wordlist Unit1

 0    125 flashcards    marcinblaszczak
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
ścieżka kariery
start learning
career path
perspektywy zawodowe
start learning
career prospects
dojazd do pracy
start learning
commute
konkurencyjny
start learning
competitive
wymagający
start learning
demanding
pracownik
start learning
employee
na cały etat
start learning
full-time
pracodawca
start learning
an employer
elastyczny
start learning
flexible
odpowiedzialny za
start learning
in charge of
przemysł
start learning
industry
rynek pracy
start learning
job market
bez pracy
start learning
out of work
na część etatu
start learning
Part-time
kwalifikacje
start learning
qualifications
zakwalifikować się
start learning
qualify
odpowiedzialność
start learning
responsibility
odpowiedzialny za
start learning
responsible for
wynagrodzenie
start learning
salary
Z powodzeniem
start learning
Successfully
tymczasowy
start learning
temporary
przejście podziemne
start learning
underpass
dobrze płatna praca
start learning
well paid job
pracować w przemyśle budowlanym
start learning
work in the construction industry
pracować przez wiele godzin
start learning
work long hours
godziny pracy
start learning
working hours
księgowy
start learning
an accountant
doceniać
start learning
appreciate
przypadkiem
start learning
by accident
łączyć
start learning
combine
oddany czemuś, zaangażowany w coś
start learning
committed to
firma, przedsiębiorstwo
start learning
company
kompetencje
start learning
competences
kryzys
start learning
crisis
zajmować się
start learning
deal with
departament
start learning
department
rozdawać
start learning
give away
przejść do
start learning
go on to
wdzięczny
start learning
grateful
perspektywy zawodowe
start learning
job prospects
entuzjastycznie, nastawiony do
start learning
keen on
pierwotnie
start learning
originally
posiadać
start learning
own
szczególnie
start learning
particulary
prestiżowy
start learning
prestigious
wydajny
start learning
productive
życie zawodowe
start learning
professional life
zrezygnować, rzucać
start learning
quit
prowadzić własną firmę
start learning
run your own business
zadowolony z
start learning
satisfied with
udział
start learning
share
umiejętności potrzebne do pracy
start learning
skills for the job
założyć firmę
start learning
start one's own business
stała praca
start learning
steady job
silnie psychiczne
start learning
strong mentally
udzielać się w organizacji dobroczynnej
start learning
volunteer for a charity
pracować z domu
start learning
work from home
pracować w biurze
start learning
work in the office
warunki pracy
start learning
working conditions
zrezygnować
start learning
give up
wynagrodzenie za urlop
start learning
holiday pay
włączać (do)
start learning
include
podanie o pracę
start learning
job application
wykładowca
start learning
lectuer
zwolnić kogoś
start learning
let sb go
poprzedni
start learning
previous
zmniejszać
start learning
reduce
żałować
start learning
regret
odrzucać, rezygnować
start learning
reject
cięcie wynagrodzenia
start learning
salary cut
zrobić sobie przerwę
start learning
take a break
brać, wziąć
start learning
Take on
działać
start learning
act
przyznać
start learning
admit
pobieżnie, krótko
start learning
briefly
telewizja Przemysłowa
start learning
CCTV
rozważać
start learning
consider
przestępczość
start learning
crime
zwalczający przestępczość
start learning
crime-fight
Przestępca
start learning
Criminal
uszkodzenie
start learning
damage
przesadzać, Wyolbrzymiać
start learning
exaggerate
zaburzenie polegające na nierozpoznanie twarzy
start learning
face blindness
teczka
start learning
file
zerkać
start learning
glance
zapuszczać brodę
start learning
grow a beard
rozpoznać
start learning
indentify
natychmiast
start learning
immediately
przystąpić
start learning
join
istotny czynnik
start learning
key factor
mieć wkład w
start learning
make contribution
wspomnieć o
start learning
mention
zauważyć
start learning
notice
obserwować
start learning
observe
na miejscu
start learning
on the ground
wyłapywać
start learning
pick out
zapobiegać
start learning
prevent
ustalić personalia
start learning
put a name to
rozpoznawać
start learning
recognise
jeśli chodzi o
start learning
regarding
wywoływać zamieszki
start learning
riot
kamera bezpieczeństwa
start learning
security camera
awanturnik
start learning
troublemaker
przyjąć
start learning
accept
wpływać na
start learning
affect
za kółkiem
start learning
at the wheel
powszechny
start learning
common
automatyczny, bezzałogowy
start learning
driverless
pukać
start learning
knock
domokrążca: Dawniej osoba budząca innych na zamówienie
start learning
knocker-up
obowiązek
start learning
obligation
staromodny
start learning
old fashioned
zgoda
start learning
permission
zakaz
start learning
prohibition
patyk
start learning
stick
wystukiwać, uderzać palcami
start learning
tap
niewyobrażalny
start learning
unimaginable
pojazd
start learning
vehicle
dostęp
start learning
access
zakwaterowanie
start learning
accommodation
kandydat
start learning
applicant
ubiegać się o pracę
start learning
apply for a job
na obozie
start learning
at a camp
opiekun
start learning
carer
katering
start learning
catering

You must sign in to write a comment