Word formation nouns

 0    299 flashcards    JuliaFra
download mp3 print play test yourself
 
Question English Answer English
break
start learning
breakage
cover
zabezpieczenie, relacja
start learning
coverage
pack
start learning
package
post
opłata pocztowa
start learning
postage
store
start learning
storage
wreck
szczątki, wrak, gruzy
start learning
wreckage
(dis)approve
(dez)aprobata
start learning
(dis)approval
arrive
start learning
arrival
bury
pochówek, pogrzeb
start learning
burial
deny
negacja, zaprzeczenie
start learning
denial
dismiss
zwolnienie (np. z pracy)
start learning
dismissal
propose
oświadczyny, propozycja
start learning
proposal
rehearse
start learning
rehearsal
remove
usunięcie
start learning
removal
renew
odnowienie
start learning
renewal
revive
odrodzenie, odżycie
start learning
revival
survive
start learning
survival
annoy
start learning
annoyance
(dis)appear
start learning
(dis)appearence
attend
obecność
start learning
attendance
disturb
zakłócenie
start learning
disturbance
endure
wytrzymałość, odporność
start learning
endurance
enter
start learning
entrance
ignore
start learning
ignorance
inherit
spadek
start learning
inheritance
perform
start learning
performance
rely
oparcie, poleganie
start learning
reliance
resemble
podobieństwo
start learning
resemblance
resist
sprzeciw, opór
start learning
resistance
signify
nieistotność
start learning
(in)significance
tolerate
start learning
(in)tolerance
arrogant
start learning
arrogance
distant
start learning
distance
(un)important
start learning
(un)importantance
(ir)relevant
rzecz nieistotna
start learning
(ir)relevance
reluctant
niechęć, opór
start learning
reluctance
confide
start learning
confidence
depend
start learning
(in)dependence
differ
start learning
difference
exist
start learning
existence
insist
nacisk
start learning
insistence
obey
start learning
obedience
occur
start learning
occurence
offend
start learning
offence
persist
start learning
persistence
recur
nawrót
start learning
recurrence
absent
start learning
absence
(in)competent
start learning
(in)competence
(in)convenient
start learning
(in)convenience
evident
start learning
evidence
innocent
start learning
innocence
intelligent
start learning
intelligence
(im)patient
start learning
(im)patience
present
start learning
presence
violent
start learning
violence
(in)accurate
niedokładność, nieściśłość
start learning
(in)accuracy
(in)adequate
start learning
(in)adequacy
bankrupt
start learning
bankruptcy
(in)decent
nieprzyzwoitość
start learning
(in)decency
(in)efficient
start learning
(in)efficiency
(in)frequent
start learning
(in)frequency
immediate
start learning
immediacy
infant
niemowlęctwo
start learning
infancy
intimate
start learning
intimacy
(il)literate
analfabetyzm
start learning
(il)literacy
pregnant
start learning
pregnancy
private
start learning
privacy
proficient
biegłość, wprawa
start learning
proficiency
redundant
zbędność, nadmiar, zwolnienie z pracy
start learning
redundancy
secret
start learning
secrecy
urgent
start learning
urgency
vacant
wolna posada, stanowisko, pokój
start learning
vacancy
pirate
start learning
piracy
bored
start learning
boredom
free
start learning
freedom
wise
start learning
wisedom
king
start learning
kingdom
star
gwiazdorstwo, status gwiazdy
start learning
stardom
arm
naręcze
start learning
armful
cup
objętość filiżanki
start learning
cupful
fist
garść
start learning
fistful
hand
garść, garstka
start learning
handful
house
wszyscy mieszkańcy domu
start learning
houseful
room
pełen pokój, tłum
start learning
roomful
spoon
pełna łyżka
start learning
spoonful
adult
start learning
adulthood
child
start learning
childhood
father
start learning
fatherhood
man
męskość
start learning
manhood
mother
start learning
motherhood
neighbour
start learning
neighborhood
parent
start learning
parenthood
woman
kobiecość
start learning
womanhood
likely
start learning
likelihood
anxious
start learning
anxiety
notorious
zła sława
start learning
notoriety
sober
trzeźwość
start learning
sobriety
various
start learning
variety
(un)able
start learning
(in)ability
(in)active
start learning
(in)activity
complex
start learning
complexity
credible
start learning
credibility
curious
start learning
curiosity
(un)equal
start learning
(in)equality
(un)familiar
obcość, nieznajomość
start learning
(un)familiarity
ferocious
dziki, niebezpieczny, zaciekły; dzikość, okrucieństwo, srogość
start learning
ferocity
(in)flexible
start learning
(in)flexibility
(in)formal
start learning
(in)formality
generous
start learning
generosity
hostile
start learning
hostility
immune
start learning
immunity
intense
start learning
intensity
major
start learning
majority
minor
start learning
minority
(im)mobile
start learning
(im)mobility
objective
start learning
objectivity
(un)original
start learning
(un)originality
personal
start learning
personality
(un)popular
start learning
(un)popularity
prosperous
zamożny, dostatni; dobrobyt
start learning
prosperity
(im)pure
start learning
(im)purity
(in)secure
start learning
(in)security
(in)sensitive
start learning
(in)sensitivity
severe
powaga, dotkliwość, srogość
start learning
severity
similar
start learning
similarity
simple
start learning
simplicity
(in)sincere
nieszczerość, hipokryzja
start learning
(in)sincerity
stupid
start learning
stupidity
subjective
start learning
subjectivity
(in)valid
moc prawna, słuszność; nieważność, kalectwo
start learning
(in)validity
advertise
start learning
advertising
build
start learning
building
gather
zgromadzenie, zbieranie się
start learning
gathering
like
pociąg, upodobanie, gust
start learning
liking
live
koszty, środki utrzymania
start learning
living
meet
start learning
meeting
record
nagranie, nagrywanie
start learning
recording
say
start learning
saying
set
otoczenie, miejsce, ustawienie, układ
start learning
setting
suffer
start learning
suffering
achieve
start learning
achievement
(dis)agree
start learning
(dis)agreement
amaze
zadziwiać; zdumienie
start learning
amazement
amuse
start learning
amusement
announce
start learning
announcement
argue
start learning
argument
arrange
start learning
arrangement
commit
dopuszczać; zobowiązanie
start learning
commitment
content
start learning
contentment
develop
start learning
development
disappoint
start learning
disappointment
discourage
zniechęcać; zniechęcenie
start learning
discouragement
embarrass
start learning
embarrassment
employe
bezrobocie
start learning
(un)employment
encourage
start learning
encouragement
enjoy
start learning
enjoyment
entertain
start learning
entertainment
excite
start learning
excitement
govern
start learning
government
improve
start learning
Improvement
invest
start learning
investment
involve
start learning
involvement
judge
start learning
judgement/judgment
manage
start learning
management
measure
start learning
measurement
move
start learning
movement
(re)pay
start learning
(re)payment
punish
start learning
punishment
refresh
start learning
refreshment
replace
start learning
replacement
require
start learning
requirement
retire
start learning
retirement
settle
start learning
settlement
treat
start learning
treatment
(un)aware
start learning
(un)awareness
careless
start learning
carelessness
close
start learning
closeness
(un)conscious
start learning
(un)consciousness
deaf
start learning
deafness
eager
start learning
eagerness
(in)effective
start learning
(in)effectiveness
(un)friendly
start learning
(un)friendliness
great
start learning
greatness
hard
twardość, wytrzymałość
start learning
hardness
hopeless
start learning
hopelessness
(un)selfish
start learning
(un)selfishness
serious
start learning
seriousness
stiff
sztywność
start learning
stiffness
thorough
gruntowny, skrupulatny; dokładność
start learning
thoroughness
tired
start learning
tiredness
useful
start learning
usefulness
weak
start learning
weakness
champion
start learning
championship
companion
towarzystwo
start learning
companionship
friend
start learning
friendship
leader
start learning
leadership
member
start learning
membership
owner
start learning
ownership
partner
start learning
partnership
scholar
uczony; stypendium
start learning
scholarship
sponsor
sponsorowanie, patronat
start learning
sponsorship
hard
trud, niewygoda
start learning
hardship
analyse
start learning
analysis
base
start learning
basis
diagnose
start learning
diagnosis
emphasize
start learning
emphasis
collide
start learning
collision
comprehend
zrozumienie
start learning
comprehension
conclude
wywnioskować
start learning
conclusion
confuse
start learning
confusion
convert
start learning
conversion
decide
start learning
decision
divert
start learning
diversion
divide
start learning
division
erode
start learning
erosion
evade
uchylać się; uchylenie się, wykręt
start learning
evasion
exclude
start learning
exclusion
expand
start learning
expansion
explode
start learning
explosion
include
start learning
inclusion
intrude
narzucać, przeszkadzać; wtrącanie się
start learning
intrusion
invade
start learning
invasion
persuade
start learning
persuasion
supervise
nadzorować, pilnować
start learning
supervision
compare
start learning
comparison
adapt
start learning
adaptation
administer
kierować, zarządzać
start learning
administration
apply
start learning
application
combine
start learning
combination
compile
składanka na płycie CD
start learning
compilation
consider
start learning
consideration
expect
start learning
expectation
explain
start learning
explanation
identify
start learning
identification
imagine
start learning
imagination
inflame
rozpalić, zaognić
start learning
inflammation
inform
start learning
information
inspire
start learning
inspiration
interpret
start learning
interpretation
observe
start learning
observation
prepare
start learning
preparation
present
start learning
presentation
publish
start learning
publication
(dis)qualify
start learning
(dis)qualification
realize
start learning
realization
resign
start learning
resignation
vary
różnić się
start learning
variation
accommodate
start learning
accommodation
(re)act
start learning
(re)action
associate
start learning
association
collect
start learning
collection
complicate
start learning
complication
compose
start learning
composition
(dis)connect
start learning
(dis)connection
contaminate
start learning
contamination
demonstrate
start learning
demonstration
direct
start learning
direction
evolve
start learning
evolution
hesitate
start learning
hesitation
imitate
start learning
imitation
inhibit
hamować
start learning
inhibition
investigate
start learning
investigation
(de)motivate
start learning
(de)motivation
operate
start learning
operation
perceive
start learning
perception
predict
start learning
prediction
prescribe
start learning
prescription
receive
start learning
reception
recognize
start learning
recognition
reduce
start learning
reduction
repeat
start learning
repetition
(dis)satisfy
start learning
(dis)satisfaction
(re)solve
rozwiązanie
start learning
(re)solution
subscribe
start learning
subscription
substitute
start learning
substitution
broad
szeroki; rozległość, szerokość
start learning
breadth
deep
start learning
depth
long
start learning
length
strong
start learning
strength
true
start learning
truth
warm
start learning
warmth
wide
szerokość
start learning
width
young
start learning
youth
grow
start learning
growth
close
start learning
closure
compose
start learning
composure
depart
start learning
departure
expose
start learning
exposure
fail
start learning
failure
please
życzyć sobie, zadowalać
start learning
pleasure
proceed
start learning
procedure
sign
start learning
signature
difficult
start learning
difficulty
(dis)honest
start learning
(dis)honesty
poor
start learning
poverty
safe
start learning
safety
(un)certain
start learning
(un)certainty
discover
start learning
discovery
enter
start learning
entry

You must sign in to write a comment