word formation

 0    26 flashcards    annakanska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
umożliwiać / zdolność / zdolny / umiejętnie
start learning
enable / (dis)(in)ability / (un)able / ably
nieobecność / nieobecny
start learning
absence, absentee(os) / absent
wypadek / nieumyślny, przypadkowy
start learning
accident / accidental
zakwaterować / zakwaterowanie, mieszkanie
start learning
accommodate / accommodation
uznawać, przyznawać / uznanie, podziękowanie
start learning
acknowledge / acknowledgement
udawać / akcja, aktor / aktywny
start learning
act / action, actor, activity, activistist, actress/ (in)active
aktywować / aktywacja
start learning
activate / activation
dodawać / dodatek / dodatkowy
start learning
add / addition, additive / additional, additive
stosowność / odpowiedni, adekwatny
start learning
(in)adequacy / (in)adequate
podziwiać / podziw, zachwyt / podziwiany / niezwykle
start learning
admire / admiration / admirable / admirably
zaleta / korzystny
start learning
(dis)advantage / (dis)advantageous
reklamować / reklama
start learning
advertise / advertisement, advertiser(os)
przyznawać / przyznanie, wstęp
start learning
admit / admission, admittance
przyjąć, adoptować / przyjęcie, adopcja
start learning
adopt / adoption
radzić / celowość, rada / wskazany / w zalecany sposób
start learning
advise / advisability, advice / (in)advisable / (in)advisably
przywiązanie, uczucie / uczuciowy, czuły
start learning
affection / (un)affectionate
mieć wpływ na / efekt, skutek / efektywny
start learning
affect / effect / (in)effective
zgodzić się / zgoda / miły, akceptowany / miło, zgodnie
start learning
agree / (dis)agreement / (dis)agreeable / (dis)agreeably
alkohol / alkoholowy /
start learning
alkohol / alcoholic / (adverb) alkoholically
pozwalać / pozwolenie / dopuszczalny
start learning
(dis)allow / allowance / allowable
ambicje / ambitny
start learning
ambition / ambitious
rozśmieszać, zabawiać / rozrywka
start learning
amuse / amusement
denerwować / irytacja / rozdrazniony, denerwujący
start learning
annoy / annoyance / annoyed, annoying
ekscytować / ekscytacja, podekscytowanie / ekscytujący, podekscytowany
start learning
excite / excitation, excitement / exciting, excited
niepokój / zaniepokojony
start learning
anxiety / anxious
przepraszać / przeprosiny / przepraszający / przepraszająco
start learning
apologise / apology / apologetic / apologetically

You must sign in to write a comment