Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej

 0    15 flashcards    kacpermargul
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Na jakie części dzieli się władza w Polsce i jak to się nazywa?
start learning
W Polsce występuje trójpodział władzy: ustawodawcza (sejm i senat), wykonawcza (prezydent i rząd), sądownicza (sądy i trybunały)
Jaki jest Polski parlament - dokonaj podziału na dwie izby.
start learning
Polski parlament jest dwuizbowy: izba niższa (sejm), izba wyższa (senat)
Sejm: kadencja, liczba posłów, bierne prawo wyborcze, wybory do sejmu są, kto kieruje pracami sejmu?
start learning
4 lata, 460, 21 lat, równe, tajne, bezpośrednie, powszechne, proporcjonalne, marszałek sejmu
senat: liczba senatorów, kadencja, bierne prawo wyborcze, wybory do senatu są, kto kieruje pracami senatu?
start learning
100, 4 lata, 30 lat, powszechne, bezpośrednie, równe, tajne, większościowe, marszałek senatu
Co to jest zgromadzenie narodowe?
start learning
Jest to równoczesne posiedzenie sejmu i senatu.
Kiedy spotyka się zgromadzenie narodowe?
start learning
Gdy: przysięgę składa nowo wybrany prezydent, prezydent nie może sprawować swoich funkcji z przyczyn zdrowotnych, stawiamy prezydenta przed Trybunałem Stanu
Wymień funkcje sejmu.
start learning
ustawodawcza (tworzenie nowych ustaw), kontrolna (kontrolowanie rządu i innych organów państwowych), ustrojodawcza (zmiana ustroju poprzez zmianę konstytucji), kreacyjna (powoływanie różnych organów państwowych, np. prezesa NBP
Kto posiada inicjatywę ustawodawczą w Polsce?
start learning
grupa min. 15 posłów, senat, grupa 100 tys. obywateli, rząd (rada ministrów), prezydent
Opisz przebieg uchwalania ustawy w Polsce.
start learning
1. Inicjatywa ustawodawcza. 2. Sejm 3. Senat 4. Prezydent a) podpisanie ustawy b) weto c) Trybunał Konstytucyjny 5. Podpisanie ustawy
Wymień kompetencje prezydenta w polityce wewnętrznej.
start learning
powołuje premiera, zarządza wybory do sejmu i senatu, skraca kadencję parlamentu, zgłasza weto/ustawy, włada armią, powołuje sędziów i nadaje tytuł profesora, korzysta z prawa łaski, nadaje polskie obywatelstwo
Wymień kompetencje prezydenta w polityce zagranicznej.
start learning
reprezentuje Polskę, mianuje ambasadorów reprezentujących Polskę, zatwierdza oraz wypowiada umowy międzynarodowe
Czym zajmuje się rząd?
start learning
ustawy, budżet państwa, bezpieczeństwo, polityka społeczna
Kto był pierwszym prezydentem Polski?
start learning
Gabriel Narutowicz
Co należy mieć, aby kandydować na rząd prezydenta w Polsce?
start learning
obywatelstwo polskie, skończone 35 lat najpóźniej w dzień wyborów, zebranych 100 tys. głosów poparcia
Ile trwa kadencja prezydenta w Polsce i ile razy pod rząd może on kandydować?
start learning
trwa 5 lat maksymalnie 2 razy

You must sign in to write a comment