zalacznik 2

 0    260 flashcards    zuzgad
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
związek między
start learning
relationship between
polegać na
start learning
rely on
przypominać o
start learning
remind sb of/about
odpowiedzialny za
start learning
responsible for
Odpowiedz na
start learning
reply for
wynik czegos
start learning
result of
bogaty w
start learning
rich in
(Się) pozbyć
start learning
(get) rid of
niegrzeczny wobec
start learning
rude to
bezpieczne od
start learning
safe from
taki sam jak
start learning
same as
zadowolony z
start learning
satisfied with
przestraszony czegoś
start learning
scared of
szukac czegos
start learning
search for
krzyczeć na
start learning
shout at
podobny do
start learning
similiar to
Uśmiechac sie do
start learning
smile at
rozwiązanie czegoś
start learning
solution to
rozmawiaz z kims o
start learning
speak to/with sb about
wydawać pieniądze na
start learning
spend money on sth
spędzac czas na (robieniu czegoś)
start learning
spend time in sth
gapić się na cos
start learning
stare at
nieobecny na czyms
start learning
absent from
według
start learning
according to
wyjasnic cos
start learning
account for
oskarżyć kogoś o
start learning
accuse sb of
Zaleta czegos
start learning
advantage of
bac sie czegos
start learning
afraid of
usatysfakcjonowany (sukces w czyms)
start learning
succeed in
cierpiec z powodu
start learning
suffer from
zaskoczony czymś
start learning
surprised at/by
porozmawiac z kims o
start learning
talk to sb about
zgodzić się na coś
start learning
agree to/on sth
(Mieć) smakowac czegos
start learning
(have) taste in
tragiczny w
start learning
terrible at
przerażony czyms
start learning
terrified of
dziekowac komus za
start learning
thank sb for
myśleć o
start learning
think about/of
zagrazac komus
start learning
threaten sb with sth
rzucić w
start learning
throw at
rzucic do
start learning
throw to
zgadzam się z kimś
start learning
agree with sb
mają na celu
start learning
aim at
zmęczony od (czyms)
start learning
tired from
miec dosc
start learning
tired of
czekać na
start learning
wait for
ostrzegac kogos przed
start learning
warn sb against/about/of
tracic na
start learning
waste (time/money) on
martwić się o
start learning
worry about
Napisać do kogos
start learning
write to sb
na lotnisku
start learning
at the airport
na początku
start learning
at the beginning of
Na początku
start learning
in the beginning
na śniadanie / lunch
start learning
at breakfast/lunch
na przystanku autobusowym
start learning
at the bus stop
przy drzwiach
start learning
at the door
na końcu / pod koniec
start learning
at the end
w końcu
start learning
in the end
najpierw
start learning
at first
w domu
start learning
at home
wreszcie / nareszcie
start learning
at last
w chwili obecnej
start learning
at the moment
w nocy
start learning
at night
w nocy
start learning
in the night
w szkole
start learning
at school
nad morzem
start learning
at sea
nad morzem
start learning
at the seaside
na stacji
start learning
at/in the station
przy stole
start learning
at the table
na uniwersytecie
start learning
at university
w weekend
start learning
at the weekend
w pracy
start learning
at work
przy 4 Berkeley St
start learning
at 4 Berkeley St
przez przypadek
start learning
by accident
na pamięć
start learning
by heart
przez pomyłkę
start learning
by mistake
przez siebie
start learning
by oneself
przez telefon
start learning
by phone
do czasu gdy, zanim
start learning
by the time
przy okazji
start learning
by the way
samochodem / pociągiem / autobusem / statkiem / morzem / samolotem / powietrzem
start learning
by car/train/bus/boat/sea/plane/air
na zawsze
start learning
for ever
raz
start learning
for once
dla reszty/do konca
start learning
for the rest of
na sprzedaż
start learning
for sale
obecnie, w tej chwili
start learning
for the time being
na wizytę
start learning
for a visit
na spacer
start learning
for a walk
przez chwilę
start learning
for a while
w łóżku
start learning
in bed
W przypadku
start learning
in case
w centrum
start learning
in the centre of
na zakończenie
start learning
in conclusion
w dobrym / złym stanie
start learning
in good/bad condition
w niebezpieczeństwie
start learning
in danger
w końcu
start learning
in the end
w rzeczywistości
start learning
in fact
na rzecz
start learning
in favour of
ogólnie rzecz biorąc
start learning
in general
w szpitalu
start learning
in hospital
w hotelu
start learning
in a hotel
w pośpiechu
start learning
in a hurry
zakochany
start learning
in love
w bałaganie
start learning
in a mess
pośrodku
start learning
in the middle of
w nastroju
start learning
in the mood
rano
start learning
in the morning
w gazecie
start learning
in a newspaper
w celu
start learning
in order to/of
innymi słowy
start learning
in other words
w przeszłości
start learning
in the past
w więzieniu
start learning
in prison
w kolejce (np. przed sklepem)
start learning
in a queue
krótko mówiąc / w skrócie
start learning
in short
na niebie
start learning
in the sky
na przedmieściach
start learning
in the suburbs
w kontakcie
start learning
in touch
na plaży
start learning
on the beach
na czyjejś urodziny
start learning
on one’s birthday
podczas rejsu / wycieczki / wycieczki / wycieczki
start learning
on a cruise/excursion/trip/tour
na diecie
start learning
on a diet
na farmie
start learning
on a farm
w polu
start learning
in a field
w ogniu
start learning
on fire
na podłodze
start learning
on the floor
pieszo
start learning
on foot
z drugiej strony
start learning
on the other hand
z jednej strony
start learning
on the one hand
na wakacjach
start learning
on holiday
w podróż
start learning
on a journey
na Nowy Rok
start learning
on New Year's Day
w wiadomościach
start learning
on the news
w telefonie
start learning
on the phone
na platformie
start learning
on a platform
w radiu / telewizji
start learning
on the radio / on TV
po prawej / lewej
start learning
on the right/left
na sprzedaz
start learning
on sale
na sofie
start learning
on the sofa
na tej ulicy / na ulicy (ach)
start learning
on this street/on the street(s)
w dobrych/zlych relacjach
start learning
on good / bad terms
na czas
start learning
on time
w podróży
start learning
on a trip
na drodze
start learning
on the way to
w pociągu / autobusie / samolocie
start learning
on a train/bus/plane
niemodny
start learning
out of fashion
nie dziala
start learning
out of order
wykluczone
start learning
out of the question
bez pracy
start learning
out of work
po służbie
start learning
off duty
poza droga
start learning
off the road
po szkole/pracy
start learning
off school/work
pod kontrolą
start learning
under control
poddany dyskusji
start learning
under discussion
zły na kogos
start learning
angry at/with sb about sth
zły na kogos za cos
start learning
angry at/with sb for doing sth
przeprosić kogos za cos
start learning
apologise to sb for sth
ubiegac sie do kogos o cos
start learning
apply to sb for sth
klocic sie
start learning
argue with sb about sth
przyjeździe na miejsce
start learning
arrive at (a small place)
przyjazd do miasta
start learning
arrive in (a town)
prosić o cos
start learning
ask for
zly na cos/kogos
start learning
bad at
błagać
start learning
beg for
zaczynać
start learning
begin with
wierzyć w
start learning
believe in
onbwiniac kogos
start learning
(put the) blame on sb
winić kogoś za coś
start learning
blame sb for sth
winic kogos za cos
start learning
blame sth on sb
chwalic sie
start learning
boast about/of
znudzony
start learning
bored with
zdolna do czegos
start learning
capable of
dbają o
start learning
care about
dbać o kogos
start learning
care for sb
byc ostroznym
start learning
careful of
charakterystyczny
start learning
characteristic of
mądry
start learning
clever at
blisko
start learning
close to
Porównanie pomiedzy
start learning
comparison between
narzekac
start learning
complain of
narzekac do kogos o cos
start learning
complain to sb about sth
świadomy
start learning
conscious of
składać sie z
start learning
consist of
zderzyc sie z
start learning
crash into
szaleje na punkcie
start learning
crazy about
zatłoczone
start learning
crowded with
okrutny dla
start learning
cruel to
lek na
start learning
cure for
ciekawy
start learning
curious about
poradzic sb z czyms
start learning
deal with
Zapotrzebowanie na
start learning
demand for
wylot z
start learning
departure from
zależy
start learning
depend on/upon
umiera
start learning
die of/from
umrzeć w wypadku
start learning
die in (an accident)
różnią się od
start learning
differ from
inny niz
start learning
different from
trudności w
start learning
difficulty in/with
wada
start learning
disadvantage of
niezgodzic sie
start learning
disagree with
rozczarowany
start learning
disappointed at/with/about
zdegustowany czyms
start learning
disgusted by/at
zwolnic z
start learning
dismiss from
pozbyć się
start learning
dispose of
snic o
start learning
dream about
marzyć o
start learning
dream of
ubrany w
start learning
dressed in
uciec z / do
start learning
escape from/to
Przykład
start learning
example of
doskonałe w
start learning
excellent at
podekscytowany
start learning
excited about
doświadczenie w
start learning
experienced in
nie zrobić czegoś
start learning
fail to do sth
znana z
start learning
famous for
miec dosyc
start learning
fed up with
zapomnij o
start learning
forget about
wybaczyc komus
start learning
forgive sb for
przerażony czyms
start learning
frightened of
pełna czegos
start learning
full of
dobry w
start learning
good at
winny
start learning
guilty of
zadowolony
start learning
happy about/with
usłyszał o
start learning
hear about
usłyszeć od
start learning
hear from
słyszeć o
start learning
hear of
wzrost
start learning
increase in
informacje o
start learning
information about/on
nalegać na
start learning
insist on
zainteresowany
start learning
interested in
Zapraszac kogos na
start learning
invite sb to
zazdrosny
start learning
jealous of
przyłączyć się
start learning
join in
zartowac
start learning
joke about
wiedzieć o
start learning
know about/of
lubic cos
start learning
keen on sth
mily dla
start learning
kind to
klucz do
start learning
key to
wiedza na temat
start learning
knowledge of
śmiać się
start learning
laugh at
słuchać
start learning
listen to
patrzeć
start learning
look at
wyjsc za kogos
start learning
married to
pomylic kogos z kims innym
start learning
mistake sb for sb else
nerwowy
start learning
nervous about
miły dla kogos
start learning
nice to
(Wziąć) (nie) zawiadomienie o
start learning
(take) (no) notice of
rozstac sie z kims
start learning
part with
cierpliwy dla
start learning
patient with
płacić za
start learning
pay for
płacić gotówką
start learning
pay in cash
obraz czegos
start learning
picture of
wskazywac na cos
start learning
point at/to
popularny wsrod
start learning
popular with
preferowac cos bardziej od czegos
start learning
prefer sth to sth else
zapobiec czemus
start learning
prevent sb from
byc dumnym
start learning
(take) pride in
dumny
start learning
proud of
karać kogoś za
start learning
punish sb for
kłócić się o cos/z kims
start learning
quarrel about sth/with sb
wykwalifikowany do
start learning
qualified for
szybki w czyms
start learning
quick at

You must sign in to write a comment