Unit 7,8,9

 0    42 flashcards    adachojnowska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Można wyróżnić
start learning
can be distinguished
kwasy nieorganiczne
start learning
mineral acids
lakmus
start learning
litmus
fenoloftaleina
start learning
phenolphthalein
barwnik
start learning
dye
można rozpoznać
start learning
can be recognized
zmienić kolor na czerwony / niebieski
start learning
to turn red/blue
wskaznik
start learning
indicator
w obecności
start learning
in the presence of
wodny
start learning
aqueous
dysocjujący
start learning
dissociable
wiązanie kowalencyjne
start learning
covalent combination
rodnik, grupa(reszta)
start learning
radical
słaby/mocny
start learning
weak / strong
dostarczyć
start learning
furnish
jedno- / dwu- / trzyprotonowy
start learning
mono- / di- / triprotic
żrący
start learning
corrosive
równoważne ilości chemikaliów
start learning
chemicallu equivalent quantities
wlasciwosci
start learning
properties
bezwodniki kwasowe
start learning
acid anhydrides
przewodnictwo
start learning
conductivity
właściwości zależne od stężenia
start learning
colligative properties
Szybkość reakcji
start learning
rate of reaction
moc kwasu / zasady zależy
start learning
strength of acid/base depends
stężenie
start learning
concentration
sliskie w dotyku
start learning
to feel slippery
bezwodnik zasadowy
start learning
basic anhydryde
amfiprotyczny
start learning
amphiprotic
oddawac/ przyjmować
start learning
donate /accept
rownolegly
start learning
paralleling
znaczacy
start learning
appreciable
nadmiar
start learning
excess
strącać
start learning
precipitate
sól kuchenna NaCl
start learning
table salt
jon dodatni / ujemny
start learning
positive/negative ion
na kilka sposobów
start learning
in several ways
neutralizacja
start learning
neutralization
gips
start learning
gypsum
woda wapienna
start learning
limewater
oddzielać
start learning
separate
skraplać/zageszczac
start learning
condense
przemieniać /stopień utleniania
start learning
convert

You must sign in to write a comment