z poprzednich egzaminów

 0    52 flashcards    Bebon
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
dobrowolna praca
start learning
voluntary work
ujawnić źródła
start learning
reveal the sources
zakopać jedzenie
start learning
bury food
kontrola szkodników
start learning
pest control
dobrze znana postać historyczna
start learning
well-known historical figure
wybory powszechne odbędą się
start learning
general elections will be held
głowa państwa
start learning
head of state
niszczycielskie skutki powodzi
start learning
devastating effects of floods
paliwa kopalne
start learning
fossil fuels
bogaci właściciele domów
start learning
wealthy homeowners
wpaść na kogoś
start learning
to run into somebody
głodować
start learning
starve
żywność zepsuła się
start learning
the food has gone off
choroby spowodowane pracą
start learning
work-related illness
hojny filantrop
start learning
generous philanthropist
na dłuższą metę
start learning
in the long run
dawać pieniądze na cele charytatywne
start learning
give the money to charities
zbierać datki
start learning
collect donations
dotrzymać ostatecznego terminu
start learning
meet the deadline
zdolni rzemieślnicy
start learning
skilled craftsmen
duża różnorodność roślin
start learning
a wide variety of plants
hodować zwierzęta
start learning
breed animals
przemyśleć swoje uprzedzenia
start learning
rethink your prejudices
w formie tabeli
start learning
in the form of a table
teren wiejski
start learning
rural area
śmierć spowodowana zachłannością
start learning
death by greed
łowca nagród
start learning
bounty hunter
źródło wszelkiego zła
start learning
The root of all evil
aresztowany za posiadanie narkotyków
start learning
arrested for possession of drugs
maile są przekazywane
start learning
e-mails are forwarded to
wydatki na obsługę prawną
start learning
legal expenses
niewiarygodna okazja kupna
start learning
incredible bergaing
oprzeć się pokusie
start learning
resist the temptation
nieleglna wycinka drzew
start learning
illegal logging
poświęcać czas
start learning
devote time
szczepionki przeciwko
start learning
vaccines against
tajne ukryte plany
start learning
hidden agenda
zaangażować się w coś
start learning
get involved in doing something
znaleźć rozwiązanie
start learning
come up with the solution
lokal wyborczy
start learning
polling station
zwiększyć zapotrzebowanie na
start learning
increase the demand for
żywność się zepsuła
start learning
food has gone off
napad z bronią
start learning
armed robbery
przypadkowy
start learning
random
zbierać datki
start learning
collect donations
usuwać przeszkody
start learning
remove obstacles
wydatki na usługę prawną
start learning
legal exposes
ofiara uprzedzeń
start learning
victim of prejudice
potencjalny pracodawca
start learning
prospective employer
niepokój
start learning
anxiety
pogorszyć sprawę
start learning
mke matters worse
napad na ulicy
start learning
mugging

You must sign in to write a comment