adjectives + prepositions

 0    60 flashcards    adrianchmielewski0
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
przestraszony czymś
start learning
afraid of someone / something
zawstydzony czymś
start learning
ashamed of something
świadomy czegoś
start learning
aware of something
zdolny do czegoś
start learning
capable of something
pewny czegoś
start learning
certain of sth
świadomy czegoś
start learning
conscious of sth
zazdrosny o kogoś / czegoś
start learning
envious of sb/sth
niezależne od
start learning
independent of
zazdrosny o coś
start learning
jealous of something
dumni z czegoś
start learning
pround of sth
typowe dla kogoś do zrobienia czegoś
start learning
typical of sb to do sth
Chętny do czegoś
start learning
eager for something
kwalifikują się do czegoś
start learning
eligible for sth
znany z czegoś
start learning
famous for sth
wdzięczny
start learning
grateful for sth
notorycznie robi czegoś
start learning
notorious for doing sth
przygotowane na coś
start learning
prepared for sth
gotowy na coś
start learning
ready for sth
znany z czegoś
start learning
renowned for sth
odpowiedzialny za sth
start learning
responsible for sth
szanowany za (adj)
start learning
respected for (adj)
nadaje się do
start learning
suitable for
wdzięczny za coś
start learning
thankful for
głupiec z niego bo zrobił
start learning
silly of him to do something
związane z czymś
start learning
associated with sth
znudzony czymś
start learning
bored with sth
obdarzony czymś, wyposażony w coś
start learning
blessed with sth
skonfrontowany z
start learning
confronted with
pełne ludzi
start learning
crowded with people
zadowolony z czegoś
start learning
delighted with sth
rozczarowany sth
start learning
disappointed with sth
dość czegoś
start learning
fed up with sth
zaznajomieni z czegoś
start learning
familiar with sth
zachwycony kimś / czymś
start learning
pleased with somebody / something
znany wśród
start learning
popular with
zadowolony z
start learning
satisfied with
pociągany do kogoś
start learning
attracted to someone
przyzwyczajeni do czegoś
start learning
accustomed to sth
uzależniony od czegoś
start learning
addicted to something
uczulenie na coś
start learning
allergic to something
Obojętny na ból i przyjemność
start learning
Indifferent to Pain and Pleasure
miły dla kogoś
start learning
kind to somebody
ożenił się z kimś
start learning
married to somebody
otwarty na nowe pomysły
start learning
receptive to new ideas
powiązany / związany z kimś / czymś
start learning
related to somebody / something
podobny do kogoś, coś
start learning
similar to someone, something
lepszy od wszystkich konkurentów
start learning
superior to all its competitors
nieprzyjazne ludziom, których nie znasz
start learning
unfriendly to people you don't know
wściekły o coś
start learning
angry about something
niespokojny o coś
start learning
anxious about something
entuzjastycznie o czyms
start learning
enthusiastic about
podekscytowany sth
start learning
excited about sth
wściekły o
start learning
furious about something
zadowolony z czegoś
start learning
happy about something
zdenerwowany z powodu
start learning
nervous about something
pesymistycznie
start learning
pessimistic about
smutny z powodu
start learning
sad about
poważnie o czymś
start learning
serious about something
zły z powodu
start learning
upset about
zmartwiony o coś/kogoś
start learning
worried about

You must sign in to write a comment