13) Prawo obligacyjne

 0    8 flashcards    nev
print play test yourself
 
Question Answer
Zobowiązanie jest węzłem prawnym, który zmusza nas do świadczenia pewnej rzeczy według praw naszego państwa
start learning
Obligatio est iuris vinculum quo necessitate adstringimur alicuius solvendae rei secundum nostrae civitatis iura
Istota zobowiązania polega na tym, aby jakąś rzecz lub służebność uczynić naszą, lecz aby zmusić kogoś do dania nam czegoś albo do czynienia, albo do świadczenia [innego rodzaju]
start learning
Obligationum substantia non in eo consistit, ut aliquod corpus nostrum aut servitutem nostram faciat, sed ut alium nobis obstringat ad dandum aliquid vel faciendum vel praestandum
Zawarcie kontraktu jest dobrowolne, ale wykonanie przymusowe
start learning
Contractus ab initio voluntatis est, ex post facto necessitatis
Umów należy dotrzymywać
start learning
Pacta sunt servanda
Umów należy dotrzymywać
start learning
Pacta standum est
Ustalenia nadają umowie moc ustawy
start learning
Pacta dant legem contractui
Umowa to zejście się porozumień dwóch stron
start learning
Pactum est duorum consensus atque conventio
Każde przyrzeczenie pojmowane jest jako obowiązujące w oznaczonych warunkach
start learning
Rebus sic stantibus omnis promissio intellegitur

You must sign in to write a comment