Unit 3 - Mortgage

 0    53 flashcards    mariuszglodek
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
commutative contract
start learning
Umowa wzajemna
bind oneself to
start learning
zobowiązać się do
to be bound by
start learning
być związany czymś
sth is binding on/upon sb
start learning
coś jest wiążące dla kogoś
take away
start learning
zabierać
demand
start learning
żądać
enhance
start learning
zwiększyć
to appropriate
start learning
przywłaszczyć
encompass
start learning
objąć
not-deteriorated
start learning
nie pogorszony
payable in arrears
start learning
płatne z dołu
be in arrears with payment / be in delay in payment
start learning
Zaległe płatności / opóźnienie w płatności
come what may
start learning
w każdym wypadku
to seize
start learning
zająć
tacit acceptance
start learning
Milcząca akceptacja
inscribed
start learning
wpisany
erased
start learning
wykreślony
shall be presumed nonexistent
start learning
uważa się za nieistniejące / nie istnieje
legal state
start learning
stan prawny
real legal state
start learning
rzeczywisty stan prawny
exposed
start learning
ujawniony
entitled person
start learning
osoba uprawniona
right in rem
start learning
prawo rzeczowe
pledge public creditibility warranty
start learning
rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych
pecuniary receivable
start learning
wierzytelność pieniężna
excessive
start learning
nadmierne
pre-emption
start learning
pierwokup
unitelar demand
start learning
jednostronne żądanie
acknowledge
start learning
uwzględniać
acknowdlegment
start learning
uwzględnienie
the basis for the designation
start learning
podstawa oznaczenia
cadastre
start learning
księga wieczysta / katastr
facilities
start learning
urządzenia
the cooperative member's ownership right to an accomodation
start learning
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
to claim satisfaction
start learning
uzyskać zaspokojenie
remittance
start learning
wysyłka / przesyłka / przelew / przeniesienie
unless otherwise provided by the law
start learning
chyba że prawo / ustawa stanowi inaczej
document transferable by endorsement
start learning
dokument zbywalny przez indos
bearer document
start learning
dokument na okaziciela
appurtenances
start learning
przynależności
for perusal
start learning
do wglądu
publicly known right
start learning
prawo jawne
discrepancies between
start learning
rozbieżności między
earnest money
start learning
zadatek
advance payment
start learning
zaliczka
accrued interest
start learning
naliczone odsetki
performance of an obligation
start learning
wykonanie zobowiązania
outstanding
start learning
niewykonanie / nieuregulowanie
presume
start learning
przypuszczać / domniemywać
upon reasonable notice
start learning
po właściwym powiadomieniu / z odpowiednim wyprzedzeniem
land and mortgage register
start learning
księga wieczysta
disclose
start learning
ujawniać
final and non-appealable
start learning
ostateczne i niezaskarżalne (prawomocny)

You must sign in to write a comment