unit 8 druga strona

 0    102 flashcards    krystex16
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
niskokosztowe wakacje
start learning
holidays o a shoestring
żyć na walizkach
start learning
live out of a suitcase
uważać na kieszonkowców
start learning
look out for pickpockets
wygrzać się na słońcu
start learning
soak up the sun
dać nura do wody
start learning
take a dip
podróżować z małą ilością bagażu
start learning
travel light
poduszka powietrzna
start learning
airbag
wycofać się
start learning
back out
zderzyć się
start learning
collide
dostać mandat za przekroczenie prędkości
start learning
get a speeding ticket
złapać gumę
start learning
have a puncture
wjechać na autostradę
start learning
join a motorway
przejechać na czerwonym świetle
start learning
jump the lights
przestrzegać ograniczenia prędkości
start learning
keep to the speed limits
wjechać na chodnik
start learning
mount the pavement
przejechać pieszego
start learning
take out a pedestrian
nadjeżdżający samochód
start learning
oncoming car
wyprzedzanie
start learning
overtaking
wyjazd z autostrady
start learning
slip road
iskra
start learning
spark
gwałtownie skręcić
start learning
swerve
kręta droga
start learning
winding road
opłata za wstęp
start learning
admission charge
spytać o drogę
start learning
ask for directions
atrakcje
start learning
atractions
informacje z pierwszej ręki
start learning
first hand information
jechać zgodnie ze wskazówkami
start learning
follow directions
przemieszczać się
start learning
get around
zgubić się
start learning
get lost
ulotka
start learning
leaflet
wykorzystać coś w pełni
start learning
make the most of sth
ciekawe miejsce
start learning
place o interest
kasa biletowa
start learning
ticket office
rozkład jazdy
start learning
timetable
biuro informacji turystycznej
start learning
tourist information office
obiekt z listy światowego dziedzictwa UNESCO
start learning
World Heritage Site
przyplyw adrenaliny
start learning
rush of adrenaline
być w sytuacji godnej pozazdroszczenia
start learning
be in an enviable position
nie móc sie zdecydować
start learning
be in two minds abouth sth
odetchnąć z ulgą
start learning
breathe a sigh of relief
ręcznie
start learning
by hand
przykuć czyjąś uwagę
start learning
catch someone's attention
przydać się
start learning
come in handy
odpaść
start learning
come off
przyjść komuś z pomocą
start learning
come to sb's rescue
zaakcepować
start learning
come to terms with sh
dawać z siebie wszystko
start learning
do one's best
zrobić coś na czyjąś korzyść
start learning
do sb good
zasnąć
start learning
drift off
zatyczki do uszu
start learning
earplugs
niezbędne pożywienie
start learning
essential food
szczerze
start learning
frankly
złapać powietrze
start learning
gasp
skontaktować się z kimś
start learning
get in touch with somebody
gwarantowany
start learning
Guaranteed
mieć coś na myśli
start learning
have something in mind
nie mogę tego pojąć
start learning
it's beyond me
mieć na kogoś oko
start learning
keep an eye on sb
stracić wiarę w coś
start learning
lose confidence in something
stracić kogoś z oczu
start learning
lose sight of someone
zmienić kogoś
start learning
make a change to sb
upomnieć się
start learning
make a demand
sprawiać różnicę
start learning
make a difference
wysunąć sugestie
start learning
make suggestions
dokonać zmian w planie podróży
start learning
make changes to the itinerary
wyśmiewać kogoś
start learning
make fun of sb
wykorzystać coś jak najlepiej
start learning
make the most of sth
przyjść komuś do głowy
start learning
occur to sb
codzinnie
start learning
on a daily basis
wybierać
start learning
opt for
skrawek
start learning
patch
odwiedzić kogoś
start learning
pay sb the visit
stos
start learning
pile
stanowić wyzwanie
start learning
pose challenge
prowiant
start learning
provisions
wywierać nacisk
start learning
put pressure on sb
pozostałości
start learning
remnants
szukać
start learning
seek
wejść do dżungli
start learning
set foot in the jungle
wyruszyć
start learning
set off
schronienie
start learning
shelter
szerzyć wieści
start learning
spread the word
wyłączyć
start learning
switch off
obrać drogę
start learning
take a route
wziąć pod uwagę czyjąś propozycję
start learning
take a suggestion
zainteresować się
start learning
take interest in sth
startować
start learning
take off
brać tabletki
start learning
take pills
mieć miejsce
start learning
take place
posłuchać czyjejś rady
start learning
take somebody's advice
uważać coś za rzecz oczywistą
start learning
take something for granted
wziąć coś pod uwagę
start learning
take sth into consideration
brać winę za coś
start learning
take the blame for something
zainteresować się czymś
start learning
take to sh
sklamać
start learning
tell a lie
odróżnić
start learning
tell the difference
podać godzinę
start learning
tell the time
powiedzieć prawdę
start learning
tell the truth
suchy jak wiór
start learning
tinder-dry
ogromny
start learning
vast
dobrze sytuowany
start learning
well-off
rzut beretem
start learning
a stone's throw

You must sign in to write a comment