work and money

 0    89 flashcards    polakochanska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wypalenie zawodowe,
start learning
job burn-out
plaga, utrapienie
start learning
plague,
miejsce pracy
start learning
workplace
ofiara
start learning
victim
pracownik
start learning
employee
sprostać
start learning
to cope with
gwałtowne zmiany gospodarcze
start learning
rapid economic changes
konkurencyjność
start learning
competitiveness
zmęczony
start learning
tired
chory
start learning
ill
się pod stałym naprężeniu
start learning
to be under constant stress
wpływać
start learning
to affect
cierpieć na
start learning
to suffer from
wyczerpanie fizyczne
start learning
phisical exhaustion
w średnim wieku
start learning
the middle-aged
podatny
start learning
vulnerable
wywołane przez
start learning
iduced by
czynnik
start learning
factor
udowadniać swoją wartość
start learning
to prove one's worth
uniknąć zwolnieni
start learning
to avoid getting laid off
wynagrodzenie za wyniki
start learning
performance-related pay
przykładać się do pracy
start learning
to pull one's weight
nagrodzony
start learning
rewarded
wdzięczność
start learning
gratitude
zasłużyć
start learning
to deserve
szef
start learning
boss
podwyżka
start learning
pay rise
awans
start learning
promotion
nuda
start learning
boredom
odpowiedzialność
start learning
responsibility
doceniać
start learning
to appreciate
wysiłek
start learning
effort
nawał pracy
start learning
workload
niesprawiedliwe techniki
start learning
unfair menagemet techniques
być przytłoczony
start learning
to be overwhelmed
wrogość
start learning
hostility
pracodawca
start learning
employe
Poczucie bezsilności
start learning
a sense of powerlessness
wycieńczony
start learning
drained
drżeć na samą myśl
start learning
to dread the thought of
wyciągnąć się z łóżka
start learning
to drag oneself out of bed
koszmar
start learning
nightmare
poirytowany
start learning
irritated
czuć się zmęczony
start learning
to feel fatigued
wymyślić coś
start learning
to come up with sth
świeże pomysły
start learning
fresh ideas
kolega lub koleżanka z pracy
start learning
colleague
przedmiot
start learning
object
Ataki lękowe
start learning
anxiety attacks
bezsenność
start learning
insomnia
zapominanie
start learning
forgetfulness
niska produktywność
start learning
low productibity
utrata apetytu
start learning
loss of appetite
wzrost wagi
start learning
weight gain
przejadanie
start learning
overeating
załamanie nerwowe
start learning
mental breakdown
próby samobójcze
start learning
suicide attempts
wylew
start learning
stroke
atak serca
start learning
heart attack
pokonać
start learning
to overcome
ulżyć
start learning
to alleviate
zwalniać
start learning
to slow down
do osiągnięcia zdrowej równowagi
start learning
to achieve a healthy balance
życie zawodowe
start learning
proffesional life
zdolności
start learning
skills
Dodatkowe szkolenia
start learning
additional training
być niezadowolonym z
start learning
to be dissatisfied with
negatywne nastawienie
start learning
negative attitude
obniżyć swoje oczekiwania
start learning
to lower one's expectations
rzucić pracę
start learning
to quit a job
rozwiązanie rozsądne
start learning
sensible solution
ubiegać się o pracę
start learning
to apply for a job
osoba ubiegająca się o pracę
start learning
job applicant
podanie o pracę
start learning
job application
doradztwo pracy
start learning
job consulting
mieć dobre perspektywy pracy
start learning
to have a good job prospects
praktyka zawodowa
start learning
job practice
fizyczny / pracownik umysłowy
start learning
physical/mental worker
tymczasowa praca
start learning
temporary work
stanie permanentnej
start learning
permament work
praca na pełnym etacie
start learning
full-time job
praca na część etatu
start learning
part-time job
do pracy w niepełnym wymiarze godzin
start learning
to work part-time
zarabiać na życie
start learning
to earn a living
być na bezrobociu
start learning
to be unemployed
centrum pracy
start learning
job centre
oferta pracy
start learning
job offer
pytać o zarobki
start learning
to aks about wages
podpisać umowę
start learning
to sign a contract

You must sign in to write a comment