wzory chemiczne

5  1    18 flashcards    ahanhi
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
równanie Clapeyrona
start learning
pV= n*R*T gdzie p-ciśnienie[Pa] V-objętość[dm3] n-liczba moli[mol] R- stała gazowa= 83,1 hPa*dm3/mol*K, T- temperatura[K]
objętość molowa
start learning
n=V/Vm
gęstość gazu
start learning
d=M/Vm
gęstość par, czyli inaczej gęstość gazu A względem B- służy do obliczania masy molowej
start learning
dA/dB=MA/MB
Masa molowa powietrza wynosi?
start learning
Masa molowa powietrza 29g/mol
Masa właściwa
start learning
m=dV
wzór na wydajność reakcji
start learning
ilość produktów otrzymana - rzeczywista/ ilość produktów oczekiwana - wynikajaca z rownania reakcji *100%
1 mol =?
start learning
1 mol = 6,02*10^23
1u=?
start learning
1u= 1,66*10^-24g
stała gazowa R=?
start learning
stała gazowa R = 83,1hPa*dm3*mol^-1*K^-1
warunki normalne T=?
start learning
warunki normalne T=273K
stężenie molowe
start learning
C=n/V [mol/dm3=mol*dm^-3]
stężenie procentowe
start learning
Cp= ms/mr*100%
przeliczanie stężeń
start learning
C=Cp*d/100%*M
stopień dysocjacji
start learning
alfa=stężenie części substratu, która zdysocjowała*100%/stężenie całego roztworu
stała dysocjacji K?
start learning
K=[A+][B-]/[AB], stała dysocjacji lepiej charakteryzuje moc elektrolitu, gdyż nie zależy od stężenia.
Prawo rozcięczeń Ostwalda
start learning
K=[A+][B-]/[AB]=<alfa>^2*c0/1-<alfa>, ale gdy <alfa> < 0,05 lib c/K>=400, to równanie upraszcza się do K=<alfa>^2*c0
Wzór w metodzie VSEPR
start learning
Lk=<ilość wiązań beta w cząsteczce> + 1/2(ilość elektronów walencyjnych atomu centralnego - ilość elektronów potrzebnych do utworzenia oktetu kub dubletu ligandów(+/-) ładunek ligandów*(gdy jest jonem)

Wzory chemiczne

Wzory chemiczne to skrótowy zapis składu atomu cząsteczek. Rozróżniamy podział na wzory sumaryczne proste, wzory sumaryczne złożone i wzory strukturalne. Z pewnością do poznania specyficznej symboliki opisu cząsteczek i reakcji chemicznych niezbędne będą tablice chemiczne. Symbole pierwiastków pochodzą od nazw łacińskich, a wiązania chemiczne we wzorach strukturalnych oznacza się symbolami kresek. Do układania związków chemicznych według wzoru sumarycznego może być użyty porządek Hilla.

Chemia poprzez fiszki?

Oczywiście, że tak! Jeśli potrzebujesz szybkiego przyswojenia wiedzy bądź jedynie przypomnienia sobie potrzebnych zagadnień, koniecznie skorzystaj z metod Fiszkoteki i ucz się za pomocą fiszek! Powyższa lekcja pomoże Ci w nauce najważniejszych wzorów chemicznych. Dowiesz się z niej np. że równanie Clapeyrona można przedstawić za pomocą wzoru pv = nrt (gdzie p – ciśnienie, v – prędkość, n – liczba moli, r – stała gazowa, t – temperatura). Zawiera również wzór na gęstość, wzór na wydajność reakcji czy masę właściwą. Czyli wszystkie podstawowe informacje, jakich potrzebujesz.

Wszystko przed nami!

Ale to nie wszystko. Nasza strona jest wyposażona w możliwość samodzielnego tworzenia lekcji, zatem ludzie bardzo ochoczo dzielą się z innymi użytkownikami własną wiedzą. Oferujemy więc wiele lekcji z zakresu chemii, a dla ułatwienia przedstawiamy kilka z nich: Charakter chemiczny związków, Wszystkie pierwiastki chemiczne, Budowa atomu i cząsteczki, wiązania promieniotwórcze. Te i wiele innych zestawów znajdziesz na naszej stronie. Życzymy owocnej nauki!

You must sign in to write a comment