angielski 7

 0    82 flashcards    julkapaw8
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zmysłowy
start learning
sensuous
podziwiać
start learning
admire
wystąpić w serialu telewizyjnym
start learning
appear in a TV series
publiczność
start learning
an audience
na listach przebojów
start learning
be in the charts
obwiniać sie, bić się w pierś
start learning
beat yourself up
obwiniać się
start learning
blame yourself
kasa biletowa
start learning
box office
kontynuować
start learning
carry on
obsada
start learning
cast
wychodzić, być wydanym
start learning
come out
grać koncert na żywo
start learning
do a live gig
perkusista
start learning
drummer
postać fikcyjna
start learning
fictional character
stopniowo znikać
start learning
gradually disappear
miec singiel który jest hitem
start learning
have a hit single
mieć znakomite recenzje
start learning
have great reviews
gitarzysta prowadzący
start learning
lead guitarist
uczyć się na błędach
start learning
learn from mistakes
zrobić coś źle, niefachowo
start learning
mess up
muzyk
start learning
a musician
występować
start learning
perform
wykonawca
start learning
performer
grać koncert
start learning
play a venue
grać rolę
start learning
play the part of
wystawić (sztuke)
start learning
put on
wydać album
start learning
release an album
podpisać kontrakt nagraniowy
start learning
sign a recording contract
zapisać się na
start learning
sign up for
osoba pisząca teksty i śpiewająca
start learning
singer-songwriter
zacząć istnieć, zadebiutiwać
start learning
start out
odsłuchany
start learning
streamed
zacząć (np. uprawiać sport)
start learning
take up
pojawić się
start learning
turn up
widz
start learning
viewer
wokalista
start learning
vocalist
ustępować
start learning
wear off
twierdzić
start learning
claim
zauważyć, zwrócić uwagę
start learning
point out
odpowiedzieć
start learning
reply
wyjasnic
start learning
explain
reklama
start learning
advertising
zawierać element zaskoczenia
start learning
contain an element of surprise
rozbudzac emocje
start learning
engage emotions
wyjaśnienie
start learning
explanation
rozśmieszyć kogoś
start learning
make someone laugh
kichać
start learning
sneeze
wzbudzać emocje
start learning
stir up emotions
wziąć z zaskoczenia
start learning
take by surprise
odsłona, odtworzenie
start learning
view
oparty na
start learning
based on
poznawczy
start learning
cognitive
skrzypieć
start learning
creak
rozpraszać
start learning
distract
zachęcać
start learning
encourage
zaangażować, zainteresować
start learning
engage
poprawić
start learning
enhance
zabawiać, zapewniać rozrywkę
start learning
entertain
uznać coś za łatwe do zrozumienia
start learning
find sth easy to follow
poprawa
start learning
improvement
uczyć się na pamięć (zapamietywanie)
start learning
memorise (memorisation)
szeleścić
start learning
rustle
przyjemny dla zmysłów
start learning
sensuous
narzeczony
start learning
a fiancé
rozstać się, zerwać z kimś
start learning
split up with
główna siedziba
start learning
headquarters
załamany, zachwycony
start learning
devastared, ecstatic
bajeczny, komiczny
start learning
fabulous, hilarious
poprosić o pozwolenie
start learning
ask for permission
uczestniczyć w
start learning
attend
pozostawić coś wyobraźni
start learning
leave something to your imagination
w ciszy
start learning
in silence
akompaniament
start learning
accompaniment
zgodzić się coś zrobić
start learning
agree to do something
przesłać buziaka
start learning
blow a kiss
przybrać na wadze
start learning
gain weight (put on weight)
podnieść wskaźnik umiejętności czytania i pisania
start learning
improve literacy rates
poprawa (e)
start learning
enhancement
zaangażowanie
start learning
engagement
rozrywka
start learning
entertainment
zachęta, wsparcie
start learning
encouragement
coś co rozprasza
start learning
distraction

You must sign in to write a comment