wzory na matematykę

 0    52 flashcards    OlgaSalamonik
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
11 do kwadratu
start learning
121
12 do kwadratu
start learning
144
13 do kwadratu
start learning
169
14 do kwadratu
start learning
196
15 do kwadratu
start learning
225
16 do kwadratu
start learning
256
17 do kwadratu
start learning
289
18 do kwadratu
start learning
324
19 do kwadratu
start learning
361
20 do kwadratu
start learning
400
pierwiastek z 2
start learning
1,41
pierwiastek z 3
start learning
1,73
pierwiastek z 5
start learning
2,24
pi
start learning
3,14
25 do kwadratu
start learning
625
6 do sześcianu
start learning
216
1 litr
start learning
1000cm sześc. 1 dm sześc
1 ha (hektar)
start learning
10000m 2., 100 a
1 a (ar)
start learning
100m 2
1in (cal)
start learning
2,54
wartość bezwzględna
start learning
|x|= x, gdy x>0; -x, gdy x<0
odsetki od kapitalu
start learning
d=k*p*t/100
(a+b)2=
start learning
a2+2ab+b2
(a-b)2=
start learning
a2-2ab+b2
(a+b)(a-b)=
start learning
a2-b2
Funkcja liniowa y=ax+b
start learning
a>0 - funkcja rosnąca, a<0 fukncja malejąca, a=0 funkcja stała
warunek równoległości dwóch prostych
start learning
y=a1x+b1 i y=a2x+b2 a1=a2
warunek prostopadłości dwóch prostych
start learning
y=a1x+b1 i y=a2x+b2 a1*a2=-1
proporcjonalność prosta
start learning
y=ax gdzie a to współczynnik proporcjonalności
proporcjonalność odwrotna
start learning
y=a/x
Pc graniastosłupa
start learning
Pc=2Pp+Pb
V graniastosłupa
start learning
V=Pp * H
Pc ostrosłupa
start learning
Pp+Pb
V ostrosłupa
start learning
V=1/3Pp*h
sześcian
start learning
Pc=6a2 V=a3
Prostopadłościan
start learning
Pc=2ab+2ac+2bc V=abc
Czworościan foremny
start learning
Pc=√3a2 V=√2/12a3 H=√6/3 a
walec
start learning
Pc=2 πR2+2 πRH V= πR2*h
stożek
start learning
Pc= πr2+ πRL V= 1/3 πR2*H
kula
start learning
Pc=4 πR2 V= 4/3 πR3
Pole kwadratu
start learning
a2, d=√2*a P=1/2*ah
Pole prostokąta
start learning
p=ab
pole trójkąta
start learning
p=1/2ah
pole trójkąta prostokątnego
start learning
P=1/2ab
Pole trójkąta równobocznego
start learning
P=√3/4 a2 h=√3/2
Pole równoległoboku
start learning
P=ah
Pole rombu
start learning
p=ah p=1/2 d1d2
Pole deltoidu
start learning
p=1/2d1d2
Pole trapezu
start learning
p=1/2(a+b)*h
twierdzenie Pitagorasa
start learning
a2+b2=c2
Trójkąt prostokątny o kącie ostrym 30stopni
start learning
h=1/2a
Trójkąt równoboczny wpisany w okrąg i opisany na okręgu
start learning
h=√3/2 a, h=R+r, R=2/3h=√3/6 a, r=1/3 h=√3/6 a

You must sign in to write a comment