Word list Unit 2

 0    222 flashcards    madzianowak
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
kuzyn
start learning
cousin
daleki krewny
start learning
distant relative
była żona / mąż
start learning
ex wife/husband
dalsza rodzina
start learning
extended family
Pierworodny
start learning
firstborn
pokolenie
start learning
generation
matka chrzestna / ojciec chrzestny
start learning
godmother / godfather
chrześniak / chrześniaczka
start learning
godson / goddaughter
dziadek stryjeczny / cioteczny
start learning
great uncle
przyrodni brat
start learning
half brother
najbliższa rodzina
start learning
immediate family
zmarły mąż
start learning
late husband
jedynak
start learning
only child
rodzeństwo
start learning
siblings
samotna matka / ojciec
start learning
single mother/father
pasierb
start learning
stepchild
ojczym / macocha
start learning
stepfather / stepmother
Wdowiec, wdowa
start learning
widowed
okres dojrzewania
start learning
adolescence
dorastający
start learning
adolescent
dorosłość
start learning
adulthood
dorosnąć
start learning
become an adult
dzieciństwo
start learning
childhood
osiągnąć pełnoletność
start learning
come of age
spodziewać się dziecka
start learning
expect a baby
zakochać się w kimś
start learning
fall in love with sb
ożenić się sb
start learning
get married to sb
zestarzeć
start learning
grow old
dorosły
start learning
grown-up
wstąpić do wojska
start learning
join the army
opuścić dom
start learning
leave home
opuścić szkołę
start learning
leave school
głosowanie
start learning
vote
uwielbiać kogoś
start learning
adore/worship sb
podkochiwać się w kimś
start learning
be attracted to somebody
być szaleńczo zakochana w kimś
start learning
be madly in love with sb
mieć obsesję na czyimś punkcie
start learning
be obsessed with sth
złamane serce
start learning
brokenhearted
daleki znajomy
start learning
casual acquaintance
para
start learning
couple
zakończyć związek
start learning
end a relationship
zaręczyny
start learning
engagement
stereotypy oparte na różnicy płci
start learning
gender-based stereotypes
skupić czyjąś całkowitą uwagę
start learning
get/have sb undivided attention
poświęcać komuś uwagę
start learning
give sb attention
zawód miłosny
start learning
heartbreak
pobłażliwy
start learning
lenient
związek na odległość
start learning
long distance relationship
stracić kontakt
start learning
lose touch
miłość od pierwszego wejrzenia
start learning
love at first sight
zrobić z kogoś głupca
start learning
make a fool of sb
zrobić wrażenie na kimś
start learning
make an impression on sb
małżeństwo
start learning
marriage
obsesja
start learning
obsession
namiętność
start learning
passion
oświadczyć się
start learning
propose
szanować się wzajemnie
start learning
respect each other
romans
start learning
romance
rozstać się
start learning
separate
obsypać kogoś pochwałami
start learning
shower sb with praise
stanu wolnego
start learning
single
zacząć się z kimś spotykać
start learning
start seeing sb
stereotypy
start learning
stereotyping
silne emocje
start learning
strong emotions
bezwarunkowy
start learning
unconditional
być w centrum uwagi
start learning
be the centre of attention
Tort urodzinowy
start learning
birthday cake
błogosławieństwo
start learning
blessing
świętować
start learning
celebrate
osiągnięcie pełnoletności
start learning
coming of age party
zwyczaj
start learning
custom
DJ
start learning
DJ
święto
start learning
festival
fajerwerki
start learning
fireworks
część formalna
start learning
formalities
spotkanie
start learning
gathering
ubrać się
start learning
get dressed up
mieć ściśnięte gardło
start learning
have a lump in one's throat
mieć czas swojego życia
start learning
have the time of your life
punkt kulminacyjny
start learning
highlight
rozpieszczać kogoś
start learning
make a fuss of sb
wygłosić mowę
start learning
make a speech
msza
start learning
mass
poruszający
start learning
moving
wyjątkowe/ jednorazowe wydarzenie w życiu
start learning
once in a lifetime experience
ksiądz
start learning
priest
wznieść toast
start learning
propose a toast
zorganizować/zrobić przyjęcie
start learning
have a party
przyjęcie
start learning
reception
obsypać kogoś prezentami
start learning
shower sb with gifts
sanktuarium
start learning
shrine
strona duchowa
start learning
spiritual side
scena
start learning
stage
niezapomniany
start learning
unforgettable
warte wysiłku
start learning
worth the effort
zachowywać się stosownie do wieku
start learning
act your age
agresywny
start learning
aggressive
kłótliwy
start learning
argumentative
troskliwy
start learning
attentive
zazdrościć komuś
start learning
be jealous of sb
być w coś mocno zaangażowanym emocjonalnie
start learning
be passionate with sth
gorzko rozczarowany
start learning
bitterly disappointed
zalać się łzami
start learning
burst into tears
emanujący pewnością siebie
start learning
bursting with confidance
beztroski
start learning
carefree
współczujący
start learning
compassionate
taktowny/ uprzejmy
start learning
considerate
kreatywny
start learning
creative
Na luzie
start learning
easy going
wstyd/ zażenowanie
start learning
embarassment
uczuciowy
start learning
emotional
entuzjastyczny
start learning
enthusiastic
zazdrość
start learning
envy
wierny
start learning
faithful
grymaśny
start learning
fussy
hojność, szczodrość
start learning
generosity
wzruszyć się
start learning
get emotional
niezależny
start learning
independent
radość
start learning
joy
zachować w tajemnicy
start learning
keep a secret
dobroć
start learning
kindness
osobowość otwarta
start learning
outgoing personality
strasznie nieśmiały
start learning
painfully shy
perfekcjonista
start learning
perfectionist
opiekuńczy
start learning
protective
buntownik
start learning
rebel
godny zaufania
start learning
reliable
odpowiedzialny
start learning
responsible
niegrzeczny
start learning
rude
sceptyczny
start learning
sceptical
egocentryczny
start learning
self-centered
zwątpienie w siebie
start learning
self-doubt
poświęcenie
start learning
self-sacrifice
samolubny
start learning
selfish
poczucie humoru
start learning
sense of humour
rozsądny
start learning
sensible
mocna strona
start learning
strength
surowy
start learning
strict
schować swoją dumę
start learning
swallow your pride
bujna wyobraźnia
start learning
vivid imagination
grzeczny
start learning
well-behaved
przykuć czyjś wzrok
start learning
catch sb's eye
wyciągać szyję
start learning
crane your neck
bystry wzrok
start learning
discerning eyes
spojrzenie
start learning
gaze
gest
start learning
gesture
chichot
start learning
giggle
wpatrywać się w coś
start learning
lock your eyes on sth
wpatrywać się mocno/intensywnie/nieruchomo
start learning
look hard/intently/fixedly
pokręcić głową
start learning
shake your head
wzruszać ramionami
start learning
shrug
gapić się
start learning
stare
głos pełen napięcia
start learning
strained voice
stłumić
start learning
suppress
tłumienie
start learning
suppression
krzyczeć
start learning
yell
zdmuchnąć (świeczki)
start learning
blow out (candles)
komederować kimś
start learning
boss sb around
wychować
start learning
bring up
zanurkować/wbiec do morza
start learning
dive/plunge into
oddalić się od siebie
start learning
drift apart
zakochać się w kimś
start learning
fall for sb
chodzić z kimś
start learning
go out with sb
dorastać/rosnąć
start learning
grow up
mieć wiadomość od kogoś/wysłuchać kogoś
start learning
hear from sb
pominąć kogoś
start learning
leave sb out
wspominać coś
start learning
look back on sth
spotkać się
start learning
meet up
zbierać się na odwagę
start learning
pluck up courage
dokonać czegoś
start learning
pull sth off
zorganizować (imprezę/ koncert)
start learning
put on (a party/concert)
rozstać się (z kimś)
start learning
split up (with sb)
wystartować
start learning
take off
upominać kogoś
start learning
tell sb off
okazać się
start learning
turn out
uprowadzać
start learning
abduct
uprowadzenie
start learning
abduction
dotyczyć kogoś / czegoś
start learning
affect sb/sth
na równi/ tak samo
start learning
alike
być przyzwyczajeni do czegoś
start learning
be accustomed to sth
wiązać się z czymś
start learning
be associated with sth
skupiać się na czymś
start learning
be focused on sth
być zaangażowany w coś
start learning
be involved in sth
strzec się czegoś
start learning
be wary of sth
podważać
start learning
challenge
stanowiący wyzwanie
start learning
challenging
pojąć
start learning
conceive
pojęcie
start learning
concept
radzić sobie
start learning
cope
marzyć
start learning
daydream
zniknąć bez śladu
start learning
disappear without a trace
zniknięcie
start learning
disappearance
wybuchnąć
start learning
explode
wybuch / eksplozja
start learning
explosion
zrozumieć, jak się coś robi
start learning
get the hang of sth
zaginąć
start learning
go missing
mieć trudności z mówiniem
start learning
have a frog in your throat
spróbować
start learning
have a go
mieć dużo na głowie
start learning
have a lot on your mind/plate
ilustrować
start learning
illustrate
ilustracja
start learning
illustration
świat oparty jest na różnorodności
start learning
it takes all sorts (to make a world)
stracić rachubę czegoś
start learning
lose count of sth
zmierzyć
start learning
measure
liczne
start learning
numerous
zakonnica
start learning
nun
przeważać nad czymś
start learning
outweigh sth
trwały stan
start learning
permanent condition
złożyć wniosek
start learning
propose a motion
rozpoznać
start learning
recognise
uznanie
start learning
recognition
niezależnie od czegoś
start learning
regardless of sth
znacząco
start learning
significially
Specjalizować się w czymś
start learning
specialise in sth
zajmować
start learning
take
odbyć kurs
start learning
take a course
wziąć dzień wolny
start learning
take a day off
wziąć udział
start learning
take part
mieć miejsce (o zdarzeniu)
start learning
take place
podejmować ryzyko
start learning
take risks
nieoczekiwanie / niespodziewanie
start learning
unexpectedly/out of blue
dziwny
start learning
weird

You must sign in to write a comment