wealth lesson four

 0    62 flashcards    lucynariemel
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wydać to na siebie
start learning
spend it on yourself
oddaj to dobrej sprawie
start learning
give it away to a good cause
dobry stosunek ceny do jakości
start learning
good value for money
mam wiele wspólnego
start learning
have got a lot in common
dziedziczyć
start learning
inherit
zainwestować pieniądze w
start learning
invest money in
to nie jest warte tych pieniędzy
start learning
it’s not worth the money
pożyczać komuś
start learning
lend
zarabiać pieniądze
start learning
make money
nie mam czasu do stracenia
start learning
have not got time to spare
ukraść
start learning
steal
mądrze wykorzystaj swoje pieniądze
start learning
use your money wisely
strata czasu
start learning
waste of time
tracić czas
start learning
waste time
marnować pieniędzy na
start learning
waste money on
pozwolić sobie
start learning
afford
zarabiać
start learning
to earn
zrobiłbyś dzisiaj, gdybyś miał dużo pieniędzy do stracenia
start learning
you would do today if you had lots of money to spare
zainwestować czas
start learning
to invest time
bogactwo
start learning
wealth
Jak myślisz, jak powinniśmy rozwiązać problemy związane z ruchem drogowym w naszym mieście?
start learning
how do you think we should address the traffic problems in our city?
jak myślisz, że są połączeni?
start learning
how do you think they are connected?
urok
start learning
charm
oszukany
start learning
cheated
konsultant
start learning
consultant
egoistyczna
start learning
egoistical
przystojny
start learning
good-looking
nielegalnie
start learning
illegally
tajemnica
start learning
mystery
fałszywy
start learning
pretended
więzienie
start learning
prison
oszust
start learning
trickster
udawał, że jest w tarapatach
start learning
pretended to be in trouble
samotny
start learning
lonely
zerwać
start learning
break up
sklepikarz
start learning
shopkeeper
zamiast
start learning
instead
administrator
start learning
administrator
wielokrotnie
start learning
repeatedly
zabrakło czegoś
start learning
run out of sth
zabrakło szczęścia
start learning
run out of luck
wrogowie
start learning
enemies
pomimo czegoś
start learning
despite sth
niesamowity
start learning
incredible
jego zbrodnie nie były fizyczne
start learning
his crimes weren’t physical
czarujący / uroczy
start learning
charming
podziwiać
start learning
admire
ława przysięgłych
start learning
jury
nazwa pochodzi od kogoś
start learning
named after someone
sądząc
start learning
judging
rozsądny / rozsądna
start learning
reasonable
nieuczciwy
start learning
dishonest
badanie
start learning
survey
w rezultacie
start learning
as a result
najmniej
start learning
least
pewny siebie
start learning
self-confident
Zdecydowanie radzę to zrobić
start learning
I strongly advise you to do it
Gorąco radzę ci tego nie robić
start learning
I strongly advice you not to do it
Jest to słuszne w mojej opinii
start learning
It is the right thing to do in my opinion
musieć
start learning
must
musieć
start learning
have to
strach
start learning
fear

You must sign in to write a comment