Unit 5 do str 73

 0    76 flashcards    Lenka i Franek
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Mogę pływać.
start learning
I can swim.
Czy ty umiesz pływać? Nie, nie mogę.
start learning
Can you swim? No, I can't.
Co możemy zrobić? Możemy pomóc.
start learning
What can we do? We can help.
Czy ptaki mogą latać? Tak, moga.
start learning
Can birds fly? Yes, they can.
Czy psy mogą biegać szybko?
start learning
Can dogs run fast?
Jaki piękny dzień.
start learning
What a lovely day.
Nie umie pływać, ale potrafi latać!
start learning
He cant's swim, but he can fly!
łódź
start learning
boat
Kto umie pływać łodzią?
start learning
Who can swim in the boat?
Jaki jest tytuł tej książki?
start learning
What's the title of this book?
Widzę tam łódź!
start learning
I can see the boat over there!
Czy on umie szybko biegać?
start learning
Can he run fast?
naprawić komputer
start learning
fix a computer
Czy jego tata umie naprawić komputer?
start learning
Can his father fix a comuter?
jeździć konno
start learning
ride a horse
Umiem jeździć konno.
start learning
I can ride a horse.
Nie mogę narysować.
start learning
I can't draw.
Umiem grać na pianinie.
start learning
I can play the piano.
Nie umie gotować.
start learning
He can't cook.
Zgadzam się!
start learning
I agree!
Chodźmy na plażę.
start learning
Let's go to the beach.
Chodźmy do kina.
start learning
Let's go to the cinema.
Zróbmy coś fajnego.
start learning
Let's do something fun.
Możemy grać w piłkę nożną!
start learning
We can play football!
Możemy jeździć na rowerach.
start learning
We can ride our bikes.
Przejedźmy się na rowerze!
start learning
Let's ride our bike!
Daj mi zobaczyć...
start learning
Let me see...
Dobry pomysł!
start learning
Good idea!
Czy twoi koledzy umieją mówić po angielsku?
start learning
Can your classmates speak English?
Czy ich mama umie pływać?
start learning
Can their mum swim?
Czy widzisz te czerwone jabłka? (daleko)
start learning
Can you see those red apples?
Czy jej siostra umie też grać na pianinie?
start learning
Can her sister play the piano, too?
To nasz rower!
start learning
It's our bike!
język migowy
start learning
a sign language
kurs
start learning
course
słyszeć
start learning
hear
ważny
start learning
important
litera
start learning
a letter
zaprzyjaźnić się z
start learning
make friends with
Możesz uczyć się języka migowego i zaprzyjaźnić się z nimi.
start learning
You can learn sign language and make friends with them.
alfabet
start learning
alphabet
Program TV
start learning
TV programme
kursy językowe
start learning
language courses
Możemy zrobić babeczki.
start learning
We can make cupcakes.
Możemy pójść do parku?
start learning
Can we go to the park?
Zróbmy coś fajnego!
start learning
Let's do something fun!
Mogę cię nauczyć.
start learning
I can teach you.
Chodźmy na łyżwy!
start learning
Let's go ice skating!
Zróbmy to!
start learning
Let's do that!
Świetny pomysł!
start learning
Great idea!
Nie jestem pewny.
start learning
I'm not sure.
To nie jest dobry pomysł.
start learning
It's not a good idea.
Możemy oglądać telewizję.
start learning
We can watch TV.
Zróbmy imprezę na twoje urodziny!
start learning
Let's have a party for your birthday!
Czy ona umie dobrze śpiewać?
start learning
Can she sing well? No, she can't.
skakać
start learning
jump
nurkować
start learning
dive
Czy Mike potrafi nurkować? Tak potrafi.
start learning
Can Mike dive? Yes, he can.
deskorolka, jeździć na deskorolce
start learning
skateboard
występować na scenie
start learning
act
pisać
start learning
write
Czy on może naprawić szafę?
start learning
Can he fix a wardrobe?
Nasza mama umie rysować zwierzęta.
start learning
Our mather can draw animals.
Ich ojciec umie grać na gitarze.
start learning
Their father can play the guitar.
Moja mama nie umie jeździć na deskorolce.
start learning
My mum can't skateboard.
Jedź swoim rowerem!
start learning
Ride your bike!
Czytaj książkę!
start learning
Read the book!
latawiec
start learning
kite
Napraw to, proszę.
start learning
Fix it, please.
Wejdź po schodach.
start learning
Climb the stairs.
Zrób plakat
start learning
make a poster
babeczki czekoladowe
start learning
chocolate cupcakes
zrobić ciasto
start learning
make cakes
Koty mogą wspiąć się na drzewa.
start learning
Cats can climbs trees.
Potrafię czytać po chińsku.
start learning
I can read Chinese.
Zróbmy imprezę! Dobry pomysł!
start learning
Let's have a party! Great idea!

You must sign in to write a comment