reatail
safe deposit box
start learning
sejf
salary
start learning
pensja
sales ledger
start learning
księga sprzedaży
savings account
start learning
konto oszczędnościowe
securities
start learning
papiery wartościowe
service fee
start learning
honorarium
share
start learning
udział
shareholder
start learning
udziałowiec, akcjonariusz
speculation
start learning
spekulacja
staff
start learning
personel
standing order
start learning
polecenie zapłaty
start-up company
start learning
nowe przedsięwzięcie / nowa firma
statement
start learning
oświadczenie, wyciag
stock index
start learning
indeks giełdowy
stock market
start learning
rynek papierów wartościowych
stockholder
start learning
posiadaz akcji
supervision
start learning
nadzór
supply
start learning
podaż
SWOT Analys - strengths, weaknasses, opportunities, treats
start learning
Analiza SWOT - mocne strony, słabe strony, szanse, smakołyki
takeover
start learning
Przejęcie
target
start learning
cel
total
start learning
całkowita kwota
trademark
start learning
znak towarowy
trainee
start learning
praktykant
trainer
start learning
trener / szkoleniowiec
training
start learning
szkolenie
transaction
start learning
transakcja
turnover
start learning
obrót
underwriter
start learning
gwarant
value
start learning
wartość
working hours
start learning
godziny pracy
working week
start learning
tydzień pracy
wholesale
start learning
hurt
yield
start learning
wydajność

You must sign in to write a comment