01.2018 (5) part 2

 0    526 flashcards    annasecewicz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Zaskoczyłeś mnie głębią swojej analizy.
start learning
You surprised me with the depth of your analysis.
głębia, szczegółowość (np. analizy)
start learning
depth ***
pogląd, zdanie, opinia synonim: opinion
start learning
view *****
Moim zdaniem, miałeś prawo to zrobić.
start learning
• In my view, you had a right to do it.
On rzadko wyraża swe poglądy publicznie.
start learning
• He rarely expresses his views in public.
Ona ma zdecydowane poglądy na temat religii.
start learning
• She has strong views about religion.
zaszaleć z czymś na coś
start learning
splash out something on something
powieść kryminalna
start learning
mystery novel
krewny synonim: relation
start learning
relative ***
Danny jest dalekim krewnym mojego ojca.
start learning
• Danny is a distant relative of my father.
Ona jest twoją najbliższą żyjącą krewną.
start learning
• She's your closest living relative.
odkładać coś (umieścić coś z powrotem na swoim miejscu) synonim: replace
start learning
put something back, put back something
Odłóż tę książkę z powrotem na półkę.
start learning
• Put that book back on the shelf.
Czy mógłbyś odłożyć buty z powrotem do szafki?
start learning
• Could you put your shoes back to the cabinet, please?
ograniczony, o wąskich horyzontach, ciasny (np. umysł)
start learning
narrow-minded
trzymać (w areszcie), zatrzymywać (gdzieś tymczasowo)
start learning
detain *
Został zatrzymany przez ochronę z powodu swojego podejrzanego zachowania na lotnisku.
start learning
• He's been detained by security because of his suspicious behaviour at the airport.
Został zatrzymany przez ochronę z powodu swojego podejrzanego zachowania na lotnisku.
start learning
He's been detained by security because of his suspicious behaviour at the airport.
trzymać (w areszcie), zatrzymywać (gdzieś tymczasowo)
start learning
detain *
cudownie, w cudowny sposób
start learning
miraculously
ujść na sucho, nie zostać ukaranym
start learning
get off **
Nie ujdzie ci to na sucho.
start learning
• You will not get off with this.
Nie zostanie ukarany, jego ojciec jest prawnikiem.
start learning
• He'll get off, his father is a lawyer.
Nie ujdzie ci to na sucho.
start learning
You will not get off with this.
ujść na sucho, nie zostać ukaranym
start learning
get off **
Nie zostanie ukarany, jego ojciec jest prawnikiem.
start learning
He'll get off, his father is a lawyer.
ujść na sucho, nie zostać ukaranym
start learning
get off **
ostrożny, powściągliwy formal
start learning
circumspect
przejść obok (czegoś)
start learning
walk past
turkus (kamień szlachetny)
start learning
turquoise, turkois
kontynuować z trudem
start learning
struggle on
posag, wiano
start learning
dowry, dowery
mikrobiolog
start learning
microbiologist
zachwycić, zachwycać
start learning
delight **
Moje umiejętności kulinarne ją zachwycają.
start learning
• My cooking skills delight her.
Twój występ mnie zachwycił.
start learning
• Your performance delighted me.
Weź ten amulet, przyniesie ci szczęście.
start learning
Take this charm, it will bring you luck.
talizman, amulet
start learning
charm **, charme old use
narzucać (np. zasady), nakładać (np. kary)
start learning
impose ***
Tak robią ludzie, którzy narzucają innym swoją wolę.
start learning
• This is done by people who impose their will on others.
Matka nałożyła karę na swoje dzieci.
start learning
• Mother imposed a punishment on her children.
nieuczciwy, krzywdzący, niesprawiedliwy synonim: unjust
start learning
unfair **
Jej krzywdząca opinia na mój temat spowodowała wiele plotek.
start learning
• Her unfair opinion about me has caused a lot of gossip.
Dużo lepiej jest prowadzić dyskusję, niż podjąć niesprawiedliwą decyzję.
start learning
• It is much better to have a debate than to make an unfair decision.
Jej krzywdząca opinia na mój temat spowodowała wiele plotek.
start learning
Her unfair opinion about me has caused a lot of gossip.
nieuczciwy, krzywdzący, niesprawiedliwy
start learning
unfair **
Dużo lepiej jest prowadzić dyskusję, niż podjąć niesprawiedliwą decyzję.
start learning
It is much better to have a debate than to make an unfair decision.
nieuczciwy, krzywdzący, niesprawiedliwy
start learning
unfair **
Nigdy nie zrobiłem niczego nieuczciwego w moim życiu!
start learning
I've never done a dishonest thing in my life!
nieuczciwy
start learning
dishonest
podróż, wycieczka, objazdówka (np. autokarowa)
start learning
tour ****
Powiedziałem ci o tym podczas naszej wycieczki.
start learning
• I told you about that during our tour.
Zorganizowaliśmy podróż do Włoch.
start learning
• We organized a tour to Italy.
podróż
start learning
journey ***
Jak minęła ci podróż?
start learning
• How was your journey?
Szczęśliwej podróży!
start learning
• Have a good journey!
On zmienił styl życia kiedy dowiedział się, że był chory.
start learning
He altered his lifestyle when he found out he was sick.
zmieniać, modyfikować
start learning
alter **
On nabył znaczne udziały w firmie.
start learning
He acquired substantial stakes in the company.
wkład, udział (w interesie)
start learning
stake ***
On jednocześnie studiuje i pracuje.
start learning
He studies and works simultaneously.
jednocześnie, równocześnie
start learning
simultaneously **
Tom wyglądał na głęboko urażonego przez jej uwagi.
start learning
Tom seemed deeply hurt by her remarks.
zraniony, urażony
start learning
hurt ****
oddziaływać, dotyczyć, pasować (np. określonej osoby czy sytuacji)
start learning
apply ****
A jak to dotyczy natury mężczyzn?
start learning
• And how does that apply to the nature of men?
Mam więc kilka słów mądrości, które pasują do twojej sytuacji.
start learning
• Well, then, I have words of wisdom that apply to your condition.
obnażać coś, odsłaniać coś
start learning
lay bare something
Włamywacze obmyślili plan wejścia w nocy do banku.
start learning
The burglars devised a scheme for entering the bank at night.
opracować, wymyślić
start learning
devise **
Jeśli jesteś chory i nie możesz jechać do Nowego Jorku, każ Mattowi jechać.
start learning
If you are sick and you can't go to New York, have Matt go instead.
zmusić kogoś do zrobienia czegoś, kazać komuś coś zrobić, polecić komuś zrobienie czegoś
start learning
have somebody do something ***
A jak to dotyczy natury mężczyzn?
start learning
And how does that apply to the nature of men?
oddziaływać, dotyczyć, pasować (np. określonej osoby czy sytuacji)
start learning
apply ****
Nauczyciel musi zdobyć zaufanie zarówno swoich uczniów jak i ich rodziców.
start learning
A teacher must gain the trust of both his students and their parents.
osiągać, zdobywać
start learning
gain ****
Czy jesteś zadowolony ze swoich zarobków?
start learning
Are you satisfied with your wage?
płaca, zarobki (wypłacane za wykonaną pracę, np. co tydzień)
start learning
wage ***, wages **
Zarobki tutaj nie są szczególnie wysokie, ale przynajmniej zdobędziesz jakieś doświadczenie.
start learning
The wages here aren't particularly high, but at least you will gain some experience.
płaca, zarobki (wypłacane za wykonaną pracę, np. co tydzień)
start learning
wage ***, wages **
Nie bądź dla niej taki twardy.
start learning
Don't be so tough with her.
twardy, nieustępliwy, silny
start learning
tough ****, teugh Scottish English
szalony, zwariowany (np. pomysł) synonim: nuts
start learning
crazy ***, mad *** British English, cray *** American English informal, cray cray ***American English informal, crazy-ass *** slang
Musisz być szalony, żeby poślubić kobietę 30 lat starszą!
start learning
• You must be crazy to marry a woman 30 years older!
Zachowuje się jak szalony, martwię się o niego.
start learning
• He acts like crazy, I am worried about him.
Dzieci były pogrupowane według wieku.
start learning
Kids were grouped by age.
pogrupować, podzielić
start learning
group *****
Pogrupowałem moje książki tematycznie.
start learning
I grouped my books thematically.
pogrupować, podzielić
start learning
group *****
zacząć się niecierpliwić
start learning
get restless
Starsza pani podzieliła się z nami wzruszającym wspomnieniem swojego zmarłego męża.
start learning
The old lady shared with us a poignant memory of her late husband.
wzruszający, przejmujący, żałosny (krzyk, płacz)
start learning
poignant
Nie martw się, nasz związek przetrwa wszystko.
start learning
Don't worry, our relationship will survive everything.
przetrwać, przetrzymywać (np. kryzys)
start learning
survive ***
Ona nie może znieść jego kapryśnego zachowania.
start learning
She can't stand his freakish behaviour.
kapryśny
start learning
freakish
Mam dość tej kapryśnej pogody.
start learning
I'm fed up with this freakish weather.
kapryśny
start learning
freakish
"Czy jest tu Peter?" "Nie, wyszedł do szkoły."
start learning
"Is Peter here?" "No, he's off to school."
odejść, wyjść, odjechać
start learning
be off **
przekleństwo, klątwa
start learning
curse *
Stara wiedźma rzuciła na mnie klątwę.
start learning
• The old witch put a curse on me.
Nie boję się twojej klątwy, nie wierzę w nią!
start learning
• I'm not afraid of your curse, I don't believe in it!
Jeżeli mi nie pomożesz, rzucę klątwę na całą twoją rodzinę.
start learning
• If you don't help me, I'll put a curse on your whole family.
przekleństwo, wulgaryzm synonim: swear word
start learning
curse *
Oni zabronili swoim dzieciom wypowiadać przekleństwa.
start learning
• They forbid their children to utter curses.
Gdzie twój syn nauczył się tych wszystkich wulgaryzmów?
start learning
• Where did your son learn all these curses?
Jak wiele jest przekleństw w języku angielskim?
start learning
• How many curses are there in an English language?
hamak
start learning
hammock
Mam hamak w ogrodzie.
start learning
• I have a hammock in my garden.
Relaks w hamaku to mój cel na dziś.
start learning
• Relaxing in hammock is my goal for today.
Trzeba dać uczniom pewien poziom komfortu.
start learning
You have to give students a certain level of comfort.
komfort, dobre samopoczucie
start learning
comfort ***
komfort, dobre samopoczucie
start learning
comfort **
Trzeba dać uczniom pewien poziom komfortu.
start learning
• You have to give students a certain level of comfort.
Jej nigdy nie zależało na niczym innym jak na własnym dobrym samopoczuciu.
start learning
• She has never cared for anything else but her comfort.
pocieszyć, podnieść na duchu
start learning
comfort ***
Zadzwoniłem, aby ją pocieszyć, bo była bardzo smutna.
start learning
• I called to comfort her because she was very sad.
Próbowałem pocieszyć smutną małą dziewczynkę.
start learning
• I tried to comfort the sad little girl.
Zadzwoniłem, aby ją pocieszyć, bo była bardzo smutna.
start learning
I called to comfort her because she was very sad.
pocieszyć, podnieść na duchu
start learning
comfort ***
pogański
start learning
pagan
poganin
start learning
pagan
ochrzcić, chrzcić
start learning
baptise British English, baptize American English
sos, dip (do maczania zakąsek)
start learning
dip *
Wymieszanie jogurtu, ogórków i cebuli tworzy przepyszny sos.
start learning
• Mixing together yoghurt, cucumbers, and onions makes delicious dip.
Ona przygotowała pikantny sos.
start learning
• She prepared hot dip.
przynęta, wabik
start learning
lure *
kusić, nęcić, wabić synonim: tempt
start learning
lure **
Powinieneś skupić się na swoim celu.
start learning
You should focus on your target.
zamierzenie, cel (coś, co chcemy osiągnąć)
start learning
target ****
Większość ludzi nie osiąga takich celów.
start learning
Most people don't even get close to those targets.
zamierzenie, cel (coś, co chcemy osiągnąć)
start learning
target ****
Nie ponaglaj mnie! Wciąż mamy trochę czasu.
start learning
Don't hasten me! We still have some time.
ponaglać, popędzać
start learning
hasten
Chwytam się nadziei, że on powróci.
start learning
I cling to the hope that he will come back.
uparcie trwać przy czymś, uchwycić się czegoś (w sensie emocjonalnym)
start learning
cling **
Jej puls przyspieszył.
start learning
Her pulse quickened.
puls, tętno
start learning
pulse **
Wielu ludzi pyta mnie jak mogę wierzyć w magię.
start learning
Many people ask me how I can believe in magic.
magia, czary
start learning
magic ***
Popieram wszystko co przewodniczący powiedział.
start learning
I fully endorse everything the chairperson has said.
udzielać poparcia, wyrażać aprobatę (np. dla kandydata)
start learning
endorse **, indorse
Mam więc kilka słów mądrości, które pasują do twojej sytuacji.
start learning
Well, then, I have words of wisdom that apply to your condition.
oddziaływać, dotyczyć, pasować (np. określonej osoby czy sytuacji)
start learning
apply ****
Gotuj to na średnim ogniu.
start learning
Cook it over a moderate heat.
umiarkowany, średni
start learning
moderate **
Finansowanie tej partii politycznej pochodzi głównie z budżetu narodowego.
start learning
The funding of this political party comes mainly from the national budget.
finansowanie
start learning
funding ***
Nie pożyczaj ich własności bez pytania.
start learning
Don't borrow their property without asking.
własność, mienie
start learning
property ****
własność (jako fakt bycia właścicielem czegoś)
start learning
ownership **
W jaki sposób kontrolujesz własność budynku?
start learning
• How can you control the ownership of the building?
Do tej pory, żadna ze stron nie zgłosiła żadnych naruszeń.
start learning
So far, no violations have been reported by either side.
naruszenie, pogwałcenie, profanacja, wykroczenie
start learning
violation **
Nie zrobię nic wbrew woli rodziców.
start learning
I will do nothing against my parents will.
wola, determinacja
start learning
will *****
Nie mogę być jego potomkiem, ponieważ nie miał żadnych.
start learning
I can't be his descendant because he didn't have any.
potomek, zstępny formal
start learning
descendant *
Ona podała mi nędzną wymówkę nie zrobienia swojego zadania domowego.
start learning
She gave me a poor excuse for not having done her homework.
wymówka
start learning
excuse ***
Ona ma zawsze wymówkę, żeby nie przychodzić na moje imprezy.
start learning
She always has an excuse not to come to my parties.
wymówka
start learning
excuse ***
Oszustem jest ktoś, kto wykorzystałby cię na swoją własną korzyść.
start learning
A fake is somebody who would use you to his own advantage.
fałszerz, oszust
start learning
fake **
Trudno jest samemu przetrwać w dziczy.
start learning
It's hard to survive alone in the wild.
przetrwać, przeżyć
start learning
survive ***
Jej choroba była zmartwieniem całej rodziny.
start learning
Her disease was a grief of the whole family.
zmartwienie
start learning
grief **
Oni nie wiedzą, co zrobić ze swoim zmartwieniem.
start learning
They don't know what to do with their grief.
zmartwienie
start learning
grief **
Jej nigdy nie zależało na niczym innym jak na własnym dobrym samopoczuciu.
start learning
She has never cared for anything else but her comfort.
komfort, dobre samopoczucie
start learning
comfort ***
On ostatecznie odrzucił naszą propozycję.
start learning
He finally declined our offer.
definitywnie, ostatecznie, finalnie
start learning
finally *****
Gdzie twój syn nauczył się tych wszystkich wulgaryzmów?
start learning
Where did your son learn all these curses?
przekleństwo, wulgaryzm
start learning
curse **
Oh, proszę cię, to niemożliwe, aby przeczytać tę książkę w godzinę!
start learning
Oh, come on, it's impossible to read this book in one hour!
proszę cię (używane by pokazać, że wiemy, że ktoś nie mówi prawdy) spoken
start learning
come on ***, c'mon informal
On postępuje wbrew prawu.
start learning
He acts in defiance of the law.
na przekór, wbrew
start learning
in defiance of
Czy jesteś na tyle odważny, aby skoczyć na bungee z mostu?
start learning
Are you brave enough to bungee jump off a bridge?
odważny, dzielny
start learning
brave **
Jak wiele jest przekleństw w języku angielskim?
start learning
How many curses are there in an English language?
przekleństwo, wulgaryzm
start learning
curse **
sprzeciw
start learning
opposition ***
Nowa ustawa wywołała sprzeciw w społeczeństwie.
start learning
• The new law caused opposition in the society.
Moja mama stwierdziła ze sprzeciwem, że nie mogę jechać za granicę do pracy.
start learning
• My mother said with opposition that I couldn't go abroad to work.
sprzeciw, przeciwstawianie się
start learning
resistance ***
On napotkał opór ze strony swoich pracowników, więc musiał zwiększyć pensje.
start learning
• He met with his employees' resistance, so he had to increase the salaries.
Twój sprzeciw jest tutaj bezsilny.
start learning
• Your resistance is helpless here.
On napotkał opór ze strony swoich pracowników, więc musiał zwiększyć pensje.
start learning
He met with his employees' resistance, so he had to increase the salaries.
sprzeciw, przeciwstawianie się
start learning
resistance ***
Twój sprzeciw jest tutaj bezsilny.
start learning
Your resistance is helpless here.
sprzeciw, przeciwstawianie się
start learning
resistance ***
Nowa ustawa wywołała sprzeciw w społeczeństwie.
start learning
The new law caused opposition in the society.
sprzeciw
start learning
opposition ***
zarzut, sprzeciw, zastrzeżenie
start learning
objection **
Wyślę panu moje zastrzeżenia dotyczące tego projektu.
start learning
• I will send you my objections regarding this project.
Moja mama stwierdziła ze sprzeciwem, że nie mogę jechać za granicę do pracy.
start learning
My mother said with opposition that I couldn't go abroad to work.
sprzeciw
start learning
opposition ***
Muszę pomścić swoją siostrę!
start learning
I must revenge my sister!
mścić, pomścić formal
start learning
revenge *
Ona oczekuje, że rzucę wszystko i wezmę ją na zakupy!
start learning
She expects me to drop everything and take her shopping!
dać czemuś spokój, porzucić coś
start learning
drop something *****
Nie przychodzi mi do głowy nic bardziej aroganckiego, niż to.
start learning
I cannot think of anything more arrogant than that.
arogancki, bezczelny
start learning
arrogant *
Nie zakradaj się do ludzi w środku lasu.
start learning
Don't sneak up on people in the middle of the woods.
podkradać się, zakradać się, zakradać się na kogoś
start learning
sneak up, sneak up on somebody
Ich inżynierowie dokonali kilku ulepszeń.
start learning
Their engineers have made some improvements.
inżynier, inż. (skrót)
start learning
engineer *** / Eng. / Engr.
Zatrudniamy pięćdziesięciu pracowników do pracy na terenie budowy.
start learning
We're employing fifty labourers to work on the construction site.
pracownik fizyczny, robotnik
start learning
labourer British English, laborer * American English
Ich personel jest zawsze bardzo pomocny.
start learning
Their staff is always very helpful.
personel, kadra, pracownicy
start learning
staff ****
Dział kadr zajmuje się sprawami personelu.
start learning
The human resources department is concerned with staff issues.
personel, kadra, pracownicy
start learning
staff ****
Ktoś planuje zbudować dom na tamtej pustej działce.
start learning
Someone is planning to build a house on that vacant lot.
budować
start learning
build *****
błahy, trywialny
start learning
trivial *
tuzin (12 sztuk)
start learning
dozen, doz British English, doz. American English
Kupiłem tuzin jajek.
start learning
• I bought a dozen eggs.
niewdzięczność
start learning
ingratitude
wadzić się, sprzeczać się
start learning
bicker
silny, srogi, nieprzyjemny, nieznośny (np. o krytyce)
start learning
ferocious
zaciekły (o osobie, o działaniu)
start learning
ferocious
pilny, palący, konieczny, istotny, niezbędny, naglący
start learning
imperative, imper.
punktualnie informal
start learning
on the dot
wyróżniać się, odznaczać się (dać się zapamiętać)
start learning
distinguish oneself
Firma wyróżnia się sporód konkurencji poprzez wyśmienitą obsługę klienta.
start learning
• The company distinguishes itself from its competitors by excellent customer service.
On wyróżniał się na polu walki.
start learning
• He distinguished himself on the battlefied.
życzliwość, dobra wola
start learning
goodwill
Przybywamy do was w pokoju i z dobrej woli.
start learning
• We have come to visit you in peace, and with goodwill.
Wykaż dość dobrej woli, żeby ich wysłuchać.
start learning
• Have enough goodwill to listen to them.
Przybywamy do was w pokoju i z dobrej woli.
start learning
We have come to visit you in peace, and with goodwill.
życzliwość, dobra wola
start learning
goodwill
Wykaż dość dobrej woli, żeby ich wysłuchać.
start learning
Have enough goodwill to listen to them.
życzliwość, dobra wola
start learning
goodwill
być śmiertelnie znudzonym
start learning
be bored out of one's mind
elementarny, podstawowy, zasadniczy
start learning
rudimentary
wieczny, nieprzemijający
start learning
perennial
powściągliwość, umiar, opanowanie, pohamowanie
start learning
restraint *
W obecnych czasach zaciskania pasa musimy wykazać się powściągliwością.
start learning
• In this age of austerity we need to show restraint.
W obecnych czasach zaciskania pasa musimy wykazać się powściągliwością.
start learning
In this age of austerity we need to show restraint.
powściągliwość, umiar, opanowanie, pohamowanie
start learning
restraint *
bezczelny formal
start learning
insolent
zuchwały, bezczelny (np. uwaga)
start learning
bold **
Ona zignorowała jego bezczelny komentarz.
start learning
• She ignored his bold remark.
To było bezczelne pytanie.
start learning
• It was a bold question.
Twoje zuchwałe zachowanie jest teraz nieodpowiednie.
start learning
• Your bold behaviour is inappropriate right now.
bezczelny, impertynencki, niegrzeczny (o osobie)
start learning
impertinent
Jesteś zbyt skromny!
start learning
You're too modest!
skromny (nieprzechwalający się)
start learning
modest **
Pieniądze jej nie zmieniły; wciąż jest skromna i uczciwa.
start learning
Money hasn't changed her; she's still modest and honest.
skromny (nieprzechwalający się)
start learning
modest **
wola, ujawnianie woli formal
start learning
volition
oburzony
start learning
indignant
namiętny, płomienny
start learning
passionate *
Jessica mówiła niskim, namiętnym głosem.
start learning
• Jessica spoke in a low, passionate voice.
Ich związek był bardzo namiętny.
start learning
• Their relationship was very passionate.
pasjonować się czymś, być pasjonatem czegoś
start learning
be passionate about something
pozornie, na pierwszy rzut oka
start learning
seemingly **
On jest pozornie miły, ale nie pozwól, by cię to zmyliło.
start learning
• He is seemingly nice, but don't let that fool you.
On jest pozornie miły, ale nie pozwól, by cię to zmyliło.
start learning
He is seemingly nice, but don't let that fool you.
pozornie, na pierwszy rzut oka
start learning
seemingly **
żołnierz pieszy
start learning
peon
czeladnik
start learning
peon
wyrobnik (osoba wynajmująca się do prac fizycznych) American English informal
start learning
peon
tchórzostwo, tchórzliwość
start learning
cowardice, cowardness old-fashioned
Zignorowanie takiej okazji byłoby tchórzostwem.
start learning
• Ignoring such an opportunity would be cowardice.
Zignorowanie takiej okazji byłoby tchórzostwem.
start learning
Ignoring such an opportunity would be cowardice.
tchórzostwo, tchórzliwość
start learning
cowardice, cowardness old-fashioned
Po chorobie Jaś musiał dogonić swoich kolegów z klasy.
start learning
John had to catch up with his classmates after an illness.
dogonić kogoś, osiągnąć czyjś poziom
start learning
catch up with somebody
nadrabiać coś
start learning
catch up with something
Muszę nadrobić szkolny materiał.
start learning
• I have to catch up with the school material.
Muszę nadrobić te wszystkie lata i pojechać na wakacje.
start learning
• I have to catch up with all these years and go on vacation.
uosobienie, typowy przykład, najwyższy przykład, szczyt
start learning
epitome
biuro, urząd, agencja
start learning
bureau *** plural: bureaus, bureaux
Ona pracuje dla Federalnego Biura Śledczego.
start learning
• She works for the Federal Bureau of Investigation.
biurko z szufladami, sekretarzyk British English
start learning
bureau *** plural: bureaus, bureaux
On kupił piękny sekretarzyk do swojego biura.
start learning
• He bought a beautiful bureau to his office.
Ona podeszła do sekretarzyka i usiadła, aby napisać list.
start learning
• She went to the bureau and sat down to write a letter.
łagodzić, ukoić
start learning
appease
uspokajać, uspokoić
start learning
appease
złagodzenie, uspokojenie
start learning
appeasement
znosić, cierpieć, wytrzymać, przetrzymać (np. ból, biedę)
start learning
endure **
Zniosłam wiele bólu podczas tych ostatnich kilku lat.
start learning
• I endured a lot of pain during those last few years.
Nie było możliwości by Jill wytrzymała takie życie.
start learning
• There was no way Jill could endure a life of that.
Kto by pomyślał, że ktoś tak mały mógł wytrzymać tyle bólu?
start learning
• Who would've thought someone so small could endure so much pain?
Ona wytrzymała 17 lat w więzieniu.
start learning
• She endured 17 years in prison.
wisiorek, naszyjnik z wisiorem
start learning
pendant
Sam zrobiłem ten wisiorek. Podoba ci się?
start learning
• I've made this pendant myself. Do you like it?
Te naszyjniki z wisiorem są ręcznie robione i drogie.
start learning
• These pendants are handmade and expensive.
stancja (pokój wynajmowany w czyimś mieszkaniu) old-fashioned
start learning
lodgings
kwatera
start learning
lodging
Mieliśmy tymczasową kwaterę w Covent Garden.
start learning
• We had a temporary lodging in Covent Garden.
Jeśli nie masz nic przeciwko, ja wybiorę naszą kwaterę tym razem.
start learning
• If you don't mind, I'll choose our lodging this time.
pociągnięcie (np. pędzlem)
start learning
stroke **
Pierwsze pociągnięcie pędzlem jest zawsze najtrudniejsze.
start learning
• The first stroke of brush is always the hardest.
On zniszczył swój obraz za pomocą tylko jednego pociągnięcia pędzlem.
start learning
• He destroyed his painting with just one brush stroke.
Tim ma do ciebie sentyment.
start learning
Tim has affection for you.
sympatia, sentyment
start learning
affection *
utrzymać poważną twarz
start learning
keep a straight face
przemożny (wpływ)
start learning
profound **
Ona miała przemożny wpływ na swoich braci.
start learning
• She had a profound influence upon her brothers.
Ona miała przemożny wpływ na swoich braci.
start learning
She had a profound influence upon her brothers.
przemożny (wpływ)
start learning
profound **
Ona poczuła głęboki smutek.
start learning
She felt profound sadness.
przenikliwy, głęboki (o uczuciu)
start learning
profound **
zawinąć, owinąć
start learning
wrap ***, wrap up ***
Czy możesz zawinąć moją kanapkę w papier?
start learning
• Can you wrap my sandwich in paper?
Ona zawinęła prezent w czerwony papier.
start learning
• She wrapped the present in red paper.
podsumowanie American English informal
start learning
wrap-up
niepojęty, niewyobrażalny, nie do pomyślenia
start learning
inconceivable, unconceivable old use
Policja podzieliła obszar na dwa sektory.
start learning
The police split the area into two sectors.
podzielić (się), rozdzielić (się)
start learning
split ***, split up
dostojny, dystyngowany, godny
start learning
dignified
poważny
start learning
dignified
psychopata, psychopatka
start learning
psychopath
wypuścić parę, wyładować się, rozładować emocje
start learning
let off steam British English, blow off steam American English
wypychacz zwierząt
start learning
taxidermist
postanowić coś robić, rozpocząć coś robić
start learning
set out to do something
On rozpoczął nowy biznes.
start learning
• He set out a new business.
Loren postanowiła schudnąć.
start learning
• Loren has set out to lose weight.
co prawda, wprawdzie, bezspornie, bezsprzecznie
start learning
admittedly
o mały włos, ledwie informal
start learning
by the skin of one's teeth
straszny, przerażający
start learning
fearsome
rada, porada formal
start learning
counsel **
Potrzebuję dobrej rady, a ty nigdy mnie nie zawiodłeś.
start learning
• I have need of good counsel, and you never gave me less.
Potrzebuję porady w sprawach podatkowych.
start learning
• I need counsel on tax matters.
skazywać, uznawać winnym
start learning
condemn **
On został skazany na śmierć za zabicie czterech ludzi.
start learning
• He was condemned to death for killing four people.
potępiać, piętnować (uznawać coś za złe)
start learning
condemn **
Kościół potępia aborcję.
start learning
• The church condemns abortion.
lodowaty (np. wiatr, prąd morski)
start learning
glacial
ofiara, akt składania w ofierze
start learning
sacrifice **
Dwie owce zostały złożone jako rytualna ofiara.
start learning
• Two sheep were offered as a ritual sacrifice.
Znaleźliśmy dwie dziewice, które zostaną naszą ofiarą.
start learning
• We found two virgins who will become our sacrifice.
poświęcenie (świadoma rezygnacja z czegoś)
start learning
sacrifice **
Musimy się poświęcić i obyć się bez drogich rzeczy.
start learning
• We have to make sacrifices and go without expensive things.
Twoje poświęcenie było zbędne.
start learning
• Your sacrifice was needless.
dojrzewanie, okres dojrzewania płciowego synonim: puberty
start learning
adolescence *
Dojrzewanie jest okresem przejścia od dzieciństwa do dorosłości.
start learning
• Adolescence is a period of transition between childhood and adulthood.
Dojrzewanie jest okresem przejścia od dzieciństwa do dorosłości.
start learning
Adolescence is a period of transition between childhood and adulthood.
dojrzewanie, okres dojrzewania płciowego
start learning
adolescence *
dostosowywać się (do nowej sytuacji)
start learning
readjust
niechlujny, obskurny (o pomieszczeniu)
start learning
sordid
zasłona, woal
start learning
veil *
To zasłona, żeby cię ukryć.
start learning
• It is a veil, to cover you up.
nierozwinięty umysłowo, imbecyl, idiota, kretyn
start learning
imbecile
wcielenie, uosobienie, ucieleśnienie
start learning
incarnation
On twierdził, że jest kolejnym wcieleniem Buddy.
start learning
• He claimed to be the next incarnation of Buddha.
lęk, obawa
start learning
apprehension
Wiem, że te liczby budzą pewne obawy.
start learning
• I know that there is some apprehension with regard to these figures.
natychmiast, bez wahania
start learning
at the drop of a hat
łączyć kogoś, zbliżać kogoś (np. rodzinę, kochanków)
start learning
bring somebody together *, bring together somebody *
Musimy połączyć naszą rodzinę.
start learning
• We have to bring our family together.
To nieszczęście zbliżyło ich.
start learning
• This misfortune brought them together.
Musimy połączyć naszą rodzinę.
start learning
We have to bring our family together.
łączyć kogoś, zbliżać kogoś (np. rodzinę, kochanków)
start learning
bring somebody together, bring together somebody *
To nieszczęście zbliżyło ich.
start learning
This misfortune brought them together.
łączyć kogoś, zbliżać kogoś (np. rodzinę, kochanków)
start learning
bring somebody together, bring together somebody *
przyjmować, nabywać
start learning
take on ***
poświęcać czemuś większą uwagę, rozważać coś, przemyśleć coś
start learning
give some thought to something
Musisz kołysać biodrami, kiedy tańczysz salsę.
start learning
You must swing your hips when you dance salsa.
biodro
start learning
hip ***
owoc dzikiej róży
start learning
hip **, rose hip **, rosehip **
tracić siły
start learning
crack up
Straciłam siły po drugim okrążeniu.
start learning
• I cracked up after the second circuit.
Straciłam siły po drugim okrążeniu.
start learning
I cracked up after the second circuit.
tracić siły
start learning
crack up
dogonić kogoś, osiągnąć czyjś poziom
start learning
catch up with somebody
Po chorobie Jaś musiał dogonić swoich kolegów z klasy.
start learning
• John had to catch up with his classmates after an illness.
obciążać (np. sieć rybacką, łódź)
start learning
weight ****, weight down ****
Nie możemy zabrać tego pudła, za bardzo obciąży naszą łódź.
start learning
• We can't take this box, it will weight our boat too much.
Zbyt wielu pasażerów może za bardzo obciążyć statek.
start learning
• Too many passengers may weight the ship too much.
mijać, przechodzić, ustępować (np. o bólu, uczuciu)
start learning
wear off
Uczucie smutku minie, obiecuję.
start learning
• The feeling of sadness will wear off, I promise.
Ból powinien ustąpić za dwie, trzy godziny.
start learning
• The pain should wear off in two or three hours.
ustępować, przestać działać (np. o leku)
start learning
wear off
Leki, które wziąłem, przestają działać.
start learning
• The drugs I took are wearing off.
Znieczulenie ustąpi za około dwie godziny.
start learning
• Anaesthesia will wear off in about two hours.
Uczucie smutku minie, obiecuję.
start learning
The feeling of sadness will wear off, I promise.
mijać, przechodzić, ustępować (np. o bólu, uczuciu)
start learning
wear off
Leki, które wziąłem, przestają działać.
start learning
The drugs I took are wearing off.
ustępować, przestać działać (np. o leku)
start learning
wear off
Świątynia jest miejscem do modlenia się.
start learning
A temple is a place to pray.
świątynia
start learning
temple **
Świątynie hinduskie są bardzo monumentalne.
start learning
Hindu temples are very monumental.
świątynia
start learning
temple **
Opuścił biuro godzinę temu.
start learning
He got off the office an hour ago.
wyjechać, opuścić
start learning
get off **
Nie mogę tu zostać, muszę wyjechać z miasta.
start learning
I can't stay here, I have to get off the city.
wyjechać, opuścić
start learning
get off **
On rzadko wyraża swe poglądy publicznie.
start learning
He rarely expresses his views in public.
pogląd, zdanie, opinia
start learning
view *****
Oczywiście, są małe zmiany.
start learning
Obviously there are small changes.
oczywiście, w oczywisty sposób, wyraźnie, najwyraźniej
start learning
obviously ****, obvs informal
niezwyciężony
start learning
invincible
niezachwiany, stały, niezmienny
start learning
invincible
Proszę się częstować.
start learning
Please, help yourself.
bezlitosny, nielitościwy, okrutny
start learning
merciless
walka, bój synonim: battle
start learning
combat **
Jego walka z terroryzmem zakończyła się sukcesem.
start learning
• His combat against terrorism was successful.
Tego boju nie dało się uniknąć.
start learning
• This combat could not be avoided.
W tej walce zginęło wielu ludzi.
start learning
• Many people died in this combat.
walczyć, zwalczać
start learning
combat ***
On zdołał zwalczyć swój alkoholizm.
start learning
• He managed to combat his alcoholism.
Władze próbują zwalczać zanieczyszczenie.
start learning
• The authorities try to combat pollution.
Oni walczyli z bezrobociem w tej okolicy.
start learning
• They combated the unemployment in this area.
skrupuły
start learning
qualm
wtrącać się, kolidować
start learning
interfere **
Nie wtrącaj się!
start learning
• Don't interfere!
Moje plany kolidują z twoimi.
start learning
• My plans interfere with yours.
mieszać się, wtrącać się, ingerować
start learning
interfere **
Nie masz prawa wtrącać się w ich życie seksualne.
start learning
• You have no right to interfere with their sex life.
Moi rodzice próbują mieszać się w moje życie.
start learning
• My parents try to interfere with my life.
Nie wtrącaj się!
start learning
Don't interfere!
wtrącać się, kolidować
start learning
interfere **
Nie masz prawa wtrącać się w ich życie seksualne.
start learning
You have no right to interfere with their sex life.
mieszać się, wtrącać się, ingerować
start learning
interfere **
strata przytomności, omdlenie, upadek
start learning
collapse **
Ona poczuła się dużo słabiej po omdleniu.
start learning
• She felt much weaker after the collapse.
Ona poczuła się dużo słabiej po omdleniu.
start learning
She felt much weaker after the collapse.
strata przytomności, omdlenie, upadek
start learning
collapse ***
problem, przeszkoda
start learning
hurdle *
czepiać się kogoś
start learning
pick on somebody
Dlaczego nie czepiasz się kogoś twoich rozmiarów?
start learning
• Why don't you pick on somebody your own size?
Twoja matka cały czas się mnie czepia.
start learning
• Your mother picks on me all the time.
Twoja matka cały czas się mnie czepia.
start learning
Your mother picks on me all the time.
czepiać się kogoś
start learning
pick on somebody
nieprzyzwoity, obsceniczny, niemoralny (np. o zachowaniu)
start learning
indecent
Sceny erotyczne w tym filmie zostały uznane przez wielu widzów za nieprzyzwoite.
start learning
• The erotic scenes were felt by many viewers to be indecent.
Ona przyznała, że on złożył jej nieprzyzwoitą ofertę.
start learning
• She admitted that he had made an indecent offer to her.
Niemoralne zachowanie mojej córki przysparza wiele wstydu.
start learning
• My daughter's indecent behaviour causes a lot of shame.
Sceny erotyczne w tym filmie zostały uznane przez wielu widzów za nieprzyzwoite.
start learning
The erotic scenes were felt by many viewers to be indecent.
nieprzyzwoity, obsceniczny, niemoralny (np. o zachowaniu)
start learning
indecent
nieprzyzwoitość, sprośność
start learning
obscenity, obsceneness
Nie mogę już dłużej słuchać tej sprośności.
start learning
• I can't listen to this obscenity.
Ich programy są znane ze sprośności, i w związku z tym są przeznaczone tylko dla dojrzałych widzów.
start learning
• Their shows are known for their obscenity, and therefore are only for mature audiences.
prawość, uczciwość
start learning
integrity **
On ma odpowiednią uczciwość żeby być naszym prezydentem przez następne cztery lata.
start learning
• He's got the integrity to be our President for the next four years.
On ma odpowiednią uczciwość żeby być naszym prezydentem przez następne cztery lata.
start learning
He's got the integrity to be our President for the next four years.
prawość, uczciwość
start learning
integrity **
zwołanie zebrania formal
start learning
convocation
rożek
start learning
cone *
On kupił lody w rożku.
start learning
• He bought ice cream in a cone.
krzew, mały krzak synonim: bush
start learning
shrub *
On ściął wszystkie krzewy.
start learning
• He cut down all the shrubs.
Czy coś się chowa za tym małym krzakiem?
start learning
• Is something hiding behind this shrub?
Ona posadziła krzew przed jej domem.
start learning
• She planted a shrub in front of her house.
Nie spodziewałem się takiej reprymendy, nic nie zrobiłem.
start learning
I didn't expect such a blast, I didn't do anything.
ostra krytyka, reprymenda
start learning
blast **
słoma
start learning
straw **
Oni przez cały dzień wiązali słomę w snopy.
start learning
• They spent the whole day bundling straw.
Oni przez cały dzień wiązali słomę w snopy.
start learning
They spent the whole day bundling straw.
słoma
start learning
straw **
cegła
start learning
brick **
Oni przywieźli ze sobą 20 tysięcy cegieł na nowy dom.
start learning
• They brought 20,000 bricks with them for a new house.
Nasz dom został zbudowany z czerwonych cegieł.
start learning
• Our house was built from red bricks.
Oni przywieźli ze sobą 20 tysięcy cegieł na nowy dom.
start learning
They brought 20,000 bricks with them for a new house.
cegła
start learning
brick **
glina
start learning
clay **
On próbował podeprzeć się na ramionach, ale czuł, jakby miał je z gliny.
start learning
• He was trying to support himself on his arms but they felt like clay.
On próbował podeprzeć się na ramionach, ale czuł, jakby miał je z gliny.
start learning
He was trying to support himself on his arms but they felt like clay.
glina
start learning
clay **
cement
start learning
cement *
Robotnicy wylali cement na chodnik.
start learning
• The workers poured the cement on the sidewalk.
Robotnicy wylali cement na chodnik.
start learning
The workers poured the cement on the sidewalk.
cement
start learning
cement *
materiał termoizolacyjny
start learning
heat-insulating material
właściwości
start learning
properties **
stolarnia
start learning
woodworking shop
budowanie domu
start learning
home building
Zorganizowaliśmy podróż do Włoch.
start learning
We organized a tour to Italy.
podróż, wycieczka, objazdówka (np. autokarowa)
start learning
tour ****
Nie pajacuj, Tom! Bądź poważny.
start learning
Do not play about, Tom! Be serious.
pajacować, wygłupiać się
start learning
play about, play around
Dlaczego zawsze się wygłupiasz?
start learning
Why are you always playing around?
pajacować, wygłupiać się
start learning
play about, play around
pajacować, wygłupiać się
start learning
play about, play around
Nie pajacuj, Tom! Bądź poważny.
start learning
• Do not play about, Tom! Be serious.
Dlaczego zawsze się wygłupiasz?
start learning
• Why are you always playing around?
glina zmieszana ze słomą British English
start learning
cob **, cobb **
ciasne poglądy
start learning
narrow view
rozbieżne poglądy
start learning
divergent views
dobroczynność, cele dobroczynne
start learning
charity **
Wszystkie pieniądze, które oni zbierają, idą na cele dobroczynne.
start learning
• All the money they raise goes to charity.
Oni ofiarowali 1000 dolarów na cele dobroczynne.
start learning
• They donated 1000 dollars to charity.
Oni ofiarowali 1000 dolarów na cele dobroczynne.
start learning
They donated 1000 dollars to charity.
dobroczynność, cele dobroczynne
start learning
charity **
Wszystkie pieniądze, które oni zbierają, idą na cele dobroczynne.
start learning
All the money they raise goes to charity.
dobroczynność, cele dobroczynne
start learning
charity **
rozdrażniony, znudzony (czymś), mający dosyć informal
start learning
fed up
Mam jej naprawdę dosyć.
start learning
• I'm really fed up with her.
Mam jej naprawdę dosyć.
start learning
I'm really fed up with her.
rozdrażniony, znudzony (czymś), mający dosyć informal
start learning
fed up
Mam naprawdę dosyć pogody w Wielkiej Brytanii.
start learning
I'm really fed up with the weather in Britain.
mieć dosyć czegoś, mieć czegoś powyżej uszu
start learning
be fed up with something, be fed up of something
Mam absolutnie dosyć wstawania codziennie o 6 rano.
start learning
I'm absolutely fed up with getting up at 6am every day.
mieć dosyć czegoś, mieć czegoś powyżej uszu
start learning
be fed up with something, be fed up of something
propozycja, oferta
start learning
proposal ***
Co sądzisz o jego propozycji?
start learning
• What do you think about his proposal?
On się wściekł i odrzucił moją propozycję.
start learning
• He got furious and rejected my proposal.
Ona była zadowolona i przyjęła moją propozycję.
start learning
• She was pleased and accepted my proposal.
wniosek
start learning
proposal ***
Mój wniosek został odrzucony.
start learning
• My proposal got rejected.
Twój wniosek został zaakceptowany przez prezesa.
start learning
• Your proposal has been accepted by the president.
Jestem ostatnim potomkiem Mandaryna.
start learning
I am the last descendant of the Mandarin.
potomek, zstępny formal
start learning
descendant *
akcent, nacisk (w sposobie mówienia)
start learning
emphasis *** plural: emphases
Powinieneś położyć akcent na pierwszą sylabę.
start learning
• You should put emphasis on the first syllable.
Ona śmiesznie mówi po angielsku - zawsze kładzie akcent na złą sylabę.
start learning
• She speaks English really funny - she always puts emphasis on a wrong syllable.
W swojej przemowie położył nacisk na imionach najlepszych pracowników.
start learning
• In his speech he put emphasis on the names of the best workers.
zdumiewający, nadzwyczajny synonimy: amazing, astounding, staggering
start learning
astonishing *
Zaledwie po kilku tygodniach wyniki były zdumiewające.
start learning
• After only a few weeks the results were astonishing.
Wiem, że to wszystko jest całkowicie zdumiewające.
start learning
• I know all this is absolutely astonishing.
To się stało ze zdumiewającą szybkością.
start learning
• It had happened with astonishing speed.
Zaledwie po kilku tygodniach wyniki były zdumiewające.
start learning
After only a few weeks the results were astonishing.
zdumiewający, nadzwyczajny
start learning
astonishing *
Wiem, że to wszystko jest całkowicie zdumiewające.
start learning
I know all this is absolutely astonishing.
zdumiewający, nadzwyczajny
start learning
astonishing *
Uważaj z tym przeklętym nożem!
start learning
Be careful with that damned knife!
cholerny, diabelski, przeklęty
start learning
damned *
monumentalny, ogromny
start learning
monumental *

You must sign in to write a comment