Unit 8 Juourney

 0    46 flashcards    pomarcin
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
podróż
start learning
journey
aby poszerzyć swoje wrażenia/doświadczenia
start learning
to broaden your experience
aby uciec od złamanego serca
start learning
to run away from a broken heart
aby nauczyć się języka
start learning
to learn a language
aby oderwać się od kariery
start learning
to take a break from your career
odwiedzić historyczne miejsca
start learning
to visit historical sites
aby opalić się
start learning
to get a suntan
zrywać (np. o związku)
start learning
split up
poważna dziewczyna
start learning
serious girlfriend
wyjeżdżać
start learning
go away
na wakacje
start learning
for the summer
wakacyjny romas
start learning
holiday romance
Jakby tego było mało.
start learning
As if that wasn't enough.
facet, o którym mowa
start learning
guy in question
pokazać się
start learning
show up
piekielny
start learning
hellish
odejść od zmysłów, oszaleć
start learning
lose my head
podjechać rowerem
start learning
bike over
szantażowany
start learning
blackmailed
szantaż emocjonalny
start learning
emotional blackmail
Opuścić kraj
start learning
leave the country
ucieczka
start learning
escape
ucieczka poprzez podróż
start learning
escape through travel
działa
start learning
works
prawie
start learning
almost
wejdź na pokład samolotu
start learning
board the flight
bez znaczenia
start learning
meaningless
sygnał
start learning
sign
zaświecić się (np kontrolka)
start learning
lit up
wyłączać
start learning
switch off
podłokietnik
start learning
armrest
pierwszeństwo
start learning
precedence
w powietrzu
start learning
airborne
istnieć
start learning
exist
end a relationship
start learning
split up
arrive
start learning
show up
go mad
start learning
lose your head
use emotions to manipulate
start learning
emotioally blackmail
become more important than
start learning
take precedence over
Przepraszam, próbuję dostać się do Andover.
start learning
Excuse me, I'm trying to get to Andover.
Przepraszam, szukamy drogi do Andover.
start learning
Excuse me, we're looking for the road to Andover.
Czy wiesz, jak możemy dostać się na A34?
start learning
Do you know how we can get onto the A34?
na
start learning
onto
Czy możesz mi powiedzieć, w którą stronę musimy jechać?
start learning
Could you tell me which way we need to go?
Czy masz pojęcie gdzie jest A34?
start learning
Do you have any idea where is the A34?
Musisz zawrócić, a następnie skręcić w pierwszy zakręt w lewo.
start learning
You need to turn around and then take the first turning on the left.

You must sign in to write a comment