500 most important Slovak verbs 251 - 275

 0    25 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
to slow down
He slowed down when he saw the police car.
start learning
spomaliť
Spomalil, keď zbadal policajné auto.
to form
Our behaviour is formed by the environment.
start learning
utvárať
Okolie utvára naše správanie.
to correct
Can you correct my spelling, please?
start learning
opraviť
Môžeš prosím opraviť môj pravopis?
to smile
My baby always smiles when he sees me.
start learning
usmiať sa
Moje bábo sa vždy usmeje keď ma vidí.
to board
You can't board the plane with a cigarette.
start learning
nastúpiť
Do lietadla nemôžeš nastúpiť s cigaretou.
to receive
Did you receive the documents?
start learning
obdržať
Obdržal si tie dokumenty?
to beg
I'm begging you for mercy.
start learning
prosiť
taktiež: žobrať o
Prosím ťa o milosť.
+18 flashcards
The lesson is part of the course
"Slovak Words: Top 500 Verbs"
(total 500 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment