unit 4 Work

 0    256 flashcards    klopsikiwsosie
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
księgowy
start learning
accountant
aktor
start learning
actor
architekt
start learning
architect
kosmetyczka
start learning
beautician
szef
start learning
boss
Kierowca autobusu
start learning
bus driver
kasjer
start learning
cashier
szef kuchni
start learning
chef
programista
start learning
computer programmer
stomatolog
start learning
dentist
lekarz
start learning
doctor
ekonomista
start learning
economist
elektryk
start learning
electrician
rolnik
start learning
farmer
projektant mody
start learning
fashion designer
filmowiec/ reżyser
start learning
film director
strażak
start learning
firefighter
stewardesa
start learning
flight attendant
fryzjer damski
start learning
hairdresser
instruktor
start learning
instructor
dziennikarz
start learning
journalist
sędzia
start learning
judge
prawnik
start learning
lawyer
wykładowca
start learning
lecturer
bibliotekarz
start learning
librarian
menedżer
start learning
manager
mechanik
start learning
mechanic
górnik
start learning
miner
matka
start learning
mother
muzyk
start learning
musician
pielęgniarka
start learning
nurse
asystent biurowy
start learning
office assistant
malarz
start learning
painter
ratownik medyczny
start learning
paramedic
fotograf
start learning
photographer
pilot
start learning
pilot
hydraulik
start learning
plumber
komisarz
start learning
police officer
polityk
start learning
politician
Listonosz
start learning
Postman
recepcjonista/recepcjonistka
start learning
receptionist
sprzedawca / ekspedient
start learning
sales assistant
przedstawiciel handlowy
start learning
sales representative
naukowiec
start learning
scientist
sekretarka
start learning
secretary
sprzedawca
start learning
shop assistant
Żołnierz
start learning
Soldier
chirurg
start learning
surgeon
nauczyciel
start learning
teacher
pracownik biura podróży
start learning
travel agent
Prezenter telewizyjny
start learning
TV presenter
weterynarz
start learning
vet
kelner
start learning
waiter
kelnerka
start learning
waitress
Stolarz
start learning
Carpenter
dyrektor generalny
start learning
chief executive
komik
start learning
comedian
doradca
start learning
counselor
portier
start learning
doorman
redaktor
start learning
editor
grafikiem
start learning
graphic designer
Majster
start learning
handyman
specjalista od żywienia
start learning
nutritionist
psychiatra
start learning
psychiatrist
w pracy
start learning
at work
zarządzać odpowiadać za
start learning
be in charged of
utrzymywać się z czegoś
start learning
do something for a living
szukać
start learning
look for
zawód
start learning
profession
wziąć odpowiedzialność za
start learning
take responsibility for
praca fizyczna lub umysłowa
start learning
work
pracować jako
start learning
work as
pracować dla firmy
start learning
work for a company
pracować w
start learning
work in
pracować w biurze
start learning
work in an office
pracować w sprzedaży
start learning
work in sales
pracować w zespole
start learning
work in a team
pracy nad czymś
start learning
work on
praca pod presją
start learning
work under pressure
pracować
start learning
work with
niebezpieczny
start learning
dangerous
ręczny/ fizyczny
start learning
manual
satysfakcjonujące
start learning
satisfying
wykwalifikowany/ wymagający kwalifikacji
start learning
skilled
stresująca
start learning
stressful
męczący
start learning
tiring
trudny, stanowiący wyzwanie
start learning
challenging
bez perspektyw
start learning
dead-end
monotonny
start learning
monotonous
motywująca
start learning
motivating
satysfakcjonujący / opłacalny
start learning
rewarding
mało wymagające
start learning
undemanding
źle płatne
start learning
badly paid
premia
start learning
bonus
Perspektywa kariery
start learning
career prospect
szansa awansu
start learning
chance of promotion
zmiany pracy
start learning
change jobs
koledzy z pracy
start learning
colleagues
umowa
start learning
contract
pracować w godzinach nadliczbowych
start learning
do work overtime
praca na zmiany
start learning
the work shifts
obowiązki
start learning
duties
zarabiać pieniądze
start learning
earn money
zarobki
start learning
earnings
Pełen etat
start learning
full time
dostać pracę
start learning
get a job
dostać awans / dac awans
start learning
get a promotion/promote
dochód
start learning
income
odejście z pracy
start learning
leave your job
płatny urlop
start learning
paid leave
w niepełnym wymiarze godzin
start learning
part-time
emerytura / dostać rentę
start learning
pension/get a pension
na godzinę / tydzień / miesiąc
start learning
per hour/ week/ mounth
stały
start learning
permanent
emerytura / emerytura
start learning
retire /retirement
pensja
start learning
salary
zwolnienie chorobowe / zasiłek chorobowy
start learning
sick leave /sick pay
podatek
start learning
tax
praca zespołowa
start learning
teamwork
czasowy / okresowy
start learning
temporary
napiwki
start learning
tips
bezpłatny
start learning
unpaid
dobrze płatna
start learning
well paid
pracować do późna
start learning
work long hours
miejsce pracy
start learning
workplace
podróż służbowa
start learning
business trip
pracować na nocną zmianę
start learning
do the graveyard shift
wydatki
start learning
expenses
uzyskać regularną informację zwrotną
start learning
get the regular feedback
odbywać rozmową z szefem na temat osiągnięć i wyników w pracy o pracowniku
start learning
have an appraisal
stawka godzinowa
start learning
hourly rate
zakres uprawnień i obowiązków/ opis stanowiska pracy
start learning
job description
płaca minimalna
start learning
minimum wage
płacić na fundusz emerytalny
start learning
pay into a pension scheme
podwyższenie pensji
start learning
pay rise (increase)
okres próbny
start learning
probation / trailer period
wydajność
start learning
productivity
dzień wolny od pracy
start learning
public holiday
rzucić pracę
start learning
quit a job
odbywać praktykę
start learning
serve an apprenticeship
podpisać umowę
start learning
sing a contract
morale pracowników
start learning
staff morale
przyjść na wcześniejszą emeryturę
start learning
take early retirement
wziąć bezpłatny urlop
start learning
take unpaid leave
ocena roczna pracowników
start learning
yearly appraisal
warunki pracy
start learning
working conditions
au pair
start learning
au pair
opiekunka do dziecka
start learning
babysitter
wolontariusz
start learning
charity worker
kasjer
start learning
checkout assistant
dostawa chłopiec / dziewczynka
start learning
delivery boy / Girl
Zbieranie owoców
start learning
Fruit picking
praca wakacyjna
start learning
holiday job
ratownik
start learning
lifeguard
praca sezonowa
start learning
seasonal work
opiekun na obozie wakacyjnym
start learning
summer camp supervisor
praca na lato
start learning
summer job
przewodnik
start learning
tour guide
wolontariat
start learning
voluntary work
wypłaty tygodniowe
start learning
wages
Weekend pracy
start learning
weekend job
reklamować
start learning
advertise
kandydat
start learning
applicant
formularz aplikacyjny
start learning
application from
ubiegać się o pracę
start learning
apply for a job
być zwolniony
start learning
be fired
zostać zwolnionym w ramach redukcji etatów
start learning
be made redounded
zostać zatrudnionym
start learning
become employed
kandydat
start learning
candidate
list motywacyjny
start learning
civering letter
ostateczny termin
start learning
deadline
dobrze sobie radzić
start learning
do well
zatrudniony (osoba zatrudniona)
start learning
employee
pracodawca
start learning
employer
ująć
start learning
enclose
przedsiębiorca
start learning
enterpreneur
wypełniać
start learning
fill in
znaleźć pracę
start learning
find work
Skorzystaj z doradztwa zawodowego
start learning
get careers advice
zbankrutować
start learning
go bankrupt
zacząć pracować na własny rachunek/ Wolny strzelec
start learning
go freelance /freelancer
odbyć rozmowę kwalifikacyjną
start learning
have an interview
mieć doświadczenie
start learning
have experience
zatrudnić
start learning
hire
dział personalny
start learning
human resources
oferta pracy
start learning
job offer
satysfakcja z pracy
start learning
job satisfaction
brak doświadczenia
start learning
lack of experience
stracić pracę
start learning
lose your job
zaproponować pracę
start learning
offer a job
bez pracy
start learning
out of work
stanowisko
start learning
position
stanowisko
start learning
post
kwalifikacje
start learning
qualification
rekrutacja
start learning
recruitment
referencje
start learning
references
odrzucać
start learning
reject
złożyć rezygnację
start learning
resign
uruchomić własną działalność
start learning
run our own business
samozatrudniony
start learning
self-employed
lista najpoważniejszych kandydatów
start learning
short list
oferty pracy rubryka w gazecie
start learning
situations vacant
personel kadra
start learning
staff
podjęcia pracy
start learning
take up a job
bezrobotny
start learning
unemployed
aktualny
start learning
up-to-date
wolne stanowisko
start learning
vacancy
pracować w domu
start learning
work from home
załączyć CV
start learning
attach a CV
sprawdzić firmę
start learning
check out a company
przejść wewnętrzny szkolenie
start learning
get in-house training
zostać zwolnionym z pracy
start learning
get sacked
strajkować
start learning
go on strike
wręczyć wymówienie
start learning
hand in our notice
przekazać informację
start learning
hand over information
mieć reklamację producenta
start learning
have a complain producer
zapisać się do związku zawodowego
start learning
join a union
zarejestrować się jako bezrobotny
start learning
sign on (the dole)
założyć firmę
start learning
start up a business
przyjąć zatrudnić
start learning
take on
przejąć od kogoś obowiązki
start learning
take over from someone
wziąć wolne
start learning
take time off
objąć stanowisko
start learning
take up a position
sprawdzić referencje kandydata
start learning
take up a reference
mieć elastyczne godziny pracy
start learning
work flexitime
zdolność umiejętność
start learning
ability
w pewnym punkcie
start learning
at some point
konsultować
start learning
consult
rzucić przerwać
start learning
drop out of
modny
start learning
fashionable
w złym humorze
start learning
grumpy
spadek
start learning
inheritance
wprowadzać produkt na rynek
start learning
launch
dochodowy o zawodzie
start learning
money-making
rutyna
start learning
routine
podsumować
start learning
summarise
modny
start learning
trendy
dobre samopoczucie
start learning
well-being
Zastanawiać się
start learning
Wonder
komunikacja niewerbalna / mowa ciała
start learning
body language
zaprojektowany za pomocą komputera
start learning
computer-generated
zaraźliwy
start learning
contagious
zadowolony
start learning
content
poświęcić się
start learning
devote onself to
robić coś w kwestiach zawodowych
start learning
do something workwise
pojawić się
start learning
emerge
skupić się na
start learning
focus on
pasować do siebie (np. kolory)
start learning
go together
nie mają pojęcia,
start learning
have no clue
przetrwać utrzymać się
start learning
last long
trafić na czołówki gazet
start learning
make the headlines
Dbając tylko pieniądze
start learning
money-minded
poza oprócz
start learning
on top of
pozytywne myślenie
start learning
positive thinking
zastosować coś w praktyce
start learning
put something into practice
zorientowany techniką
start learning
technology-oriented

You must sign in to write a comment