500 most important Slovak verbs 451 - 475

 0    25 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
to conclude
He concluded being a doctor wasn't his calling.
start learning
usúdiť
taktiež: usúdiť, prísť k názoru
Usúdil, že byť lekárom nie je jeho poslanie.
to be thirsty
I'm so thirsty I could drink five liters of water!
start learning
byť smädný
Som taký smädný, že by som vypil päť litrov vody!
to boil
Water boils at 100 degrees Celsius.
start learning
variť
Voda sa varí pri teplote 100 stupňov Celzia.
to conquer
Our country was conquered by Russia.
start learning
dobyť
Rusko dobylo našu krajinu.
to dine
I dine with my family when I'm home.
start learning
jesť
taktiež: stolovať, obedovať, večerať
Keď som doma jedávam s rodinou.
to penetrate
Our strategy is to penetrate the European market.
start learning
preniknúť
Našou stratégiou je preniknúť na európsky trh.
to consist of
The exam consisted of written and oral parts.
start learning
skladať sa
Skúška sa skladala z písomnej a ústnej časti.
+18 flashcards
The lesson is part of the course
"Slovak Words: Top 500 Verbs"
(total 500 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment