Unit 3 Szkoła

 0    131 flashcards    bebok6
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
przedmioty artystyczne
start learning
arts subjects
języki obce
start learning
foreign languages
nauki humanistyczne
start learning
humanities
informatyka
start learning
IT / information technology
matematyka
start learning
mathematics
religia
start learning
religious education
przedmioty ścisłe
start learning
science subjects
nauki społeczne
start learning
social sciences
technika
start learning
design and technology
ekonomia
start learning
economic education
nauka o ochronie środowiska
start learning
environmental science
medioznawstwo
start learning
media studies
wkuwać
start learning
cram
dyplom
start learning
diploma
egzamin semestralny
start learning
end-of-term exam
egzami na koniec roku
start learning
end-of-year exam
arkusz egzaminacyjny
start learning
exam paper
egzamin
start learning
examination
podejść do egzaminu
start learning
take the exam
wystawiać oceny
start learning
give marks
składać się na
start learning
submitted to / go towards
ocena
start learning
mark / grade
uczyć się na pamięć
start learning
to learn by heart / memorise
egzamin próbny
start learning
mock / practice exam
ustny
start learning
oral
arkusz egzaminacyjny sprzed kilku lat
start learning
past paper
powtarzać do
start learning
revise for
egzamin kończący naukę w szkole
start learning
school-leaving exam
wysyłać
start learning
send out
wyniki w nauce
start learning
academic results
wyróżnienie
start learning
distinction
otrzymać stopień naukowy
start learning
get a degree
absolwent
start learning
graduate
ukończyć (studia)
start learning
graduate from
zdać celująco, śpiewająco
start learning
pass with flying colors
z trudem przebrnąć
start learning
scrape through
zdobyć stypendium
start learning
win a scholarship
podręcznik
start learning
textbook / coursebook
praca okresowa
start learning
coursework
program nauczania
start learning
curriculum
dyktando
start learning
dictation
napisać esej
start learning
do / write an essay
zostać zawieszonym
start learning
get suspended
wygłosić referat na temat
start learning
give a talk on
oddać pracę domową
start learning
hand in homework
drugie śniadanie
start learning
packed lunch
strój sportowy
start learning
PE kit
wagarować
start learning
play truant
zwolnienei z wf-u
start learning
sick note
semestr
start learning
term
plan zajęć
start learning
timetable
osoba nieobecna
start learning
absentee
absencja
start learning
absenteeism
zgromadzenia, apel
start learning
assembly
obecność na zajeciach, frekwencja
start learning
attendance
obowiązkowy
start learning
compulsory / obligatory
czas skupienia uwagi
start learning
concentration span
urwać się z lekcji
start learning
cut classes
koza
start learning
detention
podrabiać
start learning
forge
wolna lekcja, okienko
start learning
free period
opcjonalny, dobrowolny
start learning
optional
rozdanie nagród
start learning
prize-giving
punktualność
start learning
punctuality
sprawdzać obecność
start learning
take the register
woźna
start learning
caretaker
wychowawczyni
start learning
form tutor
dyrektorka / dyrektor
start learning
headmistress / headmaster
grono pedagogiczne
start learning
staff
doradca zawodowy
start learning
careers adviser
wicedyrektorka
start learning
deputy head
przewodnicząca/y samorządu szkolnego
start learning
head girl / head boy
wykładowca
start learning
lecturer
gospodarz, przewodniczący klasy
start learning
prefect
stołówka, bufet
start learning
canteen
świetlica
start learning
common room
gabinet dyrektora
start learning
head teacher's office
pracownia (fizyczna lub chemiczna)
start learning
laboratory
boisko
start learning
sports field
pokój nauczycielski
start learning
staffroom
aula
start learning
lecture theatre
wycieczka w ramach wymiay międzyszkolnej
start learning
exchage trip
zajęcia pozalekcyjne
start learning
extracurricular activities
impreza zorganizowana w celu zbierania funduszy
start learning
fundraising event
kółko
start learning
society
wolontariat
start learning
voluntary work
uczelnia
start learning
academy
szkoła koedukacyjna
start learning
coeducational school
szkoła ogólnokształcąca
start learning
comprehensive school
uczyć się zawodu
start learning
do vocational training
szkoła średnia przyjmująca uczniów, którzy zdali egzamin wstępny
start learning
grammar school
szkoła prywatna
start learning
independent school
przedszkole
start learning
kindergarten
żłobek
start learning
nursery
szkoła średnia
start learning
secondary school
szkoła żeńska / męska
start learning
single-sex school
szkoła państwowa
start learning
state school
szkoła z internatem
start learning
boarding school
sieć szkół prywatnych
start learning
public school system
czesne
start learning
school fees
odbyć praktyki
start learning
serve an apprenticeship
dzielić uczniów na grupy (ze względu na umiejętności)
start learning
stream
warsztat
start learning
workshop
zaniepokojony
start learning
concerned
wydobyć, uzyskać
start learning
elicit
podkreślić
start learning
emphasize
narzucić, wymusić
start learning
enforce
zapewnić, upewnić się
start learning
ensure
na korzyść (czegoś) za
start learning
in favor of
uwolnić
start learning
let loose
spełniać oczekiwania
start learning
live up to expectations
stracić rachubę
start learning
lose count of
wprowadzić plan w życie
start learning
put a plan into action
ceny, stawki
start learning
rates
duszny
start learning
stuffy
przeciwległy koniec
start learning
the far end
powierzchnia robocza
start learning
working surface
nie móc sie zdecydować
start learning
be in two minds (about)
zaspokajać
start learning
cater for
pragnąć
start learning
crave / desire
opustoszały, bezludny
start learning
deserted
podjechać
start learning
draw up
bezpośrednia komunikacja
start learning
face-to-face communication
oczekując (na cos)
start learning
in anticipation of
technika ułatwiająca zapamiętywanie
start learning
memory aid
optować za
start learning
opt for
prześcignąć
start learning
outperform
zespół, ława
start learning
panel
dzielić na mniejsze grupy
start learning
subdivide
cenny, ceniony
start learning
treasured
wyrazić niezadowolenie poprzez wyjście lub odejście
start learning
vote with your feet

You must sign in to write a comment