Unit 5 Password 2

5  1    97 flashcards    szymonjankowski1
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
kolega
start learning
classmate
daleki krewny
start learning
distant relative
narzeczony / narzeczona
start learning
fiancé / fiancée
przyrodni brat
start learning
half brother
siostrznica
start learning
nephew
rodzic wychowujący samemu dziecko
start learning
single partner
szwagierka
start learning
sister-in-law
macocha
start learning
stepmother
zerwać
start learning
break up
zakochać sie w kimś
start learning
fall for sb
pokłócić sie
start learning
fall out
dogadywać sie z kimś
start learning
get on with sb
spędzać razem czas
start learning
hang out
podziwiać kogoś
start learning
to look up to somebody
pogodzić sie
start learning
make up
rozstawać sie z kimś
start learning
split up with sb
być podobnym do kogoś
start learning
take after
być powiązanym z kimś
start learning
be connected to sb
być spokrewnionym z kimś
start learning
be related to sb
wychowywać
start learning
bring up
wyglądać jak
start learning
look like
zaprzyjaźnić sie z
start learning
make friends with
pozostać w przyjaźni z
start learning
remain friends with
zdruzgotany
start learning
devastated
przyjaźń
start learning
friendship
rozdzierający serce
start learning
heartbreaking
bolesny
start learning
painful
związek
start learning
relationship
wspierający
start learning
supportive
odnosić wrażenie
start learning
be under the impression
porównywać coś z czymś
start learning
compare something to something
z powodu nieporozumienia
start learning
due to a misunderstanding
wiedzieć z doświadczenia
start learning
know from experience
mówić coś z czyimiś plecami
start learning
say something behind someone's back
wspierać kogoś w trudnym czasie
start learning
support someone trough a difficult time
pociągający
start learning
attractive to sb
mieć żonę z dziećmi
start learning
be married with children
chodzić na randki
start learning
date
zakochiwać sie w kimś
start learning
fall in love with somebody
zadurzyć sie
start learning
have a crush
przedstawić kogoś komuś
start learning
introduce sb to sb
miłość od pierwszego spotkania
start learning
love at first sight
bratnia dusza
start learning
soulmate
gapić sie na kogoś
start learning
stare at sb
pociąg do kogoś
start learning
attraciton
być zaręczony
start learning
be engaged
miażdżyć
start learning
crash
daktyl
start learning
date
mieć na coś ochotę
start learning
fancy
pasować do siebie
start learning
match
impreza
start learning
party
kłótnia
start learning
argument
rozstanie
start learning
break up
ściągać
start learning
cheat
zmartwienie
start learning
concern
paraliżujący
start learning
crippling
głęboka więź
start learning
deep bond
zasady ubioru
start learning
dress code
pierścionek zaręczynowy
start learning
engagement ring
pstrykać
start learning
flick
przyjaciele i wrogowie
start learning
friends and foes
rozwieść sie
start learning
get divorced
dzwonić do kogoś
start learning
give sb a ring
zaczerwienić sie
start learning
go red
zrzędliwy
start learning
grouchy
mieć coś wspólnego
start learning
have sth in common
jaka szkoda...
start learning
it's a shame
niechciana poczta
start learning
junk mial
długoterminowy
start learning
long-term
tracić kontakt
start learning
lose touch
robić dobre wrażenie
start learning
make a good impression
małżeństwo
start learning
married couple
karta pamięci
start learning
memory stick
niewielki
start learning
minor
nieporozumienie
start learning
misunderstanding
rówieśnik
start learning
peer
platoniczny
start learning
Platonic
unosić brwi
start learning
raise your eyebrown
zjazd szkolny
start learning
reunion
romans
start learning
romance
rodzeństwo
start learning
siblings
bilet w jedną stronę
start learning
single ticket
otoczony
start learning
surrounded
czas leczy rany
start learning
time is a healer
siostra bliźniaczka
start learning
twin sister
niedotknięty czymś
start learning
unaffected
nie doceniać
start learning
underestimate
wzloty i upadki
start learning
ups and downs
róźnorodny
start learning
varied
przygotowania do ślubu
start learning
wedding arrangements
pochłonięty czymś
start learning
wrapped up in sth
kwestionować ich autorytet
start learning
question their authority
podnosić głos
start learning
raise your voice
wysyłać swoje skargi
start learning
voice your complaints
unikać konfrontacji
start learning
avoid confrontation
gorace argumenty
start learning
heated arguments
powiedzieć coś raniącego
start learning
say something hurtful

You must sign in to write a comment